ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Trestní stíhání Ivo Mlátilíka? Bývalí radní připravili město o desítky miliónů

Exstarostovi Mlátilíkovi, bývalé místostarostce Průšové (oba „Sdružení místních“) a bývalým radním L. Kaprovi („Sdružení místních“), V. Fircákovi („KSČM“) a J. Pivoňkovi („ČSSD“) stále hrozí trestní stíhání. Při jimi schvalovaných prodejích městských nemovitostí byla Františkovým Lázním způsobena prokazatelná škoda ve výši minimálně 20.000.000,- Kč.

Již v březnu tohoto roku bylo zahájeno trestní stíhání uvedených osob pro podezření ze spáchání trestných činů „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ a „zneužití pravomoci úřední osoby“ s hrozbou trestu odnětí svobody až na 10 let. Stalo se tak z podnětu trestního oznámení podaného již v roce 2014 tehdejším opozičním zastupitelem Ing. Šnajdaufem („Alternativa“). Ještě v témže roce, po komunálních volbách, se k řízení připojilo poškozené město Františkovy Lázně.

Předmětem oznámení byly vybrané převody městských nemovitostí z období působení exstarosty Mlátilíka v letech 2006 – 2014. Jednalo se mnohdy o neúčelné a nehospodárné převody, zpravidla bez zákonem požadovaného stanovení ceny obvyklé. V některých případech šlo o prodeje rozsáhlých pozemků a jiných lukrativních nemovitostí ve prospěch osob a obchodních společností spřízněných s vedením města nebo ve prospěch některých městských úředníků. Jmenovat lze zejména prodeje nemovitostí na pěší zóně jako je hotel Slovan, městské kino, dům „Národní 4/8“, dále také areál bývalých technických služeb, Dům dětí a mládeže v Žirovicích, pozemek bývalých zahrádek nad „Labutím jezírkem“, část městského parkoviště, pozemky městské zeleně v ul. Čsl. armády a další rozsáhlé pozemky v okrajových částech města. Pominout nelze ani nevýhodnou směnu Lázní II. a Lázní III. a směnu parkoviště u hotelu Zátiší.

Na základě rozhodnutí státního zástupce z května tohoto roku bylo dříve zahájené trestní stíhání zrušeno a věc byla vrácena policii k došetření. Policejní orgán, ačkoliv konstatoval na straně podezřelých pravděpodobné naplnění trestného činu „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ a prokazatelný vznik škody na straně města Františkovy Lázně ve výši min. 20 miliónů korun, následně celou záležitost svým rozhodnutím z července tohoto roku odložil. Důvodem bylo promlčení výše uvedeného trestného činu s tím, že se nepodařilo na straně podezřelých prokázat spáchání závažnějšího (nepromlčeného) činu „zneužití pravomoci úřední osoby“, podmíněného úmyslem podezřelých způsobit svým jednáním škodu anebo opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.

Město Františkovy Lázně podalo proti rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci stížnost. Věc tak není ještě skončena. K promlčení trestného jednání bývalých radních lze pak přičíst také opakované průtahy a liknavost na straně orgánů činných v trestním řízení, kdy toto trvá již více jak čtyři roky. Závěr policejního orgánu o neprůkaznosti úmyslného jednání podezřelých při prodejích městského majetku je pak výmluvný zejména v případě exstarosty Mlátilíka za situace, kdy některé nemovitosti, konkrétně budova městského kina a dům „Národní 4/8“, byly převáděny na jím ovládanou společnost (CPI National str. a.s.), a jsou aktuálně ve (spolu)vlastnictví jeho rodinných příslušníků a jiných jimi ovládaných obchodních společností (blíže čtěte v článku „Tunel na pěší zóně…“).

Většina výše jmenovaných osob, odpovědných za miliónové škody města, se bude aktivně ucházet o Vaše hlasy i v nadcházejících komunálních volbách. Jedná se o drzost nebo špatný vtip? Bohužel asi ne, trestně stíhaní politici se v naší politické kultuře stávají normou.

Dům „Národní 4/8“
Budova bývalého kina; dnes Café prestige