aktuality      archiv zpráv      historie Františkových Lázní   

 

Alternativa - Zpravodaj 2018

Alternativa - Zpravodaj 2018
Alternativa - Zpravodaj 2018

Aktuality

 06.05.2019  Revitalizace Městských sadů

 06.05.2019  Statisícová škoda způsobená bývalým starostou a právním zástupcem města

 25.04.2019  Glauberova dvorana památkou roku

 28.01.2019  Nominace na zápis do UNESCO

 28.01.2019  Bezplatná přeprava seniorů a studentů

 28.01.2019  Změna v zastupitelstvu

 28.01.2019  Úspěch ve sporu o Podloubí

 28.01.2019  Úspěch ve sporu o Ameriku

 14.12.2018  Nové vedení Františkových Lázní

 31.10.2018  Povolební prohlášeníVážení občané a ostatní příznivci Františkových Lázní,

bez ohledu na konkrétní politické preference je třeba vyjádřit poděkování všem z Vás, kdo jste přišli ke komunálním volbám 2018 a převzali tak aktivně svůj díl odpovědnosti za budoucnost Františkových Lázní.

V komunálních volbách uspěla nejlépe volební strana "PRO Zdraví a Sport“, která se ziskem pěti mandátů obhájila svou dosavadní pozici v zastupitelstvu města Františkovy Lázně. Své postavení z předchozího období potvrdila ziskem dvou mandátů také volební strana „ALTERNATIVA pro Frantovky“. Ve vazbě na koaliční spolupráci obou uvedených subjektů v uplynulém volebním období a s ohledem na zachování jejich politické většiny v zastupitelstvu města lze předpokládat pokračování této spolupráce i pro volební období 2018 – 2022.

Věřme, že důvěra, kterou jste jednotlivým zastupitelům v komunálních volbách projevili, bude v nejvyšší možné míře využita ku prospěchu Františkových Lázní a jejich občanů. Přejme si, aby proběhlé komunální volby zajistily kontinuitu v tom dobrém, co bylo v předchozím volebním období realizováno a započato, a současně byly východiskem pro pozvednutí těch záležitostí a oblastí, které je stále ještě možné zlepšit a zkvalitnit.

Františkovým Lázním a jejich obyvatelům pak přejme nejen v příštím volebním období dostatek klidu, osobního i politického zdraví, svobody a ekonomické prosperity. To vše s vědomím, že se to neobejde bez vzájemné podpory a spolupráce nás všech.

ALTERNATIVA pro FrantovkyVolební noviny ALTERNATIVA
Volební noviny ALTERNATIVA
Karikatura
Karikatura


Exstarosta Mlátilík a bývalý právník města Janků způsobili Františkovým Lázním statisícovou škodu

Krajský soud v Plzni v dubnu tohoto roku pravomocně rozhodnul o povinnosti bývalého starosty Františkových Lázní, Ivo Mlátilíka, a bývalého právního zástupce města, JUDr. Libora Janků, k náhradě škody ve výši 338.000,- Kč. Škoda Františkovým Lázním vznikla v důsledku nesprávně a nehospodárně vedených soudních sporů se společností THERMIA-BAU v letech 2012 – 2013, které souvisely s výstavbou multifunkčního hřiště.

Dle rozsudku porušil exstarosta Mlátilík povinnost pečovat řádně o majetek obce, právní zástupce Janků pak svou advokátní povinnost jednat čestně a svědomitě v zájmu města. Vedle náhrady škody byla žalovaným dále uložena povinnost zaplatit městu úrok z prodlení cirka 90.000,- Kč a náklady soudního řízení ve výši 285.000,- Kč. Nesprávným postupem při sporech se společností THERMIA-BAU, která následně skončila v insolvenci, přišly však Františkovy Lázně v konečném důsledku až o 3,5 miliónu korun.

S ohledem na okolnosti případu a na v praxi zcela neopodstatněné pochybení nelze na straně exstarosty Mlátilíka a právního zástupce města vyloučit vědomé jednání. Nasvědčovat tomu může krom jiného skutečnost, že o náhradu škody, za jejíž viníky byli soudem označeni exstarosta Mlátilík a advokát Janků, byl již dříve v letech 2013-2014 neúspěšně žalován současný místostarosta města Ing. Šnajdauf. Dělo se tak právě z rozhodnutí tehdejšího starosty Mlátilíka a za právní účasti JUDr. Janků. Neúčelně a nehospodárně vynaložené náklady na toto dřívější šikanózní řízení ve výši osmdesát tisíc korun vymáhá Město Františkovy Lázně vůči exstarostovi Mlátilíkovi a bývalému právnímu zástupci města v dalším samostatném, dosud neskončeném, soudním řízení.

Exstarosta Mlátilík a advokát Janků jsou oba v současnosti městskými zastupiteli. JUDr. Janků získal zastupitelský mandát poprvé již ve volebním období 1998 – 2002 za Sládkovy „Republikány“. S pověření tehdejšího starosty Mlátilíka poskytoval pak v letech 2006 – 2014 (s přestávkou 2010 – 2012) Františkovým Lázním právní služby. Záhy po posledních komunálních volbách jako náhradník za „Sdružení místních“ vystřídal v zastupitelstvu odstoupivšího zastupitele Kapra.

Odpovědnost exstarosty Mlátilíka a někdejšího právního zástupce města JUDr. Janků, jako veřejných františkolázeňských činitelů, za škodu způsobenou městu je tedy také odpovědností politickou. Jejímu naplnění by pak odpovídala rezignace obou jmenovaných na jejich zastupitelské mandáty.

Exstarosta Mlátilík a bývalý právník města Janků způsobili Františkovým Lázním statisícovou škodu


Františkovy Lázně podaly nominaci na zápis do seznamu UNESCO

Františkovy Lázně spolu s dalšími evropskými lázeňskými městy, která v rámci takzvané sériové nominace „Slavné lázně Evropy“ usilují o zápis na seznam světového dědictví UNESCO, podepsaly 22. ledna 2019 na českém velvyslanectví v Paříži nominační dokumentaci. Slavnostního aktu se ve francouzské metropoli zúčastnili zástupci všech jedenácti kandidujících měst a velvyslanci všech sedmi zemí, ve kterých se tato města nacházejí. Ministerstvo kultury České republiky následně předalo dokumentaci centrále UNESCO.

Podání nominace je výsledkem více než osmiletých příprav a kooperace zúčastněných měst, na kterém se podílely desítky odborníků a dotčených institucí ze všech sedmi zemí. Koordinátorem celého nominačního projektu byla od počátku Česká republika. Nominační dokumentace má bez mála dva tisíce stran obsahujících krom odůvodnění samotné nominace také historii, současnost a společný plán správy nominovaných měst a tématické mapy.

O nominaci na seznam UNESCO původně usilovalo celkem šestnáct měst. Některá však byla již dříve vyřazena, včetně českých Luhačovic. Vyřazení hrozilo také Františkovým Lázním, ty však staví svou nominaci společně s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi na kulturní a přírodní jedinečnosti fenoménu západočeského „lázeňského trojúhelníku“. Nominaci podaly dále za Německo Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, z Rakouska Baden bei Wien, anglické Bath, , italské Montecatini Terme, belgické Spa a francouzské Vichy.

Podaná žádost bude nyní předmětem posuzování ze strany UNESCO a její odborné organizace ICOMOS. V rámci tohoto posuzování bude třeba dopracovat další potřebnou dokumentaci, podstoupit odborná šetření na místě a slyšení u dotčených orgánů. V případě vyhovující nominace by mohlo být o zápisu na seznam UNESCO rozhodováno Výborem světového dědictví již v průběhu roku 2020.

Františkovy Lázně podaly nominaci na zápis do seznamu UNESCO


Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem „Podloubí“

Koncem roku 2018 uspělo město Františkovy Lázně ve sporu o pronájem kavárny „Podloubí“. Soud pravomocně zamítnul žalobu bývalého neoprávněného nájemce kavárny Radima Cieleckého na náhradu údajné škody.

Kavárna „Podloubí“ byla pronajata R. Cieleckému ještě záhy po komunálních volbách 2014 ve funkci končícím starostou Mlátilíkem. Nájem byl sjednán za velmi nevýhodných podmínek pro město; fakticky na dobu 20 let za mnohem nižší nájemné (710.000,- Kč/rok) než doposud. O nájmu bylo odcházejícím starostou Mlátilíkem rozhodnuto zcela bezdůvodně ještě půl roku před tím, než měla skončit smlouva předchozího nájemce.

Nové vedení města považovalo nájemní smlouvu uzavřenou s R. Cieleckým za neplatnou a vypsalo na pronájem „Podloubí“ nové výběrové řízení. Vybraný nový nájemce hradí aktuálně roční nájemné skoro dvakrát vyšší (1.350.000,- Kč/rok), než se zavázal původně platit R. Cielecký.

R. Cielecký se z důvodu nenaplnění jeho nájemní smlouvy domáhal vůči městu náhrady údajně ušlého zisku v řádu několika miliónů korun. I přes rozhodnutí prvoinstančního soudu v Chebu ve prospěch R. Cieleckého plzeňský krajský soud následně toto rozhodnutí zrušil a žalobu R. Cieleckého v plném rozsahu zamítnul.

Krajský soud přisvědčil městu Františkovy Lázně, že nájemní smlouva uzavřená s R. Cieleckým byla pro její rozpor se zákonem absolutně neplatná. Postup tehdejšího starosty Mlátilíka a průběh výběrového řízení, vedoucích k uzavření nájemní smlouvy s R. Cieleckým, krajský soud označil za netransparentní a vzbuzující pochybnosti. Městu byla zároveň soudem přiznána náhrada nákladů řízení ve výši cca 141.000,- Kč.

Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem „Podloubí“


Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem campu „Amerika“

Na sklonku roku 2018 soud pravomocně zamítnul žalobu Vojtěcha Matouška a společnosti DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o., kteří se jako neúspěšní uchazeči výběrového řízení na pronájem kempu v roce 2016 domáhali určení neplatnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Františkovy Lázně a stávajícím nájemcem campu, společností ALGON.

Již dříve byla soudem potvrzena nezákonnost postupu františkolázeňského exstarosty Ivo Mlátilíka, který narychlo po komunálních volbách 2014 při odchodu z funkce pronajal „Ameriku“ právě V. Matouškovi. Nájem byl sjednán za pro město velmi nevýhodných podmínek na dobu fakticky dvaceti let i přesto, že V. Matoušek ve výběrovém řízení učinil vůči městu zcela prokazatelně nejméně výhodnou nabídku ze všech zájemců. Z podnětu nového vedení města byla nájemní smlouva pro její rozpor se zákonem prohlášena soudem za neplatnou a V. Matoušek byl povinen camp vyklidit.

Následně v roce 2016 vybraly Františkovy Lázně nového nájemce campu, společnost ALGON. Bývalý neoprávněný nájemce V. Matoušek a společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. (zastupovaná Ivo Mlátilíkem), kteří se o pronájem campu též ucházeli, nesplnili zadávací podmínky a byli z výběrového řízení vyřazeni. Oba tito neúspěšní uchazeči následně napadli nájemní smlouvu, uzavřenou s novým nájemcem campu, u soudu.

I přes rozhodnutí prvoinstančního soudu v Chebu, který žalobě vyhověl, plzeňský krajský soud následně toto rozhodnutí zrušil a žalobu V. Matouška a společnosti DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. v plném rozsahu zamítnul. Krajský soud přisvědčil městu Františkovy Lázně, že výběrové řízení na pronájem „Ameriky“ proběhlo v souladu se zákonem a nabídky neúspěšných uchazečů byly vyřazeny po právu. Smlouva uzavřená se stávajícím nájemcem campu je tedy platná.

Z důvodu neplatnosti původní nájemní smlouvy na camp „Amerika“, způsobené nezákonným jednáním exstarosty Mlátilíka, uplatňuje V. Matoušek nadále vůči městu údajný ušlý zisk ve výši několika miliónů.

Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem campu „Amerika“


Rekonstrukce městské výtopny

Františkolázeňští zastupitelé na svém listopadovém zasedání rozhodli o dalších krocích v rekonstrukci městské výtopny. Ta by měla přejít ze spalování uhlí na plyn. Město chce na nezbytnou ekologizaci získat dotaci z ministerstva životního prostředí. Pokud uspěje, mohlo by to znamenat nižší cenu tepla.

Stávajícím provozovatelem františkolázeňské výtopny je společnost KG Energo (dříve MH Energo). Nájemní smlouva, která by měla trvat až do roku 2020, není pro město výhodná. Záměrem stávajícího vedení Františkových Lázní je navrácení provozu výtopny do působnosti města.

Potřeba moderniace výtopny je dána zastaralostí stávající technologie spalování a zákonnými požadavky na dodržení zvyšujících se emisních limitů od roku 2019. Tyto limity by výtopna se současnou technologií splňovala pouze se značnými technickými a ekonomickými obtížemi. Radnice se proto musela rozhodnout, jakou cestu při modernizaci kotelny zvolí.

pokračování zde


Trestní stíhání Ivo Mlátilíka?
Bývalí radní připravili město o desítky miliónů

Exstarostovi Mlátilíkovi, bývalé místostarostce Průšové (oba „Sdružení místních“) a bývalým radním L. Kaprovi („Sdružení místních“), V. Fircákovi („KSČM“) a J. Pivoňkovi („ČSSD“) stále hrozí trestní stíhání. Při jimi schvalovaných prodejích městských nemovitostí byla Františkovým Lázním způsobena prokazatelná škoda ve výši minimálně 20.000.000,- Kč.

Již v březnu tohoto roku bylo zahájeno trestní stíhání uvedených osob pro podezření ze spáchání trestných činů „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ a „zneužití pravomoci úřední osoby“ s hrozbou trestu odnětí svobody až na 10 let. Stalo se tak z podnětu trestního oznámení podaného již v roce 2014 tehdejším opozičním zastupitelem Ing. Šnajdaufem („Alternativa“). Ještě v témže roce, po komunálních volbách, se k řízení připojilo poškozené město Františkovy Lázně.

Předmětem oznámení byly vybrané převody městských nemovitostí z období působení exstarosty Mlátilíka v letech 2006 - 2014. Jednalo se mnohdy o neúčelné a nehospodárné převody, zpravidla bez zákonem požadovaného stanovení ceny obvyklé. V některých případech šlo o prodeje rozsáhlých pozemků a jiných lukrativních nemovitostí ve prospěch osob a obchodních společností spřízněných s vedením města nebo ve prospěch některých městských úředníků. Jmenovat lze zejména prodeje nemovitostí na pěší zóně jako je hotel Slovan, městské kino, dům „Národní 4/8“, dále také areál bývalých technických služeb, Dům dětí a mládeže v Žirovicích, pozemek bývalých zahrádek nad „Labutím jezírkem“, část městského parkoviště, pozemky městské zeleně v ul. Čsl. armády a další rozsáhlé pozemky v okrajových částech města. Pominout nelze ani nevýhodnou směnu Lázní II. a Lázní III. a směnu parkoviště u hotelu Zátiší.

Na základě rozhodnutí státního zástupce z května tohoto roku bylo dříve zahájené trestní stíhání zrušeno a věc byla vrácena policii k došetření. Policejní orgán, ačkoliv konstatoval na straně podezřelých pravděpodobné naplnění trestného činu „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ a prokazatelný vznik škody na straně města Františkovy Lázně ve výši min. 20 miliónů korun, následně celou záležitost svým rozhodnutím z července tohoto roku odložil. Důvodem bylo promlčení výše uvedeného trestného činu s tím, že se nepodařilo na straně podezřelých prokázat spáchání závažnějšího (nepromlčeného) činu „zneužití pravomoci úřední osoby“, podmíněného úmyslem podezřelých způsobit svým jednáním škodu anebo opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.

Město Františkovy Lázně podalo proti rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci stížnost. Věc tak není ještě skončena. K promlčení trestného jednání bývalých radních lze pak přičíst také opakované průtahy a liknavost na straně orgánů činných v trestním řízení, kdy toto trvá již více jak čtyři roky. Závěr policejního orgánu o neprůkaznosti úmyslného jednání podezřelých při prodejích městského majetku je pak výmluvný zejména v případě exstarosty Mlátilíka za situace, kdy některé nemovitosti, konkrétně budova městského kina a dům „Národní 4/8“, byly převáděny na jím ovládanou společnost (CPI National str. a.s.), a jsou aktuálně ve (spolu)vlastnictví jeho rodinných příslušníků a jiných jimi ovládaných obchodních společností (blíže čtěte v článku „Tunel na pěší zóně…“).

Většina výše jmenovaných osob, odpovědných za miliónové škody města, se bude aktivně ucházet o Vaše hlasy i v nadcházejících komunálních volbách. Jedná se o drzost nebo špatný vtip? Bohužel asi ne, trestně stíhaní politici se v naší politické kultuře stávají normou.

Dům „Národní 4/8“
Dům „Národní 4/8“

Budova bývalého kina; dnes Café prestige
Budova bývalého kina; dnes Café prestige


Podvod na voličích? Ovládá Ivo Mlátilík místní „ANO“ a „ODS“?

Pro nadcházející komunální volby přibyly ve františkolázeňském politickém rybníčku dvě nové strany. Hnutí „ANO 2011“ a znovu obnovená „ODS“. Obohacení politické kultury od nich však asi nečekejme. Jak se zdá, jsou tyto subjekty spíše „B“ a „C“ týmem Mlátilíkova „Sdružení místních“.

Kandidáti obou nových stran se povětšinou rekrutují z dosavadních příznivců a podporovatelů exstarosty Mlátilíka nebo osob propojených s ním velmi úzkými přátelskými, pracovními nebo obchodními vazbami. V některých případech se jedná dokonce o současné či bývalé zaměstnance města nebo jeho příspěvkových organizací, anebo osoby (podobně jako v případě některých kandidátů „Sdružení místních“) vedoucí s městem soudní spory. Řada těchto osob se pak právě díky svému aktuálnímu postavení a vazbám vůči městu ve spojení s jejich kandidaturou v obecních volbách potenciálně ocitá v bezprecedentním střetu zájmů a jejich eventuelní účast v obecních orgánech může být pro ochranu zájmů města velmi riziková.

Spojování hnutí ANO na místní úrovni s lidmi jinak úzce napojenými na Ivo Mlátilíka a jeho „Sdružení místních“ bylo patrné již v krajské volební kampani 2016. Vypovídající je pak také v periodiku „Zrcadlo“ exstarostou Mlátilíkem opakovaně vyjádřená podpora hnutí ANO při posledních krajských a parlamentních volbách, včetně chvástání se jeho „velmi dobrými vztahy na nejvyšší krajské úrovni i v Parlamentu.“

Zářným příkladem těchto dobrých vztahů je současný vedoucí a zároveň kandidát místní organizace ANO, Vojtěch Matoušek. Ten se za pouhé tři měsíce z prostého „nosiče koblih“ v krajské volební kampani „vypracoval“ (zřejmě díky oněm dobrým vztahům Ivo Mlátilíka?) na váženého „nosiče tašek“ karlovarské hejtmanky Jany Mračkové-Vildumetzové. Vylepšil si tak kádrový profil jeho jinak velmi netransparentní a pochybné (trestní?) minulosti. V prostředí Františkových Lázní je Vojtěch Matoušek dlouhodobě vnímán za neformální „pravou ruku“ Ivo Mlátilíka jak v politických, tak obchodních záležitostech. To on dostal neoprávněně do nájmu autocamp „Amerika“ (2014-2016), ačkoliv ve výběrovém řízení učinil pro město nejméně výhodnou nabídku. V souvislosti se soudně nařízeným vyklizením campu a následným výběrovým řízením na jeho nového nájemce vede v současnosti Vojtěch Matoušek s městem několik soudních sporů, včetně nárokování si náhrady údajného ušlého zisku ve výši několika miliónů. Má tedy karlovarská hejtmanka skutečné povědomí o tom, kdo sedí ve vedlejší kanceláři č. 436?

Předními kandidáty ANO jsou také Arnošt Němec (ředitel divadla) a David Pazourek (ekonom divadla), zaměstnanci MKS, městské příspěvkové organizace. Do uvedených pozic je v roce 2012 po radničním „puči“ dosadil novopečený starosta Mlátilík. Předcházelo tomu však protiprávní „vyhození“ jiných letitých zaměstnanců. Divadlem přece jen protékají nemalé peníze a bylo dobré mít v jeho vedení své „spolehlivé“ lidi. Budou si však tito kandidáti, jako eventuelní zastupitelé, schvalovat své vlastní hospodaření v MKS?

Daniel Dus, další kandidát ANO, dostal v roce 2013 od exstarosty Mlátilíka do nájmu bývalé koupaliště „Jadran“ za účelem chovu kaprů. Ryba na suchu být nemůže, ale kde se máme koupat my? Kandidátkou ANO je také Dagmar Valešková, bývalá úřednice městského úřadu. Ta za svého působení na úřadě, v době Mlátilíkova starostování, získala bezmála sedm hektarů městských pozemků v okrajových, potenciálně zastavitelných, částech města za cenu 10,- Kč/m2. Podobným případem je také bývalá vedoucí odboru správy majetku Ing. Hana Hrdinová, jinak kandidátka „Sdružení místních“, která v době výkonu své funkce za stejnou cenu nabyla od města celkem tři hektary půdy. Není pak asi náhodou, že obě dámy dnes působí na Státním zemědělském intervenčním fondu.

Místní buňka ODS, tvořená v minulosti (až na výjimky) zasloužilými tradičními členy, byla v roce 2013 rozhodnutím „shora“ bez náhrady zrušena. Důvodem měla být kritika okresního vedení ODS v Chebu. Stalo se tak v souvislosti s františkolázeňským radničním „pučem“ v roce 2012, který za přispění právě několika zradivších zastupitelů ODS (Ščislák, Knedlík) vynesl zpět do čela radnice starostu Mlátilíka, ačkoliv mu předchozí komunální volby vystavily „červenou“. Místní organizace ODS se tak pro něj stala zbytečnou opoziční překážkou pro nerušené vládnutí a jeho „tajné“ přání na její zánik bylo nakonec vyslyšeno i v horních patrech samotné ODS. Pro letošní komunální volby vstala místní ODS opět z popela. Dle všeho se tak stalo za opětovného posvěcení exstarosty Mlátilíka. Ptáte se, jak je to možné? Leccos asi může napovědět fakt, že manželem karlovarské hejtmanky, Ivo Mlátilíkem jinak opěvované, je předseda krajské ODS Jan Mraček. Mají tedy všechny skryté vazby exstarosty Mlátilíka a místních buněk ANO a ODS svůj průsečík právě na „kraji“?

O současném stavu místní ODS a její nepopiratelné vazbě na „Sdružení místních“ ponejvíce vypovídá až „hollywoodský“ příběh jejího staronového kandidáta a současného zastupitele Milana Ščisláka. Byl to právě on, do té doby věrný koaliční zastupitel a člen ODS, kdo v roce 2012 svým politickým přeběhnutím uprostřed volebního období pomohl Ivo Mlátilíkovi zpátky na radnici. Za to byl odměněn funkcí místostarosty, která mu vykompenzovala mimo jiné i jeho vyloučení z ODS. Zřejmě z dozvuků vděčnosti vůči svému chlebodárci v následujícím období (2014-2018) kandidoval a dokonce i vykonával funkci zastupitele za Mlátilíkovo „Sdružení místních“, aby svou politickou pouť pro letošní volby završil dojímavým návratem do své „mateřské“ ODS. Ta nám tak na místní úrovni, zejména prostřednictvím kandidátů široké Ščislákovi rodiny, dává záruku opravdu pevných konzervativních hodnot a postojů.

V případě místních ANO a ODS se tak spíše než o svébytné politické subjekty jedná o prázdné skořápky vazalů páně Mlátilíka, které mají oklamat voliče a posílit jeho politický vliv. Na kandidáty těchto stran tak v letošních volbách čeká těžké rozhodnutí: zda své hlasy dají sami svým stranám, jak by se logicky očekávalo, anebo, jak jim velí „zákon“, podpoří svého skrytého guru Mlátilíka? Pro ty z vás, co máte rádi Babišovy „koblihy“, máme jeden vzkaz: „Kobliha je dobrá věc. V některých případech si je však třeba dávat majzla, aby z ní namísto marmelády nevyskočil Mlátilík.“Naše spřátelené internetové stránky
Alternativa pro Frantovky - stránka na Facebooku

 Tunel na pěší zóně, aneb Mlátilíkova „malá domů“

„…Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“… „Slibuji“, zazněl zvučný a sebejistý hlas Ivo Mlátilíka na zahajovacím zasedání Městského zastupitelstva Františkových Lázní již poněkolikáté a oko divákovo nezůstalo dojetím suché. Jsem si jist, že po přečtení tohoto článku zvlhne i oko čtenářovo. Nikoliv dojetím, ale vztekem nad tím, jak snadno bývalý starosta Mlátilík připravil město, a tedy všechny vás, kteří tu žijete, o desítky milionů korun.

To je pašák, může někoho napadnout. Jak to mohl všechno sám stihnout? Inu, nebyl na to sám. Více než ochotně spolupracovala bývalá místostarostka Lenka Sazimová-Průšová a také rodinný právník JUDr. Libor Janků ruku k dílu přiložil. Již Císařská hymna k oslavě Franze Josefa hlásala: „Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří“. A dařilo se. Způsob byl jednoduchý, až primitivní: Prodat nejatraktivnější nemovitosti města sám sobě za směšné ceny. V tuto chvíli si pozorný čtenář řekne, že tohle přeci udělat nejde. Toho si byl vědom i bývalý starosta. Musela se vymyslet nějaká finta, aby se koza nažrala a zelí zůstalo celé.(…malá změna pořekadla). Ty finty byly vlastně tři.

1. Bylo třeba nastrčit nějakého úplně cizího zájemce o koupi. Něco jako bílého koně. Zrodila se tedy akciová společnost <>bCPI National str se sídlem v Praze s anonymními akciemi. Pro zápis do Obchodního rejstříku posloužili nastrčení lidé, dnes je tato společnost ovládána Ivo Mlátilíkem. Představenstvo tvoří (překvapivě) ještě další „Mlátilíci“ a v dozorčí radě sedí rodinní právníci včetně spolehlivého fámula Janků. Bývalé městské kino a všechny nemovitosti „Národní 4/8“ (objekt bývalé prodejny obuvi aj.) byly za starostování páně Mlátilíkově prodány ausgerechnet této společnosti. Že to může být souhra náhod? „Jestliže něco vypadá jako kachna, chodí jako kachna a kváká jako kachna, pak je to kachna“ (…slyšíte důvěryhodný hlas vašeho prezidenta?).

2. O prodeji nemovitostí může rozhodovat pouze zastupitelstvo města. Proto bylo třeba vymyslet fintu, jak dosáhnout jeho souhlasu za legrační ceny. Návrhy k prodeji nemovitostí předkládal Ivo zastupitelům jako klobásy bez hořčice a křenu. Žádné odhady ceny, žádné informace o ceně v místě a čase obvyklé. Musela by se totiž odůvodnit nepřiměřeně nízká cena. A rozumný důvod pro prodej nejatraktivnějších nemovitostí v centru města na pěší zóně za ceny výrazně nižší, než stanovuje zákon, neexistuje. Jediným předloženým „argumentem“ pro prodej tak bylo, že vítězný uchazeč prošel výběrovým řízením a složil na účet města nejvyšší cenovou nabídku. Mnohdy se však jednalo o uchazeče jediného!

3. Třetí finta byla evidentně diskriminační. Vymyšlen byl nový „Soubor pravidel pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku města“. Ten však svými nestandardními podmínkami seriozní zájemce o koupi záměrně spíše odrazoval. Výběrové řízení („VŘ") bylo prováděno komisí složenou výhradně z členů Rady města. Nejobvyklejším kritériem VŘ bývá nejvyšší nabídnutá cena s  uplatněním tzv. „obálkové metody“. Mlátilík a jeho věrní však vydumali jinou, opravdu sofistikovanou metodu ve stylu: „Kdo dá nejvíc, bude to jeho… a že skutečně ty prachy má, doloží tím, že nabídnutou kupní cenu složí v plné výši v určeném termínu na účet města. A tak se stalo. Každý zájemce o koupi musel svoji „tajnou“ nabídku složit v plné výši na k tomu speciálně založený městský účet. K němu měl však přístupové právo formou elektronického bankovnictví pouze Ivoš s Lenkou (o tom se nahlas nemluvilo…). Každý účastník VŘ musel vyjádřit předem písemný souhlas s podmínkami VŘ. Okruh účastníků VŘ tak byl zcela nestandardně znám vždy předem. Nebylo tedy těžké, pro ty, kteří měli přístupové právo k městskému účtu, zjistit, kdo z účastníků již peníze složil a v jaké výši. Ani těm zájemcům, co složili peníze na účet tzv. „na poslední chvíli“ to nebylo nic platné. Těsně před zavřením poboček ČSOB (před 17:00 hodinou) šikovná místostarostka Lenka omrkla situaci na účtu, špitla sladké tajemství ještě šikovnějšímu Ivošovi, ten poslal SMS a : SIMSALABIM! Domluvený vítěz VŘ Mlátilíkova společnost CPI National str. a.s. (nebo jiná „spřízněná“ parta) nabídl jen o fous více a strana kupující tím byla známa.

Tehdejší opoziční zastupitel za ALTERNATIVU Ing. Šnajdauf opakovaně upozorňoval ústně i písemně na výše popsané nestandardní a protizákonné postupy při prodejích městských nemovitostí za cenu nižší než obvyklou. V souvislosti s prodeji nemovitého majetku v období let 2006 – 2014 bylo podáno trestní oznámení. Více čtěte v článku „Trestní stíhání Ivo Mlátilíka?

Dům „Národní 4/8“
Dům „Národní 4/8“

Budova bývalého kina; dnes Café prestige
Budova bývalého kina; dnes Café prestige


Exstarosta Mlátilík a další na něj napojené osoby vedou s městem spory o milióny.
Hrozí ovlivnění sporů v neprospěch města?!?

V souvislosti s nehospodárným a v některých případech též protiprávním jednáním bývalého vedení města v čele s Ivo Mlátilíkem vede město Františkovy Lázně aktuálně několik soudních sporů ať už v postavení žalobce nebo žalovaného. Účastníky soudních řízení jsou buď přímo bývalí členové vedení města anebo osoby s nimi propojené úzkými osobními nebo obchodními vazbami.

V souvislosti s nehospodárně a neúčelně vedenými soudními spory města se společností THERMIA-BAU a.s. (výstavba multifunkčního hřiště) uplatňuje město vůči bývalému starostovi Ivo Mlátilíkovi a tehdejšímu právnímu zástupci města JUDr. Liborovi Janků náhradu způsobené škody ve výši cca 420.000,- Kč. Pozdním uplatněním pohledávky vůči uvedené společnosti, která je v insolvenci, město přišlo o 3,5 miliónu.

Vojtěch Matoušek, bývalý soudně vypovězený nájemce autocampu „Amerika“ (2014-2016) uplatňuje vůči městu nárok na údajný ušlý zisk ve výši několika miliónů. Ten paradoxně opírá o nezákonné rozhodnutí bývalého starosty Mlátilíka, který mu po volbách 2014 autocamp narychlo pronajal. Vojtěch Matoušek a společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. (vlastněná formálně dětmi Ivo Mlátilíka), jako neúspěšní uchazeči výběrového řízení na nového nájemce campu, vedou současně s městem spor o neplatnost smlouvy uzavřené se současným nájemcem campu, společností ALGON.

Po volbách 2014 pronajal odcházející starosta Mlátilík kavárnu „Podloubí“ fakticky na 20 let panu Radimu Cieleckému. Stalo se tak za pro město velmi nevýhodných podmínek zcela nepochopitelně ještě půl roku před tím, než končila smlouva předchozího nájemce. Nové vedení města považovalo nájemní smlouvu pana Cieleckého za neplatnou a vypsalo na pronájem „Podloubí“ nové výběrové řízení. Nový nájemce hradí ročně nájemné o 642.000,- Kč vyšší než by platil Radim Cielecký, který se však aktuálně vůči městu domáhá náhrady ušlého zisku v údajné výši 2,5 miliónu korun.

Bývalá místostarostka a současná zastupitelka Sazimová-Průšová se soudí o neplatnost prodeje pozemků v Horních Lomanech, o které projevila se svým manželem v minulosti zájem. Nabídka kupní ceny ze strany manželů Průšových však byla neurčitá. Pozemky byly prodány jejich dlouholetému nájemci za cenu převyšující cenu obvyklou se současným jeho závazkem k výstavbě rodinného domu. Správnost postupu města při prodeji pozemků potvrdilo také dozorující Ministerstvo vnitra.

Většina účastníků uvedených sporů s městem kandiduje v nadcházejících komunálních volbách (Mlátilík, Průšová, Janků, Matoušek). Tyto osoby se tak potenciálně ocitají v nebývalém střetu zájmů. Jejich případný podíl na vedení města může kolidovat se zájmy města v probíhajících soudních sporech. Za jejich kandidaturou pak nelze ani vyloučit motiv k eventuelnímu ovlivnění soudních sporů ve svůj prospěch.Exstarosta Mlátilík pronajal nezákonně camp „Amerika“ svému blízkému známému.
Ten nyní žaluje město o milióny. Současně je vedoucím místního hnutí „ANO“

Již v předchozím roce soud definitivně potvrdil nezákonnost postupu bývalého starosty Františkových Lázní, Ivo Mlátilíka, při pronájmu autocampu Amerika v roce 2014. Ve funkci tehdy končící starosta Mlátilík pronajal autocamp narychlo po komunálních volbách ve prospěch jeho blízkého známého Vojtěcha Matouška. Do té doby byl autocamp provozován zcela nestandardně Františkolázeňskou výtopnou a V. Matoušek byl jejím zaměstnancem pro správu campu.

Nájem byl ve prospěch V. Matouška sjednán za pro město velmi nevýhodných podmínek na dobu fakticky dvaceti let za nájemné 150.000,- Kč ročně se zpětnou splatností a s omezenou možností výpovědi. To vše i přesto, že V. Matoušek ve výběrovém řízení učinil vůči městu zcela prokazatelně nejméně výhodnou nabídku na pronájem ze všech zájemců. Na základě podnětu stávajícího vedení města byla nájemní smlouva pro její rozpor se zásadami řádného hospodaření s městským majetkem prohlášena za neplatnou a V. Matoušek byl povinen autocamp vyklidit.

Již v průběhu roku 2016 byl městem Františkovy Lázně ve výběrovém řízení vybrán nový nájemce autocampu, společnost ALGON. Bývalý nájemce V. Matoušek a společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. (zastupovaná Ivo Mlátilíkem), kteří se výběrového řízení též účastnili, byli z tohoto řízení pro nesplnění zadávacích podmínek vyloučeni. Následně oba tito účastníci napadli nájemní smlouvu, uzavřenou s novým nájemcem, u soudu. Soudní řízení stále probíhá. Z důvodu neplatnosti původní nájemní smlouvy, způsobené jednáním exstarosty Mlátilíka, uplatňuje V. Matoušek vůči městu současně údajný ušlý zisk ve výši několika miliónů.

V. Matoušek je zároveň vedoucím místní organizace hnutí ANO a kandidátem v nadcházejících komunálních volbách. Vzhledem k úzké osobní vazbě V. Matouška na bývalého starostu Mlatilíka může být jejich účast na komunálních volbách motivována mimo jiné snahou o možnost ovlivnění soudních sporů s městem ve svůj prospěch.Bude františkolázeňská výtopna opět „městská“..?

Františkolázeňská výtopna je formálně vlastněna společností Františkolázeňská výtopna s.r.o. („FLV“), jejímž 100% a tedy jediným vlastníkem je Město Františkovy Lázně. O záležitostech FLV za město Františkovy Lázně rozhoduje zastupitelstvo města. Až do roku 2010 byla FLV přímým provozovatelem podniku výtopny. FLV byla jednak zdrojem nezanedbatelných příjmů z distribuce tepla a současně také nástrojem města k udržování přijatelné ceny tepla pro odběratele z řad obyvatel a jiných místních subjektů.

Komunální volby 2010 a pronájem výtopny

Po komunálních volbách 2010 (15.–16.10.) bylo dosluhujícím starostou Mlátilíkem záměrně, cestou účelových volebních žalob, oddalováno svolání nového ustavujícího zastupitelstva města. Z důvodu nedodržení zákonné lhůty starostou Mlátilíkem, muselo být nové zastupitelstvo svoláno přímo Ministerstvem vnitra ČR na 22. 12. 2010. Ještě před tím, dne 6. 12. 2010, tedy již měsíc a půl po volbách a tři dny po uplynutí nejzazší zákonné lhůty pro svolání nového zastupitelstva, bylo dosluhující radou města ve složení starosta Mlátilík, místostarostka Průšová, zastupitelé Kapr (Sdružení místních), Pivoňka (ČSSD) a Fircák (KSČM) rozhodnuto o pronájmu výtopny ve prospěch společnosti MH Energo s.r.o. na dobu 10 let. Současně bylo rozhodnuto o odvolání tehdejšího jednatele FLV Ing. Jana Hátle a zvolení nového jednatele Ing. Vladimíra Koláře, do té doby ekonoma FLV. Ještě téhož dne byla nájemní smlouva podepsána. Jednatelem a jediným společníkem společnosti MH Energo s.r.o., která se stala nájemcem výtopny, byl právě Ing. Hátle. Návrh společnosti MH Energo s.r.o. na pronájem výtopny byl přitom městu doručen teprve pouhé tři dny před rozhodnutím o pronájmu a zároveň v době, kdy Ing. Hátle byl stále ještě jednatelem FLV.

Rozhodnutím o pronájmu byl fakticky vyveden provoz výtopny z „rukou“ města do „rukou“ soukromé společnosti za velmi nevýhodných podmínek pro město. Město ztratilo jakýkoliv vliv na provoz výtopny a možnost regulace ceny tepla. O pravých důvodech překotného pronájmu výtopny a případné ekonomické participaci zúčastněných osob na tomto pronájmu můžeme pouze spekulovat. Lze však jen těžko uvěřit tomu, že by Ing. Hátle byl „obdarován“ nájmem výtopny ve prospěch jím vlastněné společnosti (MH Energo s.r.o.) bez jakéhokoliv postranního zájmu tehdejšího starosty Mlátilíka. Vzhledem k okolnostem, které pronájem výtopny provázely a závažnosti jednání, jakým pronájem výtopny nepochybně je, bylo rozhodnutí o pronájmu zcela bezprecedentním excesem dosluhující rady města. Stalo se tak v rozporu s principy hospodárnosti, po uplynutí zákonné lhůty pro svolání nového zastupitelstva, bez existence jakékoliv předcházející diskuse a jakéhokoliv rozumného důvodu z hlediska veřejného zájmu.

Nové vedení města s tehdejší starostkou Malkovskou mělo důvodné pochybnosti o zákonnosti nájemní smlouvy a napadlo tuto smlouvu u soudu. Potenciální „hrozba“ revize nájmu výtopny soudem pak byla jednou z hlavních motivací bývalého starosty Mlátilíka v jeho úsilí o návrat do funkce starosty města. To se mu za přispění „přeběhnuvších“ zastupitelů Ščisláka a Knedlíka podařilo již v březnu 2012 s tím, že jedním z prvních kroků staronového starosty Mlátilíka bylo právě zpětvzetí žaloby na neplatnost nájemní smlouvy.

Komunální volby 2014 a prodej společnosti MH Energo s.r.o.

Také po komunálních volbách v roce 2014 (10.-11.10) dosluhující starosta Mlátilík opětovně prostřednictvím volebních žalob oddaloval svolání ustavujícího zastupitelstva až do 3. 12. 2014. Ještě před tím, cirka měsíc a půl po volbách, převedl Ing. Hátle svůj obchodní podíl ve společnosti MH Energo s.r.o. na společnost KOMTERM a.s. (50%) a německou společnost GETEC AG (50%). Důvodem k prodeji společnosti Ing. Hátlem mohla být jak obava ze ztráty politické přízně, tak obava z očekávané odpovědnosti provozovatele výtopny za její budoucí ekologizaci (viz dále). Koupí obchodní společnosti MH Energo s.r.o., přejmenované následně na KG Energo s.r.o., získali noví majitelé fakticky „pouze“ vstup do trvající nájemní smlouvy na straně nájemce s jistotou jejího trvání „jen“ do roku 2020, a to současně s odpovědnosti za splnění ekologických limitů od roku 2018.

Je tedy nasnadě, že noví majitelé vstupovali do společnosti MH Energo s.r.o. (KG Energo s.r.o.) již od počátku s cílem prosadit opakovaně městu předkládaný záměr provedení ekologizace (rekonstrukce) výtopny, a to za cenu prodloužení stávající nájemní smlouvy o dalších minimálně 15 let. Postupem předchozího vedení města pro to byl vytvořen právní základ právě v podobě trvající, avšak pro město (FLV) velmi limitující a nevýhodné nájemní smlouvy.

Ekologizace výtopny

Výtopna aktuálně využívá technologii dvou fluidních kotlů na hnědé uhlí s možností využití jednoho záložního kotle na zemní plyn. V souvislosti s legislativními změnami, které od roku 2018 zásadně zpřísňují limity vzdušných emisí, vyvstala potřeba modernizace technologie výroby tepla ve výtopně. Jak plyne z nájemní smlouvy, leží primární odpovědnost za splnění nových ekologických limitů na straně stávajícího provozovatele (KG Energo, s.r.o.). Ten je zároveň tvůrcem ceny tepla. I přesto je v zájmu města (FLV), zabezpečit splnění zákonem požadovaných emisních limitů pro případ, kdy by toto nesplnil nájemce.

Dosažení stanovených emisních limitů je v zásadě možné realizací pouze dílčího časově omezeného technologického zásahu do stávající technologie. Náklady na takové dílčí opatření by se pohybovaly v řádu jednotek milionů Kč. Mimo to je třeba do budoucna zajistit komplexní obnovu (rekonstrukci) technologie výtopny, která je z hlediska dlouhodobého provozu nevyhovující a zastaralá. Při komplexní obnově technologie výtopny je pak třeba počítat s náklady v řádech desítek milionů Kč.

V současné době disponuje FLV odbornou studií možných způsobů modernizace výtopny, a to jak z hlediska vhodných technologických řešení, tak z hlediska jejich ekonomické efektivity. Z hlediska právních a ekonomických podmínek by měl být při obnově výtopny preferován návrat města k vlastnímu provozu výtopny prostřednictvím městské společnosti FLV, a to nejpozději po vypršení stávající nájemní smlouvy (2020). Cílem by mělo být vyhledání odpovídajícího partnera (dodavatele) pro rekonstrukci výtopny. Realizace obnovy výtopny by měla být založena na vlastním financování ze strany FLV nebo na finanční participaci vybraného dodavatele. FLV by se tak opětovně stala jak výrobcem, tak distributorem tepla s přímým vlivem na jeho cenu a zisky plynoucí z jeho distribuce.

Při výběru dodavatele nové technologie výtopny by mělo být postupováno nanejvýš transparentně s tím, že celý proces bude třeba podřídit zákonu o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k administrativní náročnosti související procedury bude preferováno provedení výběrového řízení externím subjektem, který ponese plnou odpovědnost ze bezchybný a zákonný průběh celého procesu. V duchu výše nastíněného záměru bylo zastupitelstvem města při jeho XXI. jednání dne 21. 12. 2016 přijato usnesení, kterým bylo vedení FLV pověřeno k zahájení jednání směřujících k realizaci záměru obnovy a ekologizace výtopny s cílem obnovení pozice FLV jako přímého dodavatele tepla.

Bude františkolázeňská výtopna opět „městská“..?


Závěrečný protokol kontroly hospodaření s majetkem města Františkovy Lázně Ministerstvem vnitra

Ze závěrečného protokolu kontroly hospodaření s majetkem města Františkovy Lázně Ministerstvem vnitra je více než zřejmé, že ani jeden prodej majetku nebyl uskutečněn bez vady. Chybí hlavně řádné oceňování. To už je nyní záležitostí policie a státního zastupitelství.

Závěrečný protokol kontroly hospodaření s majetkem města Františkovy Lázně Ministerstvem vnitra
Závěrečný protokol

 

Zde naleznete původní stránky www.profrantovky.cz pro připomenutí toho, proč tyto stránky vznikly...

 

poslední aktualizace: 06.05.2019
info@profrantovky.cz