aktuality      archiv zpráv      historie Františkových Lázní   

 

ALTERNATIVA - Zpravodaj 2021
ALTERNATIVA - Zpravodaj 2021

Aktuality

 28.02.2020  Únorové zastupitelstvo: Mlátilíkovi zastupitelé včetně nové místostarostky opakovaně nedorazili

 17.12.2021  Prosincové zastupitelstvo: Průšová ze Sdružení místních místostarostkou! Potvrzení koalice Kuchař - Mlátilík!

 06.11.2021  UNESCO: přínos jen pro vyvolené?

 06.11.2021  Říjnové zastupitelstvo: Starosta Kuchař opět čelil odvolání; Mlátilík potvrdil dohodu s hnutím PRO

 08.10.2021  Rozpuštění mimořádného zastupitelstva: Odvolání starosty se odkládá

 20.09.2021  Zářijové zastupitelstvo: Starosta Kuchař čelil návrhu na odvolání

 02.09.2021  RADNIČNÍ LISTY 9/2021: Reakce zastupitele Fialy na lživý útok zastupitele MlátilíkaPROSINCOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO (13.12.2021):

MÍSTOSTAROSTKOU ZVOLENA L. PRŮŠOVÁ Z MLÁTILÍKOVA „SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH“; POTVRZENA KOALICE HNUTÍ „PRO“ A „SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH“; ROZPOČET SE SCHODKEM 83 MILIONŮ; PŘEDSEDOU KONTROLNÍHO VÝBORU MUDR. GAVLAS

L. Průšovou do funkce druhé místostarostky podpořili čtyři zastupitelé hnutí PRO (Kuchař, Skala, Slavíková, Gavlas) a všichni zbývající členové Sdružení místních (Mlátilík, Iterský, Maška) /cca od 25. min záznamu /. K volbě druhého místostarosty došlo překvapivě po té, co bylo na předchozích zastupitelstvech na návrh zastupitele Mlátilíka opakovaně jednáno o odvolání starosty Kuchaře. Starosta Kuchař, ač jeho způsob vedení radnice je dlouhodobě rozporuplný a chod zastupitelstva byl několik měsíců paralyzován, nakonec ve funkci setrval a zároveň se stal poslancem. Přiznány přitom byly dřívější pravidelné schůzky současného starosty a místostarosty (O. Skala) se zastupiteli Sdružení místních a jejich společná dohoda na rozpadu bývalé radniční koalice (PRO + ALTERNATIVA) a následné skryté podpoře „menšinové vlády“ hnutí PRO.

Místostarostka Průšová by měla funkci vykonávat „neuvolněně“, tj. při výkonu svého zaměstnání. Tímto způsobem svou funkci vykonává již také dosavadní první místostarosta Skala (ředitel hotelu MONTI). Pominout nelze ani jeho trestní obžalobu v kauze dotačních podvodů a trvalý střet zájmů (úzká vazba na ALGON). Při současné kumulaci funkcí starosty a poslance J. Kuchařem to fakticky zakládá stav, kdy ani jeden ze tří funkcionářů ve vedení města nebude svou funkci vykonávat na „plný úvazek“. Zastupitelé ALTERNATIVY považují takový model vedení města za nehospodárný a neúčelný, kdy již dříve sami vyzvali hnutí PRO k personálním změnám na radnici a poskytnutí záruk transparentního chodu města s tím, že na zachování dosavadní radniční situace nemají zájem se personálně jakkoliv podílet.

L. Průšová byla místostarostkou a následně koaliční zastupitelkou již v letech 2006 – 2014. Spolu s tehdejším starostou Mlátilíkem tak nese mimo jiné odpovědnost za rozsáhlé spekulativní prodeje městských nemovitostí (kino, technické služby, dům dětí, hotel Slovan, bytové domy v centru města, rozsáhlé městské pozemky), včetně kontroverzního pronájmu městské výtopny, demolice přírodního divadla nebo devastace tenisových kurtů. Nejen že některé z uvedených prodejů byly učiněny ve prospěch firmy ovládané I. Mlátilíkem, ale byly současně předmětem trestního vyšetřování. Orgány činné v trestním řízení u L. Průšové a ostatních tehdejších členů městské rady, včetně starosty Mlátilíka, opakovaně konstatovaly spáchání trestného činu „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ se způsobenou škodou městu min. 20 mil. Kč. V důsledku promlčení uvedených skutků se však odpovědné osoby trestnímu stíhání nakonec vyhnuly. Jiné trestní a občanskoprávní kauzy, mající původ v době starostování I. Mlátilíka, však i nadále probíhají. Ustanovení L. Průšové do funkce místostarostky tak vyvolává důvodné obavy z případného ovlivňování těchto kauz.

Na prosincovém zastupitelstvu byl dále schválen rozpočet města na rok 2022 se schodkem cca 83 mil. Kč (předpokládaný konečný schodek za rok 2021 je cca 25 mil.). Po několika měsíční nefunkčnosti kontrolního výboru byl jeho předsedou zvolen MUDr. Gavlas (PRO). Schváleny byly též nové odpadové vyhlášky, včetně navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu. V rozporu s územním plánem a stanovisky odboru správy majetku došlo také k prodeji některých městských pozemků.

Záznam z jednání zde na youtube.comŘÍJNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO (27.10.2021):

STAROSTA KUCHAŘ OPĚT ČELIL NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ; NAVRŽENO BYLO I ODVOLÁNÍ MÍSTOSTAROSTY SKALY; MLÁTILÍK POTVRDIL PRAVIDELNÉ SCHŮZKY S KUCHAŘEM A SKALOU A SKRYTOU PODPORU HNUTÍ PRO

Na návrh Mlátilíkova Sdružení místních bylo opakovaně jednáno o odvolání starosty Kuchaře (PRO). Ten čelil obdobnému návrhu již na zářijovém zastupitelstvu, kde odvolání neprošlo jen těsnou většinou hlasů. K odvolání starosty nedošlo ani tentokrát, kdy pro něj hlasovali pouze čtyři zastupitelé za Sdružení místních.

Ještě před projednáním odvolání starosty neprošel na program zastupitelstva paralelní návrh zastupitelů ALTERNATIVY na odvolání místostarosty Skaly (PRO). Důvodem návrhu byla zejména jeho trestní obžaloba v kauze dotačních podvodů ROP Severozápad a trvalý střet zájmů (pracovní vazba na společnost ALGON, která je pravidelným účastníkem veřejných zakázek). Při následném rozhodování o odvolání starosty se tak zástupci ALTERNATIVY (L. Fiala a F. Šnajdauf) zdrželi hlasování.

Při projednávání odvolání starosty zastupitel Mlátilík potvrdil nejen pravidelné schůzky zastupitelů Sdružení místních se starostou Kuchařem a místostarostou Skalou (mimo jiné také v hotelu MONTI a SAVOY) a svou aktivní účast na loňském rozpadu radniční koalice (PRO a ALTERNATIVA) včetně odvolání tehdejšího místostarosty Šnajdaufa (prvotní podnět údajně vzešel od starosty Kuchaře), ale i následnou skrytou podporu Kuchařovy menšinové městské „vlády“. Tato podpora trvala údajně až do rozepře v souvislosti s neúspěšnou nominací nových zástupců města do dozorčí rady CHEVAKu, kdy měl být zastupitel Fiala „vyměněn“ za Mlátilíkovi kandidáty R. Iterského a L. Průšovou (nominace byly formálně vadné a setkaly se s nevolí některých akcionářů CHEVAKu).

Popsaným jednáním starosty Kuchaře a místostarosty Skaly tak byli zřejmě oklamáni nejen všichni voliči a sympatizanti hnutí PRO, které se v minulosti (podobně jako ALTERNATIVA) vyhraňovalo právě vůči Mlátilíkově „politice“, ale možná i někteří řadoví zastupitelé tohoto hnutí.

Činnost františkolázeňského zastupitelstva je v některých záležitostech důležitých pro chod města již dlouhodoběji paralyzována. Menšinová „vláda“ hnutí PRO, založená na nejisté toleranci Mlátilíkova „Sdružení místních“, nemá v zastupitelstvu opakovaně dostatečnou podporu. Již několik měsíců není funkční kontrolní výbor. Při současné neexistenci městské rady, jejíž pravomoci tak vykonává starosta, to zakládá relativně neomezený způsob „jednobarevného“ vládnutí a rozhodování. Nejistotu radniční situace posiluje též nabytí poslaneckého mandátu starostou Kuchařem (kandidoval za STAN), který deklaroval zájem o souběžný výkon funkcí.

Na základě dřívější veřejné výzvy zastupitelů ALTERNATIVY došlo z podnětu hnutí PRO k jednání o řešení politické situace, v jejichž rámci ALTERNATIVA vznesla návrhy na personální změny ve vedení města a poskytnutí záruk transparentnosti a kontroly při rozhodování. Do konání říjnového zastupitelstva však nedošlo k žádné dohodě. ALTERNATIVA pak jasně deklarovala, že pokud nebudou na straně hnutí PRO vyvozeny alespoň dílčí politické (personální) důsledky stávající krizové situace (za jejíž vyvolání nese výlučnou odpovědnost stávající vedení města), není ochotna se na zachování současné radniční situace podílet a tuto jakkoliv legitimizovat.

Bude i nadále Sdružení místních usilovat o odvolání starosty Kuchaře (jak opakovaně deklaroval zastupitel Mlátilík)? Bude i nadále paralyzován chod zastupitelstva? Anebo bude pokračováno v účelové „ad hoc“ koalici současného vedení města s Mlátilíkovým „Sdružením místních“? Některá rozporuplná rozhodnutí říjnového zastupitelstva (opakovaný prodej pozemků v rozporu s územním plánem a negativním stanoviskem odboru správy majetku) by tomu mohla nasvědčovat.

Záznam z jednání zde na youtube.comZÁŘIJOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

STAROSTA KUCHAŘ ČELIL NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ; KONEC SKRYTÉ KOALICE HNUTÍ PRO A MLÁTILÍKOVA SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH???

Na zářijovém františkolázeňském zastupitelstvu (14.9.2021) bylo neočekávaně rozhodováno o odvolání starosty Jana Kuchaře (PRO). Tento mimořádný bod byl na program zařazen na návrh zastupitele Mlátilíka (Sdružení místních) až těsně před zahájením jednání.

Projednání návrhu na odvolání starosty provázela živá diskuse. Zastupitelé za Alternativu upozornili zejména na dlouhodoběji paralyzované rozhodování zastupitelstva v některých záležitostech založené na menšinové „vládě“ hnutí PRO. Opakovaně nejsou schvalovány návrhy v některých záležitostech důležitých pro chod města, včetně procesních podmínek jednání zastupitelstva (střednědobý rozpočet, rozpočtové změny, údržba městského majetku atp.). Namítány byly též kontroverzní prodeje pozemků v rozporu s územním plánem. Již několik měsíců je také nefunkční kontrolní výbor, tj. orgán určený předně ke kontrole činnosti starosty. Ve spojení s neexistencí městské rady, kdy většina jejích pravomocí přechází do rukou starosty, to v praxi zakládá neomezený způsob vládnutí. Ten pak vede k některým svévolným rozhodnutím starosty, porušování právních předpisů a neprůhledným výběrovým řízením. Dobré světlo na současné vedení města nevrhá ani trestní obžaloba místostarosty Skaly v kauze dotačních podvodů „ROP Severozápad“.

Paradoxem je, že současná situace byla vyvolána za významného přispění právě Mlátilíkova Sdružení místních, které ve spojení s hnutím PRO na podzim 2020 rozbilo tehdejší koalici, odvolalo místostarostu Šnajdaufa (Alternativa) a po několik měsíců tiše podporovalo Kuchařovu menšinovou „městskou vládu“.

Ještě před hlasováním o odvolání starosty zastupitelé většinově odmítli návrh zastupitele Lukáše Fialy (Alternativa) na přerušení zastupitelstva, kdy ten současně vyzval přítomné zastupitele k hledání konstruktivního řešení k zajištění řádného chodu města.

Samotné odvolání starosty pak jen těsně nezískalo potřebnou většinu hlasů, kdy pro odvolání hlasovali všichni zastupitelé za Sdružení místních a zastupitel Šnajdauf, všichni zastupitelé za hnutí PRO byli proti, a zastupitel Fiala (Alternativa) se zdržel hlasování; poukázal předtím zejména na omezenou možnost veřejnosti i zastupitelů seznámit se s předstihem s tak závažným bodem programu a varoval před účelovým politikařením na úkor města.

I přes neúspěch návrhu Sdružení místních deklarovalo, že o odvolání starosty je připraveno usilovat opakovaně i při dalších jednáních zastupitelstva.Rozpad františkolázeňské koalice:
místostarosta Šnajdauf odvolán hlasy koaličních i opozičních zastupitelů, na jeho místo usedl bývalý starosta Skala.

Na jednání františkolázeňského zastupitelstva dne 21.10.2020 došlo k odvolání dosavadního místostarosty města Ing. Františka Šnajdaufa (Alternativa). Stalo se tak na návrh starosty města Jana Kuchaře (PRO). Návrh byl na program jednání zařazen mimořádně až těsně před schválením programu zastupitelstva a byl jím nahrazen původně na program řádně zařazený návrh na odvolání místostarosty Šnajdaufa podaný již dříve opozičním zastupitelem Mlátilíkem (Sdružení místních).

Odvolání místostarosty Šnajdaufa předcházelo vypovězení koaliční smlouvy stranou PRO. Výpověď byla zastupitelům Alternativy (Šnajdauf, Fiala) doručena minutu před zahájením jednání zastupitelstva. Výpověď koaliční smlouvy ani samotný návrh na odvolání místostarosty neobsahoval žádné konkrétní a objektivní důvody pro takový krok. Ty se přítomná veřejnost nedozvěděla ani z úst předkladatele návrhu starosty Kuchaře. O skutečných důvodech a motivaci zúčastněných zastupitelů pro odvolání místostarosty tak můžeme pouze spekulovat.

Pravidelné schůzky starosty Kuchaře (PRO) s Ivo Mlátilíkem (Sdružení místních) nejsou v posledních měsících ve Františkových Lázních tajemstvím. Ivo Mlátilík je přitom stále trestně vyšetřován pro způsobení miliónových škod městu v době jeho starostování; současně mu ze strany města hrozí další (zatím) statisícové občanskoprávní žaloby. Starosta Kuchař se přitom netají zájmem na „narovnání“ souvisejících soudních sporů. Město pak také v nejbližší době čekají investice a zakázky za desítky miliónů (městská výtopna, revitalizace parků, cyklostezky a další). Alternativa si vždy zakládala na hospodárném a transparentním chodu města. Důvodem záměrně vyvolaného rozpadu dosavadní koalice tak může být mimo jiné i vytvoření pomyslného „klidu na práci“ obměněného vedení města.

Nově zvolený místostarosta Skala (PRO) vykonával již v letech 2014 - 2016 funkci starosty města. Z této funkce však pod tlakem svých spolustraníků předčasně odstoupil. Důvodem „odchodu“ z funkce byl jeho svévolný postup ve věci obnovy františkolázeňské výtopny. Ve funkci jej pak nahradil současný starosta Kuchař (PRO). Místostarosta Skala by měl funkci vykonávat jako placenou, avšak tzv. „neuvolněnou“, tedy při současném výkonu jeho civilního zaměstnání (ředitel hotelu MONTI).

Dosavadní koaliční zastupitelé Alternativy (Šnajdauf, Fiala) tedy odcházejí do opozice.

S ohledem na počet zastupitelů a rozložení politických sil v zastupitelstvu, kdy strana PRO sama nedisponuje potřebnou většinou zastupitelů, se tak další „menšinové“ vládnutí starosty Kuchaře jistě neobejde bez potřebné podpory dosavadních opozičních zastupitelů za Sdružení místních v čele s Ivo Mlátilíkem; ostatně se tak stalo již několikrát v minulosti při hlasování o některých dílčích, avšak koaličně sporných, záležitostech. Naposledy také při popisovaném odvolání místostarosty Šnajdaufa a volbě místostarosty nového.

Vyjadřujeme tímto hluboké politování nad výše popsanou situací, která zásadním způsobem popírá a zcela převrací františkolázeňský komunální vývoj a politické principy a hodnoty nastavené od roku 2014 v nelehké době „pomlátilíkovské“.

O to více děkujeme našim příznivcům za dosavadní podporu. Františkovým Lázním pak přejme jen vše dobré.

Rozpad františkolázeňské koalice: místostarosta Šnajdauf odvolán hlasy koaličních i opozičních zastupitelů


Františkovy Lázně bez městské rady - efektivní vláda nebo starostenská "autokracie"

Františkolázeňské zastupitelstvo v roce 2010 rozhodlo o snížení počtu městských zastupitelů pro další volební období z původních 17 až na nejnižší možný počet 11 zastupitelů. Tím tak byla fakticky zrušena městská rada, pro jejíž zřízení zákon vyžaduje minimálně patnáctičlenné zastupitelstvo. Ze strany tehdejšího starosty Mlátilíka se jednalo o zcela účelový krok s cílem zajistit si v dalším funkčním období neomezené „vládnutí“. Při neexistenci městské rady, jako kolektivního orgánu, totiž přechází většina jejích pravomocí do rukou starosty. Na úrovni měst srovnatelných velikostí s Františkovými Lázněmi se přitom jedná o jev zcela výjimečný, ba i nežádoucí.

Změnu (navýšení) počtu zastupitelů a obnovu městské rady lze však provést vždy pouze s předstihem před komunálními volbami s platností až na další volební období. Po změně ve vedení radnice v roce 2014 tak bylo zřízení městské rady fakticky možné nejdříve až pro následující volební období 2018 – 2022. I přes dlouhodobě prosazovaný zájem zastupitelů za „Alternativu“ na zvýšení počtu zastupitelů a obnově městské rady se však tento záměr pro odpor tehdejších koaličních zastupitelů hnutí „PRO“, v čele se starostou Kuchařem, nepodařilo realizovat.

Posílené pravomoci a neomezené „sólo“ vládnutí v modelu „bez rady“ jsou pro jakéhokoliv starostu vždy lákavé, opojné a časem návykové. Zastupitelský princip, informovanost, transparentnost a kontrola rozhodování však při tomto způsobu vládnutí značně pokulhává. Místostarosta je pak pouhým „zástupcem“, nikoliv rovnocenným partnerem starosty. Bez městské rady pouze sám starosta rozhoduje např. o pronájmech a bezplatných výpůjčkách nemovitostí (pozemky, nebytové prostory, byty, předzahrádky atp.), o miliónových veřejných zakázkách a smlouvách o dílo, nebo též o poskytování dotací a finančních příspěvků (do 50 tis. Kč). Starostovi prakticky podléhají také všechny městské organizace (ZŠ, MŠ, ZUŠ, MKS, museum, knihovna, infocentrum), včetně personálních otázek. Současný starosta přitom doposud nezřídil ani žádnou z (dříve fungujících) poradních komisí (stavební a životního prostředí, sociální, sportovní atp.), které by měly zajišťovat účast veřejnosti na jeho rozhodování.

V osobě starosty Kuchaře se tak nad míru obvyklou kumuluje řada (nejen městských) funkcí a důležitých pravomocí. Narůstající městská agenda, množství práce a míra odpovědnosti s tím spojené si tak zákonitě žádají vskutku pevný charakter a mimořádné (ne-li až zázračné) osobní schopnosti. Zřízení funkce nového místostarosty Skaly jako „neuvolněné, tedy při výkonu jeho civilního zaměstnání, tomu pak jistě příliš nepomáhá.OTAKAR SKALA ZPĚT NA RADNICI; DOBRÁ VOLBA PRO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ???

Františkolázeňské zastupitelstvo zvolilo dne 21. 10. 2020 místostarostou města Otakara Skalu (PRO). Ve funkci vystřídal do té doby úřadujícího místostarostu Ing. Františka Šnajdaufa (ALTERNATIVA), který byl z této funkce na návrh starosty města Kuchaře (PRO) bez důvodu odvolán. Pro odvolání místostarosty Šnajdaufa hlasovali všichni zastupitelé z hnutí „PRO“ (Kuchař, Skala, Chromá, Gavlas, Slavíková) a tři zastupitelé za „Sdružení místních“ (Mlátilík, Průšová, Smrčková). Obdobně bylo hlasováno při následné volbě nového místostarosty Skaly. Změnou ve vedení města tak byl potvrzen rozpad dosavadní radniční koalice (PRO + ALTERNATIVA).

Nový místostarosta Skala vykonával již v letech 2014 - 2016 funkci starosty města. Byl to právě on, kdo jako lídr hnutí „PRO“ v roce 2014 na volebních billboardech vezl obrazně Ivo Mlátilíka a jemu věrné „na Bory“. I to jistě přispělo k jeho vítězství ve volbách. Ivo Mlátilík byl pak vždy Skalovým zavilým odpůrcem a kritikem (vzpomeňme na některá vydání Mlátilíkova „Zrcadla“).

Z funkce starosty O. Skala předčasně odstoupil nejen pro jeho pracovní vytíženost (funkci vykonával souběžně s jinou výdělečnou činností), ale zejména z důvodu jeho svévolného postupu ve věci plánované obnovy františkolázeňské výtopny. Stalo se tak na nátlak jeho spolustraníků v čele s tehdejším 2. místostarostou Kuchařem, který Skalu následně ve funkci starosty vystřídal. K návratu O. Skaly na radnici v pozici místostarosty tak paradoxně došlo i s podporou hlasů některých zastupitelů (Kuchař, Chromá, Mlátilík, Průšová), kterým byl Skala jako starosta v předchozím období „trnem v oku“.

O. Skala by měl funkci místostarosty vykonávat jako tzv. „neuvolněnou“, tedy při současném výkonu jeho civilního zaměstnání (ředitel hotelu MONTI). Takový model výkonu radniční funkce, hodící se spíše pro malé obce, nebyl v poměrech Františkových Lázní (s relativně širokou agendou a nemalým rozpočtem) nikdy předtím realizován. I přesto byla zastupitelstvem (společnými hlasy hnutí „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružení místních“) místostarostovi Skalovi přiznána odměna v maximální možné výši 40 tis. Kč.

Souběžný výkon civilního zaměstnání přitom místostarostu Skalu staví předem do možného střetu zájmů při rozhodování města v oblasti turistiky a lázeňství. Pominout v této souvislosti nelze ani úzké majetkové propojení jeho zaměstnavatele se společností ALGON (jediným akcionář hotelu MONTI), která je pravidelným smluvním partnerem města při realizaci veřejných zakázek. Z hlediska předpokladů pro funkci místostarosty není také bez významu, že O. Skala v současnosti i nadále figuruje jako jeden z obžalovaných v rozsáhlé kauze dotačních podvodů „ROP Severozápad“. O motivaci nového místostarosty Skaly k „polovičatému“ návratu na radnici a přínosu pro město tak můžeme pouze spekulovat.

OTAKAR SKALA ZPĚT NA RADNICI; DOBRÁ VOLBA PRO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ???
Zdroj: Zdroj: Ohlasy 9/2014


ZASTUPITELÉ PRODALI OBECNÍ CESTU; ODCHÝLILI SE PŘITOM OD CENY „OBVYKLÉ“

Františkolázeňští zastupitelé na svém jednání dne 16.12.2020 schválili sporný prodej části veřejné cesty nad rybníkem Amerika v lokalitě „Florida“. Šlo o druhé zasedání zastupitelů po říjnovém rozpadu františkolázeňské koalice a odvolání místostarosty Šnajdaufa (Alternativa). Zastupitelé za hnutí „Alternativa“ záměr prodeje cesty již dříve opakovaně kritizovali. O prodeji tak bylo rozhodnuto společnými hlasy zastupitelů hnutí „PRO“ a „Sdružení místních“ (Kuchař, Skala, Slavíková, Gavlas, Mlátilík, Průšová a Smrčková).

Stalo se tak v rozporu s územním plánem a negativním stanoviskem odboru správy majetku. Cesta zajišťovala nejen přístup k okolním pozemkům, ale měla i svůj historický krajinný význam s potenciálem její obnovy jako turistické stezky mezi Františkovými Lázněmi a Komorní hůrkou. Jediným důvodem prodeje cesty byl přitom ryze soukromý zájem žadatelky (Olga Kupec) na propojení vlastních okolních pozemků sloužících chovu zvěře (obora). Tyto rozsáhlé pozemky žadatelka již dříve koupila od rodiny zastupitele Mlátilíka.

Při určení konečné kupní ceny pozemku (244 tis. Kč) se pak zastupitelé o cca 160 tis. Kč odchýlili od původního znaleckého posudku zadaného městem (400 tis. Kč). Vycházeli přitom z „revizního“ znaleckého posudku, kterým byla prakticky zprůměrována původní znalecká cena a cena navržená samotnou žadatelkou. Město, jako řádný hospodář, by však mělo být při prodeji pozemků vázáno vždy cenou „obvyklou“ a usilovat o maximální výtěžek z prodeje. Ještě před samotným schválením prodeje cesty zastupitelé většinově odmítli návrh zastupitele L. Fialy (Alternativa), aby v této věci bylo hlasováno jmenovitě. Zastupitel Fiala tak při následném schvalování prodeje opustil jednací sál.

ZASTUPITELÉ PRODALI OBECNÍ CESTU; ODCHÝLILI SE PŘITOM OD CENY „OBVYKLÉ“


ON-LINE PŘENOSY ZE ZASTUPITELSTVA; ZDÁNLIVÁ OTEVŘENOST FARNTIŠKOLÁZEŇSKÉ RADNICE?

Františkolázeňští zastupitelé na svém zasedání dne 16.12.2020 rozhodli o zavedení on-line přenosů z jednání zastupitelstva. Přenosy by měly být realizovány od ledna 2021. Šlo o druhé zasedání zastupitelů po říjnovém rozpadu františkolázeňské koalice a odvolání místostarosty Šnajdaufa (Alternativa). Změna jednacího řádu zastupitelstva, která video přenosy z jednání zastupitelů zavádí, tak byla přijata těsnou většinou hlasů některých zastupitelů hnutí „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružení místních“ (Kuchař, Skala, Gavlas, Průšová, Iterský, Smrčková).

Nový jednací řád na jedné straně zavádí „on-line“ přenosy z jednání zastupitelstva, současně však značně zužuje a omezuje obsah zápisu z jednání. Ten by již napříště neměl obsahovat informace o průběhu diskuse zastupitelů, ani o vznesených dotazech a (proti)návrzích k jednotlivým projednávaným záležitostem včetně jmen řečníků. Nový jednací řád (jako doposud) nezavádí ani „jmenovité“ hlasování zastupitelů.

„On-line“ přenosy z jednání zastupitelstva bude možné sledovat pouze vždy v reálném čase jejich konání. Audiovizuální záznamy těchto přenosů nebude město již zpětně zpřístupňovat ani zveřejňovat. Veřejnosti tak budou na webových stránkách města dostupná pouze samotná přijatá usnesení zastupitelstva, aniž by měli občané možnost zpětně zjistit, jak jednotliví zastupitelé v konkrétních záležitostech osobně hlasovali.

Ačkoliv mohou samotné on-line přenosy zvýšit dosavadní velmi nízký zájem veřejnosti o jednání zastupitelstva (zastupitelé za „Alternativu“ to vítají), nový jednací řád „otevřenost“ radnice vůči občanům spíše oslabuje. Ještě před přijetím nového jednacího řádu byl hnutím „PRO“ a „Sdružením místních“ jednomyslně odmítnut pozměňovací návrh zastupitele L. Fialy (Alternativa) na zavedení jmenovitého hlasování zastupitelů a stanovení povinnosti města zveřejňovat zápisy a záznamy z jednání zastupitelstva na webu města. Zákon přitom zveřejňování zápisů a video záznamů ze zastupitelstva, při dodržení stanovených podmínek, umožňuje. Podobně jako např. v sousedním Chebu.Františkolázeňské Radniční Listy:

Mlčení o rozpadu koalice a výměně místostarostů; Mlátilík vyjádřil radnici podporu

Obnovené vydání prosincových františkolázeňských RADNIČNÍCH LISTŮ (RL) obecně vítáme. Pravidelná městská tiskovina s průhledným financováním, redakčně vyváženým a občansky přínosným obsahem, s účastí místních spolků a městských organizací, byla vždy prioritním zájmem ALTERNATIVY. Realizace tohoto konceptu RL však dlouhodobě narážela na rozpornou vůli a „koaliční“ neochotu starosty města. Při absenci městské rady je to výlučně starosta, kdo o vydání RL, způsobu jejich financování a určení odpovědných redaktorů rozhoduje. Ne jinak tomu bylo i při dřívějším nahodilém vydávání RL, které byly vždy spíše předvolební sebe-propagací starosty Kuchaře než plnohodnotnými obecními novinami.

Transparentnost a věrohodnost RL pokulhává i tentokrát. Ze strany obměněného vedení města a stejně tak ani z úst zastupitelů „vládnoucího“ hnutí „PRO“ jsme se nedočkali jakékoliv zmínky či vysvětlení pro město tak zásadní události, jakou byl říjnový rozpad dosavadní františkolázeňské koalice (PRO + ALTERNATIVA) spojený s odvoláním místostarosty Šnajdaufa (ALTERNATIVA) a volbou nového místostarosty Skaly (PRO).

K odvolání místostarosty Šnajdaufa se tak ve „stranickém“ sloupku Radničních listů přihlásil (a „černou práci“ za vedení města odvedl) pouze Ivo Mlátilík za „Sdružení místních“. Tento ještě donedávna zavilý odpůrce a kritik františkolázeňské radnice (včetně pánů Skaly a Kuchaře) zároveň vyjádřil obměněnému vedení radnice (překvapivou?) budoucí podporu. Ta bude pro novou „menšinovou vládu“ hnutí „PRO“ v čele se starostou Kuchařem jistě nevyhnutelná, když hnutí samotné v zastupitelstvu nedisponuje potřebnou většinou zastupitelů.

Prosincové Radniční listy zde: RADNIČNÍ LISTY (12/2020)Volební noviny ALTERNATIVA
Volební noviny ALTERNATIVA
Karikatura
Karikatura


Exstarosta Mlátilík a bývalý právník města Janků způsobili Františkovým Lázním statisícovou škodu

Krajský soud v Plzni v dubnu tohoto roku pravomocně rozhodnul o povinnosti bývalého starosty Františkových Lázní, Ivo Mlátilíka, a bývalého právního zástupce města, JUDr. Libora Janků, k náhradě škody ve výši 338.000,- Kč. Škoda Františkovým Lázním vznikla v důsledku nesprávně a nehospodárně vedených soudních sporů se společností THERMIA-BAU v letech 2012 – 2013, které souvisely s výstavbou multifunkčního hřiště.

Dle rozsudku porušil exstarosta Mlátilík povinnost pečovat řádně o majetek obce, právní zástupce Janků pak svou advokátní povinnost jednat čestně a svědomitě v zájmu města. Vedle náhrady škody byla žalovaným dále uložena povinnost zaplatit městu úrok z prodlení cirka 90.000,- Kč a náklady soudního řízení ve výši 285.000,- Kč. Nesprávným postupem při sporech se společností THERMIA-BAU, která následně skončila v insolvenci, přišly však Františkovy Lázně v konečném důsledku až o 3,5 miliónu korun.

S ohledem na okolnosti případu a na v praxi zcela neopodstatněné pochybení nelze na straně exstarosty Mlátilíka a právního zástupce města vyloučit vědomé jednání. Nasvědčovat tomu může krom jiného skutečnost, že o náhradu škody, za jejíž viníky byli soudem označeni exstarosta Mlátilík a advokát Janků, byl již dříve v letech 2013-2014 neúspěšně žalován současný místostarosta města Ing. Šnajdauf. Dělo se tak právě z rozhodnutí tehdejšího starosty Mlátilíka a za právní účasti JUDr. Janků. Neúčelně a nehospodárně vynaložené náklady na toto dřívější šikanózní řízení ve výši osmdesát tisíc korun vymáhá Město Františkovy Lázně vůči exstarostovi Mlátilíkovi a bývalému právnímu zástupci města v dalším samostatném, dosud neskončeném, soudním řízení.

Exstarosta Mlátilík a advokát Janků jsou oba v současnosti městskými zastupiteli. JUDr. Janků získal zastupitelský mandát poprvé již ve volebním období 1998 – 2002 za Sládkovy „Republikány“. S pověření tehdejšího starosty Mlátilíka poskytoval pak v letech 2006 – 2014 (s přestávkou 2010 – 2012) Františkovým Lázním právní služby. Záhy po posledních komunálních volbách jako náhradník za „Sdružení místních“ vystřídal v zastupitelstvu odstoupivšího zastupitele Kapra.

Odpovědnost exstarosty Mlátilíka a někdejšího právního zástupce města JUDr. Janků, jako veřejných františkolázeňských činitelů, za škodu způsobenou městu je tedy také odpovědností politickou. Jejímu naplnění by pak odpovídala rezignace obou jmenovaných na jejich zastupitelské mandáty.

Exstarosta Mlátilík a bývalý právník města Janků způsobili Františkovým Lázním statisícovou škodu


Rekonstrukce městské výtopny

Františkolázeňští zastupitelé na svém listopadovém zasedání rozhodli o dalších krocích v rekonstrukci městské výtopny. Ta by měla přejít ze spalování uhlí na plyn. Město chce na nezbytnou ekologizaci získat dotaci z ministerstva životního prostředí. Pokud uspěje, mohlo by to znamenat nižší cenu tepla.

Stávajícím provozovatelem františkolázeňské výtopny je společnost KG Energo (dříve MH Energo). Nájemní smlouva, která by měla trvat až do roku 2020, není pro město výhodná. Záměrem stávajícího vedení Františkových Lázní je navrácení provozu výtopny do působnosti města.

Potřeba moderniace výtopny je dána zastaralostí stávající technologie spalování a zákonnými požadavky na dodržení zvyšujících se emisních limitů od roku 2019. Tyto limity by výtopna se současnou technologií splňovala pouze se značnými technickými a ekonomickými obtížemi. Radnice se proto musela rozhodnout, jakou cestu při modernizaci kotelny zvolí.

pokračování zde


Trestní stíhání Ivo Mlátilíka?
Bývalí radní připravili město o desítky miliónů

Exstarostovi Mlátilíkovi, bývalé místostarostce Průšové (oba „Sdružení místních“) a bývalým radním L. Kaprovi („Sdružení místních“), V. Fircákovi („KSČM“) a J. Pivoňkovi („ČSSD“) stále hrozí trestní stíhání. Při jimi schvalovaných prodejích městských nemovitostí byla Františkovým Lázním způsobena prokazatelná škoda ve výši minimálně 20.000.000,- Kč.

Již v březnu tohoto roku bylo zahájeno trestní stíhání uvedených osob pro podezření ze spáchání trestných činů „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ a „zneužití pravomoci úřední osoby“ s hrozbou trestu odnětí svobody až na 10 let. Stalo se tak z podnětu trestního oznámení podaného již v roce 2014 tehdejším opozičním zastupitelem Ing. Šnajdaufem („Alternativa“). Ještě v témže roce, po komunálních volbách, se k řízení připojilo poškozené město Františkovy Lázně.

Předmětem oznámení byly vybrané převody městských nemovitostí z období působení exstarosty Mlátilíka v letech 2006 - 2014. Jednalo se mnohdy o neúčelné a nehospodárné převody, zpravidla bez zákonem požadovaného stanovení ceny obvyklé. V některých případech šlo o prodeje rozsáhlých pozemků a jiných lukrativních nemovitostí ve prospěch osob a obchodních společností spřízněných s vedením města nebo ve prospěch některých městských úředníků. Jmenovat lze zejména prodeje nemovitostí na pěší zóně jako je hotel Slovan, městské kino, dům „Národní 4/8“, dále také areál bývalých technických služeb, Dům dětí a mládeže v Žirovicích, pozemek bývalých zahrádek nad „Labutím jezírkem“, část městského parkoviště, pozemky městské zeleně v ul. Čsl. armády a další rozsáhlé pozemky v okrajových částech města. Pominout nelze ani nevýhodnou směnu Lázní II. a Lázní III. a směnu parkoviště u hotelu Zátiší.

Na základě rozhodnutí státního zástupce z května tohoto roku bylo dříve zahájené trestní stíhání zrušeno a věc byla vrácena policii k došetření. Policejní orgán, ačkoliv konstatoval na straně podezřelých pravděpodobné naplnění trestného činu „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ a prokazatelný vznik škody na straně města Františkovy Lázně ve výši min. 20 miliónů korun, následně celou záležitost svým rozhodnutím z července tohoto roku odložil. Důvodem bylo promlčení výše uvedeného trestného činu s tím, že se nepodařilo na straně podezřelých prokázat spáchání závažnějšího (nepromlčeného) činu „zneužití pravomoci úřední osoby“, podmíněného úmyslem podezřelých způsobit svým jednáním škodu anebo opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.

Město Františkovy Lázně podalo proti rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci stížnost. Věc tak není ještě skončena. K promlčení trestného jednání bývalých radních lze pak přičíst také opakované průtahy a liknavost na straně orgánů činných v trestním řízení, kdy toto trvá již více jak čtyři roky. Závěr policejního orgánu o neprůkaznosti úmyslného jednání podezřelých při prodejích městského majetku je pak výmluvný zejména v případě exstarosty Mlátilíka za situace, kdy některé nemovitosti, konkrétně budova městského kina a dům „Národní 4/8“, byly převáděny na jím ovládanou společnost (CPI National str. a.s.), a jsou aktuálně ve (spolu)vlastnictví jeho rodinných příslušníků a jiných jimi ovládaných obchodních společností (blíže čtěte v článku „Tunel na pěší zóně…“).

Většina výše jmenovaných osob, odpovědných za miliónové škody města, se bude aktivně ucházet o Vaše hlasy i v nadcházejících komunálních volbách. Jedná se o drzost nebo špatný vtip? Bohužel asi ne, trestně stíhaní politici se v naší politické kultuře stávají normou.

Dům „Národní 4/8“
Dům „Národní 4/8“

Budova bývalého kina; dnes Café prestige
Budova bývalého kina; dnes Café prestige


Naše spřátelené internetové stránky
Alternativa pro Frantovky - stránka na Facebooku

 Tunel na pěší zóně, aneb Mlátilíkova „malá domů“

„…Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“… „Slibuji“, zazněl zvučný a sebejistý hlas Ivo Mlátilíka na zahajovacím zasedání Městského zastupitelstva Františkových Lázní již poněkolikáté a oko divákovo nezůstalo dojetím suché. Jsem si jist, že po přečtení tohoto článku zvlhne i oko čtenářovo. Nikoliv dojetím, ale vztekem nad tím, jak snadno bývalý starosta Mlátilík připravil město, a tedy všechny vás, kteří tu žijete, o desítky milionů korun.

To je pašák, může někoho napadnout. Jak to mohl všechno sám stihnout? Inu, nebyl na to sám. Více než ochotně spolupracovala bývalá místostarostka Lenka Sazimová-Průšová a také rodinný právník JUDr. Libor Janků ruku k dílu přiložil. Již Císařská hymna k oslavě Franze Josefa hlásala: „Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří“. A dařilo se. Způsob byl jednoduchý, až primitivní: Prodat nejatraktivnější nemovitosti města sám sobě za směšné ceny. V tuto chvíli si pozorný čtenář řekne, že tohle přeci udělat nejde. Toho si byl vědom i bývalý starosta. Musela se vymyslet nějaká finta, aby se koza nažrala a zelí zůstalo celé.(…malá změna pořekadla). Ty finty byly vlastně tři.

1. Bylo třeba nastrčit nějakého úplně cizího zájemce o koupi. Něco jako bílého koně. Zrodila se tedy akciová společnost <>bCPI National str se sídlem v Praze s anonymními akciemi. Pro zápis do Obchodního rejstříku posloužili nastrčení lidé, dnes je tato společnost ovládána Ivo Mlátilíkem. Představenstvo tvoří (překvapivě) ještě další „Mlátilíci“ a v dozorčí radě sedí rodinní právníci včetně spolehlivého fámula Janků. Bývalé městské kino a všechny nemovitosti „Národní 4/8“ (objekt bývalé prodejny obuvi aj.) byly za starostování páně Mlátilíkově prodány ausgerechnet této společnosti. Že to může být souhra náhod? „Jestliže něco vypadá jako kachna, chodí jako kachna a kváká jako kachna, pak je to kachna“ (…slyšíte důvěryhodný hlas vašeho prezidenta?).

2. O prodeji nemovitostí může rozhodovat pouze zastupitelstvo města. Proto bylo třeba vymyslet fintu, jak dosáhnout jeho souhlasu za legrační ceny. Návrhy k prodeji nemovitostí předkládal Ivo zastupitelům jako klobásy bez hořčice a křenu. Žádné odhady ceny, žádné informace o ceně v místě a čase obvyklé. Musela by se totiž odůvodnit nepřiměřeně nízká cena. A rozumný důvod pro prodej nejatraktivnějších nemovitostí v centru města na pěší zóně za ceny výrazně nižší, než stanovuje zákon, neexistuje. Jediným předloženým „argumentem“ pro prodej tak bylo, že vítězný uchazeč prošel výběrovým řízením a složil na účet města nejvyšší cenovou nabídku. Mnohdy se však jednalo o uchazeče jediného!

3. Třetí finta byla evidentně diskriminační. Vymyšlen byl nový „Soubor pravidel pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku města“. Ten však svými nestandardními podmínkami seriozní zájemce o koupi záměrně spíše odrazoval. Výběrové řízení („VŘ") bylo prováděno komisí složenou výhradně z členů Rady města. Nejobvyklejším kritériem VŘ bývá nejvyšší nabídnutá cena s  uplatněním tzv. „obálkové metody“. Mlátilík a jeho věrní však vydumali jinou, opravdu sofistikovanou metodu ve stylu: „Kdo dá nejvíc, bude to jeho… a že skutečně ty prachy má, doloží tím, že nabídnutou kupní cenu složí v plné výši v určeném termínu na účet města. A tak se stalo. Každý zájemce o koupi musel svoji „tajnou“ nabídku složit v plné výši na k tomu speciálně založený městský účet. K němu měl však přístupové právo formou elektronického bankovnictví pouze Ivoš s Lenkou (o tom se nahlas nemluvilo…). Každý účastník VŘ musel vyjádřit předem písemný souhlas s podmínkami VŘ. Okruh účastníků VŘ tak byl zcela nestandardně znám vždy předem. Nebylo tedy těžké, pro ty, kteří měli přístupové právo k městskému účtu, zjistit, kdo z účastníků již peníze složil a v jaké výši. Ani těm zájemcům, co složili peníze na účet tzv. „na poslední chvíli“ to nebylo nic platné. Těsně před zavřením poboček ČSOB (před 17:00 hodinou) šikovná místostarostka Lenka omrkla situaci na účtu, špitla sladké tajemství ještě šikovnějšímu Ivošovi, ten poslal SMS a : SIMSALABIM! Domluvený vítěz VŘ Mlátilíkova společnost CPI National str. a.s. (nebo jiná „spřízněná“ parta) nabídl jen o fous více a strana kupující tím byla známa.

Tehdejší opoziční zastupitel za ALTERNATIVU Ing. Šnajdauf opakovaně upozorňoval ústně i písemně na výše popsané nestandardní a protizákonné postupy při prodejích městských nemovitostí za cenu nižší než obvyklou. V souvislosti s prodeji nemovitého majetku v období let 2006 – 2014 bylo podáno trestní oznámení. Více čtěte v článku „Trestní stíhání Ivo Mlátilíka?

Dům „Národní 4/8“
Dům „Národní 4/8“

Budova bývalého kina; dnes Café prestige
Budova bývalého kina; dnes Café prestige


Exstarosta Mlátilík a další na něj napojené osoby vedou s městem spory o milióny.
Hrozí ovlivnění sporů v neprospěch města?!?

V souvislosti s nehospodárným a v některých případech též protiprávním jednáním bývalého vedení města v čele s Ivo Mlátilíkem vede město Františkovy Lázně aktuálně několik soudních sporů ať už v postavení žalobce nebo žalovaného. Účastníky soudních řízení jsou buď přímo bývalí členové vedení města anebo osoby s nimi propojené úzkými osobními nebo obchodními vazbami.

V souvislosti s nehospodárně a neúčelně vedenými soudními spory města se společností THERMIA-BAU a.s. (výstavba multifunkčního hřiště) uplatňuje město vůči bývalému starostovi Ivo Mlátilíkovi a tehdejšímu právnímu zástupci města JUDr. Liborovi Janků náhradu způsobené škody ve výši cca 420.000,- Kč. Pozdním uplatněním pohledávky vůči uvedené společnosti, která je v insolvenci, město přišlo o 3,5 miliónu.

Vojtěch Matoušek, bývalý soudně vypovězený nájemce autocampu „Amerika“ (2014-2016) uplatňuje vůči městu nárok na údajný ušlý zisk ve výši několika miliónů. Ten paradoxně opírá o nezákonné rozhodnutí bývalého starosty Mlátilíka, který mu po volbách 2014 autocamp narychlo pronajal. Vojtěch Matoušek a společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. (vlastněná formálně dětmi Ivo Mlátilíka), jako neúspěšní uchazeči výběrového řízení na nového nájemce campu, vedou současně s městem spor o neplatnost smlouvy uzavřené se současným nájemcem campu, společností ALGON.

Po volbách 2014 pronajal odcházející starosta Mlátilík kavárnu „Podloubí“ fakticky na 20 let panu Radimu Cieleckému. Stalo se tak za pro město velmi nevýhodných podmínek zcela nepochopitelně ještě půl roku před tím, než končila smlouva předchozího nájemce. Nové vedení města považovalo nájemní smlouvu pana Cieleckého za neplatnou a vypsalo na pronájem „Podloubí“ nové výběrové řízení. Nový nájemce hradí ročně nájemné o 642.000,- Kč vyšší než by platil Radim Cielecký, který se však aktuálně vůči městu domáhá náhrady ušlého zisku v údajné výši 2,5 miliónu korun.

Bývalá místostarostka a současná zastupitelka Sazimová-Průšová se soudí o neplatnost prodeje pozemků v Horních Lomanech, o které projevila se svým manželem v minulosti zájem. Nabídka kupní ceny ze strany manželů Průšových však byla neurčitá. Pozemky byly prodány jejich dlouholetému nájemci za cenu převyšující cenu obvyklou se současným jeho závazkem k výstavbě rodinného domu. Správnost postupu města při prodeji pozemků potvrdilo také dozorující Ministerstvo vnitra.

Většina účastníků uvedených sporů s městem kandiduje v nadcházejících komunálních volbách (Mlátilík, Průšová, Janků, Matoušek). Tyto osoby se tak potenciálně ocitají v nebývalém střetu zájmů. Jejich případný podíl na vedení města může kolidovat se zájmy města v probíhajících soudních sporech. Za jejich kandidaturou pak nelze ani vyloučit motiv k eventuelnímu ovlivnění soudních sporů ve svůj prospěch.Exstarosta Mlátilík pronajal nezákonně camp „Amerika“ svému blízkému známému.
Ten nyní žaluje město o milióny. Současně je vedoucím místního hnutí „ANO“

Již v předchozím roce soud definitivně potvrdil nezákonnost postupu bývalého starosty Františkových Lázní, Ivo Mlátilíka, při pronájmu autocampu Amerika v roce 2014. Ve funkci tehdy končící starosta Mlátilík pronajal autocamp narychlo po komunálních volbách ve prospěch jeho blízkého známého Vojtěcha Matouška. Do té doby byl autocamp provozován zcela nestandardně Františkolázeňskou výtopnou a V. Matoušek byl jejím zaměstnancem pro správu campu.

Nájem byl ve prospěch V. Matouška sjednán za pro město velmi nevýhodných podmínek na dobu fakticky dvaceti let za nájemné 150.000,- Kč ročně se zpětnou splatností a s omezenou možností výpovědi. To vše i přesto, že V. Matoušek ve výběrovém řízení učinil vůči městu zcela prokazatelně nejméně výhodnou nabídku na pronájem ze všech zájemců. Na základě podnětu stávajícího vedení města byla nájemní smlouva pro její rozpor se zásadami řádného hospodaření s městským majetkem prohlášena za neplatnou a V. Matoušek byl povinen autocamp vyklidit.

Již v průběhu roku 2016 byl městem Františkovy Lázně ve výběrovém řízení vybrán nový nájemce autocampu, společnost ALGON. Bývalý nájemce V. Matoušek a společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. (zastupovaná Ivo Mlátilíkem), kteří se výběrového řízení též účastnili, byli z tohoto řízení pro nesplnění zadávacích podmínek vyloučeni. Následně oba tito účastníci napadli nájemní smlouvu, uzavřenou s novým nájemcem, u soudu. Soudní řízení stále probíhá. Z důvodu neplatnosti původní nájemní smlouvy, způsobené jednáním exstarosty Mlátilíka, uplatňuje V. Matoušek vůči městu současně údajný ušlý zisk ve výši několika miliónů.

V. Matoušek je zároveň vedoucím místní organizace hnutí ANO a kandidátem v nadcházejících komunálních volbách. Vzhledem k úzké osobní vazbě V. Matouška na bývalého starostu Mlatilíka může být jejich účast na komunálních volbách motivována mimo jiné snahou o možnost ovlivnění soudních sporů s městem ve svůj prospěch.Zde naleznete původní stránky www.profrantovky.cz pro připomenutí toho, proč tyto stránky vznikly...

 

poslední aktualizace: 28.02.2022
info@profrantovky.cz