o nás       aktuality       kauzy ve FL       o vedení města       co se říká       malý Tilík       historie Františkových Lázní

 

Vážení občané a další příznivci Františkových Lázní,

bez ohledu na výsledky komunálních voleb a Vaše volební preference bychom chtěli vyjádřit poděkování všem z Vás, kdo jste přišli ke komunálním volbám, projevili tak svou vůli účastnit se aktivně na politickém dění a vzali osud Františkových Lázní do vlastních rukou. Volební strany "PRO - Poctivě, Rozumně, Odpovědně" a "ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY", které se výrazně profilovaly proti dosavadnímu vedení města Františkovy Lázně v čele se starostou Mlátilíkem, i díky Vám v komunálních volbách obdržely dohromady sedm (5 + 2) mandátů v zastupitelstvu města Františkovy Lázně. Důvěra, kterou jste těmto stranám projevili, bude jistě v nejvyšší možné míře využita ku prospěchu Františkových Lázní a jejich občanů. Přejme si, aby proběhlé komunální volby byly prvním krokem k lepším Františkovým Lázním a přinesly nejen nám, ale celým Františkovým Lázním dostatek klidu, spokojenosti, osobní svobody a ekonomické prosperity. Už teď je však zřejmé, že to bude nelehká a dlouhá cesta, která se neobejde bez podpory a spolupráce nás všech.

 

Výsledky komunálních voleb ve Františkových Lázních: zde

 

Otevřená výzva starostovi města
Otevřená výzva starostovi města

 Po sto letech je město, které umělo léčit dosud nevyléčitelné, samo nemocné.

Město Františkovy Lázně vzniklo v roce 1849 odtržením od Chebu. Jejich majetek patřil, ale nadále městu Chebu. Zásluhou velmi dobrého vedení města, zejména výborných starostů, se z městečka staly světově proslulé lázně, vyhledávané pro vysokou kvalitu lázeňské péče a nádherné prostředí. Do konce roku 1906 dokázali starostové vykoupit od Chebu všechny léčivé prameny, všechna slatiniště, všechny koupele, parky a lesy. V této době patřila městu řada významných budov. Lázeňští lékaři dosahovali vysoké úrovně léčby do té doby jen těžko léčitelných chorob.

Do roku 1948 se stav majetku města Františkovy Lázně téměř nezměnil, pak bylo vše znárodněno. Po roce 1989 se městu podařilo i soudními spory získat většinu majetku zpět.

Co se s tímto majetkem stalo a děje pod vedením současného starosty, právě o tom jsou tyto webové stránky. Máte-li Františkovy Lázně rádi, pomozte zachránit, co se ještě dá. Je třeba nalézt cestu k návratu hodnot, jež tu kdysi byly samozřejmostí a na jejichž základě město kdysi vzkvétalo. Pomozme zpět pravdě, korektnosti a poctivosti. Jen tak se můžeme zbavit strachu, lži a podrazů.

Ivo Mlátilík je konfidentem STB a možná i dnešní policie
Ivo Mlátilík je konfidentem STB a možná i dnešní policie

 

Nález Ústavního soudu IV.-US 1167/11:

23. Je vyloučeno, aby obec, jakožho územní společenství občanů majících právo na samosprávu (článek 100 odst. I Ustavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 100 odst. 3 Ustavy) hospodařila s jí vyvlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodařeni podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu: je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.

 

Podobnost čistě náhodná

Citát z MF Dnes ze 17. února 2014 strana A9, předposlední odstavec
„Dnešní doba zplodila typ zločince s takzvanou machiavelistickou inteligencí. Člověk bez svědomí se schopností manipulovat s lidmi, který se chová jako predátor. Loví a dovede si na oběť počíhat. Pohání ho vidina vlastního prospěchu“, popisuje policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

 

Bohužel, po nepoctivém hlasování ve prospěch starosty Mlátilíka, jsme anketu zrušili.
Během necelého týdne hlasovaly pro p. Mlátilíka stovky lidí z celého světa (alespoň podle adresy počítače).
Přehled hlasování ZDE


Stav hlasování k 17.1.2014 dopoledne:
Domníváte se, že je Ivo Mlátílík poctivý člověk a je vhodný pro pozici starosty Františkových Lázní?
ANO : 110 hlasů - 18%      NE : 495 hlasů - 81 %      NEVÍM : 6 hlasů - 1 %

 

poslední aktualizace:23.10.2014
info@profrantovky.cz