ALTERNATIVA

Videa

Informace

MLÁTILÍK A PRŮŠOVÁ SE VRACÍ NA RADNICI; SEKUNDOVAT JIM BUDE „PŘEBĚHLÍK“ SKALA. Na lednovém jednání františkolázeňského zastupitelstva (30.1.2023) bylo po čtyřech měsících od komunálních voleb, po předchozích dvou neúspěšných pokusech, zvoleno nové vedení města. Starostkou se stala L.Průšová (Sdružení místních), místostarosty I.Mlátilík (Sdružení místních) a O.Skala (PRO). V pětičlenné městské radě je pak doplňují R.Iterský (Sdružení místních) a MUDr.Kropáček (ANO). Ke zvolení nového vedení města došlo těsnou většinou osmi hlasů všech zastupitelů Sdružení místních, hnutí ANO a překvapivě též hlasem „staronového“ místostarosty Skaly (PRO). (volba vedení města cca od 20. min. videozáznamu) Zvolení nového vedení města přitom předcházel návrh hnutí ALTERNATIVA na volbu městské rady, založené na spojení hnutí PRO, Fajn Frantovky a ALTERNATIVA, ve složení: starosta J.Kuchař (PRO), místostarosta P.Černý (FF) a řadoví členové městské rady D.Moosová (PRO), J.Adámek (FF) a A.Šmídová (ALT). Z důvodu trestního stíhání a střetu zájmů dosavadního místostarosty Skaly tento návrh s jeho účastí v radě města nepočítal. To pak bylo zřejmě důvodem samovolného zběhnutí O.Skaly do „koalice“ s „Mlátilíkovci“ a hnutím ANO, které mu mimo jiné zaručilo udržení jeho dosavadní pozice místostarosty. O.Skala, ač dlouhodobě se prezentující jako „mlátilíkobijec“, tak navázal na pochybné a chatrné spojenectví hnutí PRO s Mlátilíkovým sdružením již v letech 2020 až 2022 po vypovězení koalice s ALTERNATIVOU. Návrh ALTERNATIVY na volbu vedení města přitom vycházel z povolebních jednání s hnutím PRO a FF, v rámci kterých ALTERNATIVA opakovaně předložila svou představu o personálním modelu vedení města a deklarovala obecné podmínky pro obsazování jednotlivých radničních funkcí s cílem zajistit městu efektivní a hospodárné řízení. To mělo být založené na vzájemné osobní důvěře zástupců jednotlivých politických uskupení s důrazem na omezení střetu zájmů, neúměrné kumulace funkcí a trestně stíhaných osob ve vedení města. Ve svých návrzích byla ALTERNATIVA po celou dobu jednání konzistentní s preferencí úspornějšího modelu vedení města pouze s jedním místostarostou a ochotou se vzdát i svého vlastního nároku na post místostarosty. V zájmu nalezení dohody na volbě nového vedení města sama ALTERNATIVA učinila řadu ústupků. Naopak právě O.Skala své stanovisko k personálnímu modelu vedení města, zejména pak v otázce jeho (ne)účasti v radě města, v průběhu jednání opakovaně měnil a paralelně zřejmě vyjednával o svém možném spojení s „Mlátilíkovci“ a hnutím ANO. Osoby stižené trestním stíháním v souvislosti se správou věcí veřejných by neměly ve slušné společnosti v komunálních volbách vůbec kandidovat, natož se aktivně ucházet o veřejné funkce. V tomto si O.Skala nezadá právě ani se staronovými (místo)starosty Mlátilíkem a Průšovou, u kterých orgány činné v trestním řízení v souvislosti s převody městských nemovitostí v letech 2006 až 2014 shledali naplnění znaků trestného činu se škodou na městském majetku min. ve výši 20 mil. Kč. Z důvodu promlčení těchto skutků se však trestní odpovědnosti nakonec vyhnuli. Problémem O.Skaly přitom není „pouze“ jeho trestní obžaloba v kauze dotačních podvodů „ROP Severozápad“, ale i jeho bezprecedentní střet zájmů z důvodu jeho úzké pracovní vazby na společnost ALGON, jež je pravidelným účastníkem a dodavatelem městských veřejných zakázek. Pominout nelze ani dřívější svévolné jednání O.Skaly ve věci budoucího provozu městské výtopny, pro které byl v roce 2016 pod tlakem svých vlastních spolustraníků „odejit“ z funkce starosty města. „Problémem“ Františkových Lázní, jak je O.Skalou a jemu věrnými veřejnosti „předhazováno“, skutečně není hnutí ALTERNATIVA, nebo snad dokonce sám „alternativní“ zastupitel Fiala, usilující o hospodárný a transparentní chod města ve prospěch občanů a veřejného zájmu, ale právě lidé jako pánové Mlátilík, Skala a jiní jim podobní, kteří pod heslem „makáme pro město“ jej mají za pouhou hračku naplňování svých osobních zájmů, pochybného politického byznysu a kamarádšaftů. To vše s nevídanou „schopností“ dohodnout se s kýmkoliv na čemkoliv a demagogickým překrucováním faktů „ohýbat“ městskou realitu a vylepšovat svůj vlastní obraz. BŮH OCHRAŇUJ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ!