ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Zvýhodněná přeprava seniorů a studentů mezi Frantovkami a Chebem pokračuje

Již v prosinci minulého roku rozhodli františkolázeňští zastupitelé o pokračování zvýhodněné autobusové přepravy seniorů a studentů mezi Františkovými Lázněmi a Chebem pro rok 2019.

Bezplatná přeprava seniorů nad 65 let na lince Františkovy Lázně – Cheb byla po dohodě obou měst zavedena již v roce 2015. Na základě samostatné dohody Františkových Lázní s dopravcem pak byla zvýhodněná přeprava od září minulého roku (2018) rozšířena také na děti a mládež ve věku 6-18 let.

Předpokladem účasti seniorů, žáků a studentů na zvýhodněné přepravě je pořízení běžné čipové karty MHD v Chebu, resp. platného žákovského nebo studentského průkazu. Ostatní náklady, které odpovídají běžné tarifní ceně přepravy na této lince, nesou poměrně obě zúčastněná města. Na straně Františkových Lázní by tyto náklady neměly za rok přesáhnout 300.000,- Kč v případě seniorů a 250.000,- Kč v případě studentů.