ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Zvýhodněná autobusová přeprava seniorů pokračuje

Již na sklonku minulého roku rozhodli františkolázeňští zastupitelé o dalším provozu zvýhodněné autobusové přepravy seniorů mezi Františkovými Lázněmi a Chebem. Systém zvýhodněné přepravy seniorů tak s drobnými změnami pokračuje i v roce 2018.

Bezplatná přeprava seniorů nad 65 let s možností využití tarifu chebské MHD na lince Františkovy Lázně – Cheb byla po dohodě obou měst zavedena již v roce 2015. Do nového systému bezplatné přepravy byly zahrnuty všechny běžné linky mezi Františkovými Lázněmi a Chebem s možností využití několika desítek spojů denně. Předpokladem účasti seniora na zvýhodněné přepravě je pořízení běžné čipové karty MHD v Chebu. Ostatní náklady přepravy, které odpovídají běžné tarifní ceně přepravy na této lince, nesou obě zúčastněná města.

Nový systém přepravy byl původně zaveden na zkušební dobu jednoho roku. Po roce trvání projektu a jeho vyhodnocení oběma partnerskými městy bylo zjištěno, že využití zvýhodněné přepravy mnohonásobně vzrostlo. Obě města se tak rozhodla v projektu pokračovat i v následujících letech. Vzhledem k tomu, že systém zvýhodněné přepravy je poměrně více využíván občany Františkových Lázní, upravila města opakovaně pro další období vzájemný podíl na jeho nákladech.