ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Zvýhodněná autobusová přeprava seniorů pokračuje

V únoru 2015 byla po dohodě mezi Františkovými Lázněmi a Chebem na autobusové lince mezi oběma městy zavedena bezplatná přeprava seniorů nad 65 let s možností využití tarifu chebské MHD. Tímto systémem byl nahrazen původní projekt tzv. „Seniorbusu“, který byl v omezeném rozsahu na této trase realizován na podzim roku 2014, avšak nebyl příliš kapacitně využíván a náklady na jeho provoz několikanásobně převyšovaly běžnou cenu přepravy na této trase.

Nový systém bezplatné přepravy seniorů od roku 2015 přinesl výhody nejen pro seniory, kdy se zvýhodněná přeprava vztahuje na všechny běžné linky mezi Františkovými Lázněmi a Chebem s možností využití několika desítek spojů denně. Ekonomicky výhodnější je systém i pro město Františkovy Lázně, které se na nákladech projektu podílí společně s Chebem. Předpokladem vstupu seniora do systému zvýhodněné přepravy je pořízení běžné čipové karty MHD v Chebu. Ostatní náklady přepravy, které v rámci nového projektu odpovídají běžné tarifní cenně přepravy na této lince, nese město.

Nový systém přepravy byl původně zaveden na zkušební dobu jednoho roku. Po roce trvání projektu a jeho vyhodnocení oběma partnerskými městy bylo zjištěno, že využití zvýhodněné přepravy mnohonásobně vzrostlo. Na základě zjištěných výsledků se rozhodla obě města v projektu pokračovat i v roce 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že systém zvýhodněné přepravy byl poměrně více využíván občany Františkových Lázní, upravila města pro další období trvání projektu pouze vzájemný podíl na jeho nákladech. Aktuálně rozhodnutím XXI. jednání zastupitelstva města ze dne 21. 12. 2016 bylo schváleno pokračování projektu bezplatné přepravy seniorů mezi Františkovými Lázněmi a Chebem i pro rok 2017.