ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Změna v obsazení františkolázeňského zastupitelstva. Zastupitele Kapra nahradil Janků.

Již záhy po komunálních volbách 2018 došlo ve františkolázeňském zastupitelstvu k personální změně. Dosavadního, ve volbách opětovně zvoleného, zastupitele Luboše Kapra vystřídal náhradník za „Sdružení místních“ JUDr. Libor Janků.

Zastupitel Kapr, který se svého mandátu krátce po složení zastupitelského slibu vzdal, vykonával mandát zastupitele s přestávkami již od roku 2002. Jako člen rady města v letech 2006 – 2010, pod vedením tehdejšího starosty Ivo Mlátilíka, měl mimo jiné přímý politický podíl na tehdejších nehospodárných a spekulativních převodech městských nemovitostí. Ačkoliv byly tyto převody z hlediska trestního jednání orgány činnými v trestním řízení shledány jako promlčené, byla způsobená škoda vyčíslena přinejmenším na 20 miliónů korun.

JUDr. Janků není též v komunální politice nováčkem. Mandát zastupitele získal již ve volebním období 1998 – 2002 za Sládkovy „Republikány“, od roku 2006 pak nepřetržitě v komunálních volbách kandidoval vždy za Mlátilíkovo „Sdružení místních“. S Ivo Mlátilíkem pojí L. Janků dlouhodobě úzké a rodinné vazby. V letech 2006 – 2014 (s přestávkou 2010 – 2012) poskytoval z pověření tehdejšího starosty Mlátilíka městu Františkovy Lázně právní služby. Jako právní zástupce města se tak mimo jiné podílel na vedení šikanózních, a pro město jinak neúspěšných a nákladných, sporů proti někdejší starostce Malkovské a místostarostovi Šnajdaufovi. Podobně tak za jeho právní účasti ve sporech vedených městem se společností THERMIA-BAU (výstavba multifunkčního hřiště), která skončila v insolvenci, přišlo město v důsledku pozdního uplatnění pohledávky vůči této společnosti o cca 3,5 milionu korun. V souvislosti s uvedenými spory pak město aktuálně uplatňuje vůči bývalému starostovi Mlátilíkovi a JUDr. Janků náhradu škody ve výši cca 420.000,- Kč.

Zastupitel Janků figuruje také v orgánech obchodní společnosti CPI National str. a.s. ovládané Ivo Mlátilíkem, která za doby jeho starostování nabyla za velmi netransparentních a pro město nevýhodných podmínek lukrativní nemovitosti v centru města (bývalé městské kino a budova „Národní 4/8“).

Svou účastí v zastupitelstvu se tak JUDr. Janků, podobně jako i jiní zastupitelé za „Sdružení místních“, potenciálně ocitá ve střetu zájmů, kdy jeho případný podíl na rozhodování může kolidovat se zájmy města nejen v probíhajících soudních sporech.