ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Zastupitelé prodali veřejnou cestu nad Amerikou

Františkolázeňští zastupitelé na svém jednání dne 16.12.2020 schválili sporný prodej části veřejné cesty nad rybníkem Amerika v lokalitě „Florida“. Šlo o druhé zasedání zastupitelů po říjnovém rozpadu františkolázeňské koalice a odvolání místostarosty Šnajdaufa (Alternativa). Zastupitelé za hnutí „Alternativa“ záměr prodeje cesty již dříve opakovaně kritizovali. O prodeji tak bylo rozhodnuto společnými hlasy zastupitelů hnutí „PRO“ a „Sdružení místních“ (Kuchař, Skala, Slavíková, Gavlas, Mlátilík, Průšová a Smrčková).

Stalo se tak v rozporu s územním plánem a negativním stanoviskem odboru správy majetku. Cesta zajišťovala nejen přístup k okolním pozemkům, ale měla i svůj historický krajinný význam s potenciálem její obnovy jako turistické stezky mezi Františkovými Lázněmi a Komorní hůrkou. Jediným důvodem prodeje cesty byl přitom ryze soukromý zájem žadatelky (Olga Kupec) na propojení vlastních okolních pozemků sloužících chovu zvěře (obora). Tyto rozsáhlé pozemky žadatelka již dříve koupila od rodiny zastupitele Mlátilíka.

Při určení konečné kupní ceny pozemku (244 tis. Kč) se pak zastupitelé o cca 160 tis. Kč odchýlili od původního znaleckého posudku zadaného městem (400 tis. Kč). Vycházeli přitom z „revizního“ znaleckého posudku, kterým byla prakticky zprůměrována původní znalecká cena a cena navržená samotnou žadatelkou. Město, jako řádný hospodář, by však mělo být při prodeji pozemků vázáno vždy cenou „obvyklou“ a usilovat o maximální výtěžek z prodeje. Ještě před samotným schválením prodeje cesty zastupitelé většinově odmítli návrh zastupitele L. Fialy (Alternativa), aby v této věci bylo hlasováno jmenovitě. Zastupitel Fiala tak při následném schvalování prodeje opustil jednací sál.