ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Zastupitelé odmítli kontroverzní „maringotku“ s občerstvením na kolonádě

Na březnovém jednání františkolázeňského zastupitelstva (31.3.2021) vyjádřili zastupitelé většinový nesouhlas s pokračováním dlouhodobě kontroverzního provozu mobilního občerstvení v blízkosti lázeňské kolonády. Na návrh zastupitelů „Alternativy pro Frantovky“ bylo zastupitelstvem zrušeno dřívější rozhodnutí – záměr starosty města Kuchaře (PRO) na obnovení pronájmu pozemku pro provoz občerstvení za zvýhodněných podmínek (200,- Kč/den) až do konce roku 2021.

Provoz občerstvení, resp. s ním spojený zábor veřejného prostranství, trvá fakticky již od května roku 2020 a byl až doposud bezplatný. Ač se fakticky jedná o dlouhodobý zábor pozemku, dělo se tak na základě opakovaně uzavíraných krátkodobých smluv mezi městem a provozovatelem (P. Weinfurter). Smlouvy byly přitom starostou města schvalovány vždy až se zpětnou účinností. Provozovatel občerstvení tak v mezidobí mezi jednotlivými smlouvami užíval zabraný pozemek v historickém jádru města opakovaně (řádově několik týdnů až měsíců) bez povolení. Tento protiprávní stav trvá též od počátku roku 2021 doposud, aniž by provozovatel respektoval několikeré výzvy městského úřadu k vyklizení pozemku. S provozem občerstvení v daném místě bylo v minulosti, zejména pak v letních měsících, spojeno také pravidelné rušení veřejného pořádku a nočního klidu, které bylo předmětem četných stížností a šetření policie.

Starostou města opakovaně schvalované zábory pozemku pro účely občerstvení za nápadně výhodných podmínek, včetně posledního (zastupitelstvem zrušeného) záměru pronájmu až do konce roku 2021, tak za popsaných okolností vyvolávají důvodné pochybnosti o zákonnosti a hospodárnosti postupu starosty města. Ten může, obzvláště pak za covidové situace, znamenat nejen nedůvodné znevýhodnění ostatních místních podnikatelů, ale i případný vznik škody na straně města.

Je tedy dlouhodobý provoz mobilního občerstvení v historickém jádru města za uvedených podmínek pro město skutečně vhodný a žádoucí? Vyloučeno přitom nemusí být využití tohoto typu občerstvení výlučně pro krátkodobé a jednorázové kulturní či společenské akce.