ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Zářijové zastupitelstvo: Starosta Kuchař čelil návrhu na odvolání

Na zářijovém františkolázeňském zastupitelstvu (14.9.2021) bylo neočekávaně rozhodováno o odvolání starosty Jana Kuchaře (PRO). Tento mimořádný bod byl na program zařazen na návrh zastupitele Mlátilíka (Sdružení místních) až těsně před zahájením jednání.

Projednání návrhu na odvolání starosty provázela živá diskuse. Zastupitelé za Alternativu upozornili zejména na dlouhodoběji paralyzované rozhodování zastupitelstva v některých záležitostech založené na menšinové „vládě“ hnutí PRO. Opakovaně nejsou schvalovány návrhy v některých záležitostech důležitých pro chod města, včetně procesních podmínek jednání zastupitelstva (střednědobý rozpočet, rozpočtové změny, údržba městského majetku atp.). Namítány byly též kontroverzní prodeje pozemků v rozporu s územním plánem. Již několik měsíců je také nefunkční kontrolní výbor, tj. orgán určený předně ke kontrole činnosti starosty. Ve spojení s neexistencí městské rady, kdy většina jejích pravomocí přechází do rukou starosty, to v praxi zakládá neomezený způsob vládnutí. Ten pak vede k některým svévolným rozhodnutím starosty, porušování právních předpisů a neprůhledným výběrovým řízením. Dobré světlo na současné vedení města nevrhá ani trestní obžaloba místostarosty Skaly v kauze dotačních podvodů „ROP Severozápad“.

Paradoxem je, že současná situace byla vyvolána za významného přispění právě Mlátilíkova Sdružení místních, které ve spojení s hnutím PRO na podzim 2020 rozbilo tehdejší koalici, odvolalo místostarostu Šnajdaufa (Alternativa) a po několik měsíců tiše podporovalo Kuchařovu menšinovou „městskou vládu“.

Ještě před hlasováním o odvolání starosty zastupitelé většinově odmítli návrh zastupitele Lukáše Fialy (Alternativa) na přerušení zastupitelstva, kdy ten současně vyzval přítomné zastupitele k hledání konstruktivního řešení k zajištění řádného chodu města.

Samotné odvolání starosty pak jen těsně nezískalo potřebnou většinu hlasů, kdy pro odvolání hlasovali všichni zastupitelé za Sdružení místních a zastupitel Šnajdauf, všichni zastupitelé za hnutí PRO byli proti, a zastupitel Fiala (Alternativa) se zdržel hlasování; poukázal předtím zejména na omezenou možnost veřejnosti i zastupitelů seznámit se s předstihem s tak závažným bodem programu a varoval před účelovým politikařením na úkor města.

I přes neúspěch návrhu Sdružení místních deklarovalo, že o odvolání starosty je připraveno usilovat opakovaně i při dalších jednáních zastupitelstva.