ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

„VIZE 2020“ představí možnosti rozvoje Františkových Lázní

Město Františkovy Lázně ve spolupráci s odborníky z oblasti architektury, historie, cestovního ruchu a lázeňství započalo s realizací projektu „VIZE 2020“. Předmětem projektu je víceúrovňové zhodnocení potenciálu Františkových Lázní a možností jejich dlouhodobého rozvoje. Prioritou je jak zlepšení kvality života místních obyvatel tak udržitelnost a rozvoj cestovního ruchu a lázeňství.

Na projektu se budou podílet také studenti architektonických vysokých škol, kteří v rámci svých studentských prací představí své konkrétní návrhy a vize pro Františkovy Lázně. „VIZE 2020“ se nezaměřuje pouze na urbanistický potenciál města, ale také na jeho krajinou a parkovou složku. Za dílčí krok lze v tomto ohledu považovat již dříve představený záměr města na obnově lesoparku „Amerika“.

Zájmem města je širší zapojení veřejnosti do projektu. Té by měly být prvotní výsledky hodnocení potenciálu města a strategie jeho dalšího rozvoje, včetně studentských prací, představeny v průběhu měsíce června tohoto roku. Případná realizace jednotlivých vizí pak bude dlouhodobou záležitostí, která by měla jít ruku v ruce s úsilím Františkových Lázní o zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.