ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

VIDEO-PŘENOSY ZASTUPITELSTVA: Jen zdánlivá otevřenost radnice?

Od roku 2021 lze sledovat jednání františkolázeňského zastupitelstva na internetu. Zastupitelstvo je však možné sledovat pouze „živě“ v době jeho konání. Záznamy zastupitelstev zpětně městem zveřejňovány nejsou. Se zavedením video-přenosů byly přitom zredukovány zápisy z jednání zastupitelstva. Ty již nezaznamenávají diskusi zastupitelů ani vznesené připomínky k projednávaným záležitostem. Zavedeno není ani jmenovité hlasování zastupitelů. Občanům jsou tak dostupná pouze prostá usnesení zastupitelstva, aniž by bylo zpětně zjistitelné, jak jednotliví zastupitelé v konkrétní záležitosti jednali a hlasovali.

Ač mohou být video-přenosy zastupitelstva přínosné, současná pravidla jednání zastupitelstva otevřenost radnice vůči občanům spíše oslabují. Vedení města nadto již dříve deklarovalo, že záznamy zastupitelstva nebudou (nejsou) poskytovány ani samotným zastupitelům. Domnělým důvodem je ochrana osobních údajů. Při přijetí potřebných opatření by přitom město mohlo záznamy zastupitelstva zveřejňovat obdobně jako v jiných městech.

Odmítavý postoj radních ke zveřejňování a poskytování záznamů zastupitelstva tak svědčí spíše jejich zájmu na co nejmenší transparentnosti a kontrole ze strany veřejnosti a opozice.

ALTERNATIVA