ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Ustavující Františkolázeňské zastupitelstvo: Františkovy lázně zatím bez nové „vlády“

Poprvé po komunálních volbách 2022 se sešlo františkolázeňské zastupitelstvo. Nově ve složení celkem patnácti zastupitelů (5x Sdružení místních, 3x PRO, 3x Fajn Frantovky, 2x ANO, 2x ALTERNATIVA). Ač byla na programu zastupitelstva volba nového vedení města, ke zvolení starosty, místostarosty(ů), ani dalších členů (nově zřízené) městské rady, zatím nedošlo. Z jednání zastupitelstva vyplynulo, že mezi jednotlivými politickými uskupeními v rámci povolebních vyjednávání nedošlo zatím k žádné koaliční dohodě, která by v zastupitelstvu některým uskupením zajišťovala většinový mandát. Žádné konkrétní návrhy na obsazení jednotlivých radničních funkcí tak nebyly zatím vůbec předloženy. Zastupitelé se neshodli ani na modelu vedení města, tj. na počtu místostarostů a uvolněném nebo neuvolněném způsobu výkonu jednotlivých radničních funkcí.

ALTERNATIVA má i nadále zájem na zajištění efektivního a hospodárného modelu řízení města, založeném na vzájemné důvěře zástupců jednotlivých politických uskupení, s maximální možnou eliminací střetu zájmů, neúměrné kumulace funkcí a trestně stíhaných osob ve vedení města.

(Poznámka: počátek jednání zastupitelstva až od cca 49 min. záznamu)