ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Únorové zastupitelstvo: Mlátilíkovi zastupitelé včetně nové místostarostky opakovaně nedorazili

Únorové jednání zastupitelstva (9.2.) mělo nahradit lednové zastupitelstvo (31.1.), které bylo bez jednání rozpuštěno. Důvodem zrušení lednového zastupitelstva byla překvapivá absence většiny zastupitelů z Mlátilíkova Sdružení místních včetně v prosinci nově zvolené místostarostky L. Průšové. Přítomni nebyli ani pořizovatel a projektant územního plánu města, jehož změny měly být na zastupitelstvu projednány. Zastupitelé za Sdružení místních však nedorazili ani na únorové zastupitelstvo a nevyužili ani možnost on-line připojení.

Hnutí PRO v čele se starostou Kuchařem tak opakovaně nemělo dostatek hlasů na přijetí některých svých návrhů. S velkými obtížemi byly po opakovaném hlasování (za přispění hlasů zastupitelů Alternativy) přijaty též procedurální záležitosti, bez nichž nelze zastupitelstvo konat. Opakující se nepřítomnost Mlátilíkových zastupitelů se pak vzhledem ke všem okolnostem jeví jako záměrná. Důvodem mohly být právě zamýšlené a dlouhodobě diskutované změny územního plánu. Ty byly nakonec schváleny jen těsnou většinou hlasů zastupitelů hnutí PRO a zastupitele F. Šnajdaufa (Alternativa), který se na přípravách těchto změn, jako někdejší místostarosta města, podílel.

Znamená opakovaný exces zastupitelů Sdružení místních trhliny v politickém spojenectví hnutí PRO s I. Mlátilíkem, jež bylo potvrzeno nedávnou volbou místostarostky Průšové, a které mělo městu údajně zajistit politickou stabilitu..?

Záznam z jednání zde na youtube.com