ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

ÚNOROVÉ RADNIČNÍ LISTY: Útok na ALTERNATIVU; Potvrzení nové radniční koalice?

Hnutí „PRO“ v čele se starostou Kuchařem se v únorovém vydání františkolázeňských Radničních listů oficiálně přihlásilo ke svému „menšinovému“ vládnutí. Konkrétní důvody pro říjnové rozložení františkolázeňské koalice (PRO + ALTERNATIVA) a odvolání tehdejšího místostarosty Šnajdaufa (ALTERNATIVA) za podpory Mlátilíkova „Sdružení místních“ se však veřejnost nedozvěděla ani tentokrát. Vyjádření hnutí „PRO“ se v tomto směru omezilo pouze na neurčité a nepodložené napadání (dříve koaličních) zastupitelů „Alternativy“, kteří měli být dle všeho překážkou v nerušené radniční „práci“ hnutí „PRO“.

I přes existenci faktické „hlasovací koalice“ s Mlátilíkovým „Sdružením místních“, staví hnutí „PRO“, které samo v zastupitelstvu nedisponuje potřebnou většinou zastupitelů, své „menšinové“ vládnutí na očekávané podpoře ostatních zastupitelů napříč zastupitelstvem. Není pak asi náhodou, že takovou paušální podporu stávajícímu vedení města za „Sdružení místních“ vyjádřil sám zastupitel Mlátilík již v prosincovém vydání Radničních listů. Že tato podpora není a nebude nezištná, je zřejmé již z průběhu několika posledních jednání zastupitelstva (viz např. schválené personální změny v kontrolním výboru a v dozorčí radě CHEVAKu).

V této souvislosti nelze pominout ani v Radničních listech naznačený slabý zájem vedení města zabývat se „městskými“ soudními žalobami (myšleno v kauzách týkajících se bývalého starosty Mlátilíka?), kterýžto minimálně nepřímo nahrává opakovaně projeveným zájmům zastupitele Mlátilíka na „narovnání“ souvisejících soudních sporů a jím městu způsobených miliónových škod.

Radniční listy (2/2021) plné znění