ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

STŘÍPKY Z LISTOPADOVÉHO FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉHO ZASTUPITELSTVA:

ZÁMĚR PRODEJE BŘEHU RYBNÍKU „AMERIKA“; NÁRŮST NÁKLADŮ NA PODCHOD DO ŽÍROVIC; PRONÁJEM SPOLEČENSKÉHO DOMU „ČÍŇANŮM“; NOVÝM „SOUDCEM Z LIDU“ ZASTUPITEL ŠČISLÁK

Dne 15.11. proběhlo další jednání františkolázeňského zastupitelstva. Koaliční zastupitelé (Sdružení místních + ANO + O.Skala) rozhodli mimo jiné o záměru prodeje části pozemků tvořících břeh rybníku „Amerika“, konkrétně pozemků souvisejících se stavbou a provozem restaurace „Chaloupka u vody“. Pozemky přitom bezprostředně navazují na rybník „Amerika“ a část z nich dokonce zasahuje přímo do vodní plochy. Prodejem tak může být dotčen veřejný zájem na zajištění přístupu k vodní ploše. Z hlediska významu a ochrany pozemků nelze pominout ani blízkost „ptačí rezervace“. Původní nájemní smlouva k dotčeným pozemkům (včetně přiléhající pláže s půjčovnou lodiček) přitom provozovateli restaurace garantovala jejich užívání min. až do roku 2035 za nájemné „pouhých“ 10 tis. Kč měsíčně s tím, dřevěná restaurace měla být pouze stavbou dočasnou po dobu nájmu. 

Zastupitelé odsouhlasili také záměr prodeje městského bytu v domě č.p. 131 v Americké ulici. Obdobně tak záměr prodeje části pozemku v ulici B.Němcové, jež tvoří společný dvůr – zadní trakt, a tedy i přístup k několika různým domům několika různých (spolu)vlastníků. Koaliční zastupitelé dále schválili také navýšení nákladů na realizaci podchodu do Žírovic o cca 3 mil. Kč. Stavba podchodu by tak měla městskou pokladnu přijít celkem na bezmála 93 mil. Kč.

Přísedícím u Okresního soudu v Chebu (dříve „soudce z lidu“) byl koaličními zastupiteli nově zvolen zastupitel M. Ščislák. Doposud přitom bývalo zvykem, že do této funkce byli voleni výlučně řadoví (rozuměj „apolitičtí“) občané města. Zastupitel Ščislák se tak svou případnou účastí ať už v trestních nebo pracovněprávních soudních senátech, byly-li by před nimi projednávány spory nebo kauzy související s činností města (jsou takové případy), může potenciálně ocitnout ve střetu zájmů. Pominout nelze ani jeho eventuální přístup k citlivým a neveřejným informacím ze soudních spisů.

Zastupitelé dále obdrželi informaci o pronájmu Společenského domu (dříve „INGO Casino“) obchodní společnosti čínského vlastníka, a to na dobu 25 let za nájemné ve výši „pouhých“ 25 tis. Kč ročně. Nový nájemce by měl ve „Spoláku“ provozovat casino, restauraci a kavárnu.

Alt. (11-2023)