ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Stezku mezi Františkovými Lázněmi a Žírovicemi propojí podchod

Františkovy Lázně započaly s realizací projektu výstavby podchodu na stezce spojující Františkovy Lázně s Žírovicemi.

Stezka se na severovýchodním okraji Františkových Lázní kříží s velmi frekventovanou silnicí I. třídy ve směru z Chebu do Aše. Po silnici projíždí cca 15 tisíc aut denně. Cílem výstavby podchodu pod silnicí je tak zejména zajištění bezpečného spojení chodců a cyklistů do Žírovic a na navazující turistické (cyklo)trasy ve směru Nový Drahov, přírodní rezervace SOOS a Skalná.

Vyhotovena je již projektová dokumentace a rozpočet stavby. V současnosti probíhá územní řízení vedoucí k vydání stavebního povolení. Nezbytnou pro realizaci podchodu je také spolupráce s Karlovarským krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic a Policií ČR.

Náklady na výstavbu podchodu by měly dosáhnout cca 20 mil. Kč. Předpokládaná je finanční podpora Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě splnění všech nezbytných technických a administrativních podmínek by mělo být se samotnou stavbou podchodu započato v roce 2018.