ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Statisícová škoda způsobená bývalým starostou a právním zástupcem města

Krajský soud v Plzni v dubnu tohoto roku pravomocně rozhodnul o povinnosti bývalého starosty Františkových Lázní, Ivo Mlátilíka, a bývalého právního zástupce města, JUDr. Libora Janků, k náhradě škody ve výši 338.000,- Kč. Škoda Františkovým Lázním vznikla v důsledku nesprávně a nehospodárně vedených soudních sporů se společností THERMIA-BAU v letech 2012 – 2013, které souvisely s výstavbou multifunkčního hřiště.

Dle rozsudku porušil exstarosta Mlátilík povinnost pečovat řádně o majetek obce, právní zástupce Janků pak svou advokátní povinnost jednat čestně a svědomitě v zájmu města. Vedle náhrady škody byla žalovaným dále uložena povinnost zaplatit městu úrok z prodlení cirka 90.000,- Kč a náklady soudního řízení ve výši 285.000,- Kč. Nesprávným postupem při sporech se společností THERMIA-BAU, která následně skončila v insolvenci, přišly však Františkovy Lázně v konečném důsledku až o 3,5 miliónu korun.

S ohledem na okolnosti případu a na v praxi zcela neopodstatněné pochybení nelze na straně exstarosty Mlátilíka a právního zástupce města vyloučit vědomé jednání. Nasvědčovat tomu může krom jiného skutečnost, že o náhradu škody, za jejíž viníky byli soudem označeni exstarosta Mlátilík a advokát Janků, byl již dříve v letech 2013-2014 neúspěšně žalován současný místostarosta města Ing. Šnajdauf. Dělo se tak právě z rozhodnutí tehdejšího starosty Mlátilíka a za právní účasti JUDr. Janků. Neúčelně a nehospodárně vynaložené náklady na toto dřívější šikanózní řízení ve výši osmdesát tisíc korun vymáhá Město Františkovy Lázně vůči exstarostovi Mlátilíkovi a bývalému právnímu zástupci města v dalším samostatném, dosud neskončeném, soudním řízení.

Exstarosta Mlátilík a advokát Janků jsou oba v současnosti městskými zastupiteli. JUDr. Janků získal zastupitelský mandát poprvé již ve volebním období 1998 – 2002 za Sládkovy „Republikány“. S pověření tehdejšího starosty Mlátilíka poskytoval pak v letech 2006 – 2014 (s přestávkou 2010 – 2012) Františkovým Lázním právní služby. Záhy po posledních komunálních volbách jako náhradník za „Sdružení místních“ vystřídal v zastupitelstvu odstoupivšího zastupitele Kapra.

Odpovědnost exstarosty Mlátilíka a někdejšího právního zástupce města JUDr. Janků, jako veřejných františkolázeňských činitelů, za škodu způsobenou městu je tedy také odpovědností politickou. Jejímu naplnění by pak odpovídala rezignace obou jmenovaných na jejich zastupitelské mandáty.