ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Soudní spor o Autocamping Amerika

Vlastníkem Autocampingu Amerika je Město Františkovy Lázně. V listopadu 2014 pronajal starosta Františkových Lázní, Ivo Mlátilík, Autocamping Amerika panu Vojtěchu Matouškovi na dobu fakticky dvaceti let. Výběrové řízení na pronájem autocampu přitom proběhlo již v době po komunálních volbách 2014 v době tzv. volebního mezidobí, tedy ještě před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva. Smlouva s panem Matouškem byla uzavřena i přesto, že ten ve výběrovém řízení učinil vůči městu zcela prokazatelně nejméně výhodnou nabídku na pronájem ze všech zájemců.

Nové vedení Františkových Lázní považuje uzavřenou nájemní smlouvu od počátku za rozpornou se zákonem a již dříve vyzvalo stávajícího nájemce k předání autocampu. K tomu však ve stanovené lhůtě nedošlo, vedení města proto uplatnilo své právo u soudu.

V září tohoto roku dal Okresní soud v Chebu Městu Františkovy Lázně za pravdu, když byla smlouva shledána jako rozporná se zásadami řádného hospodaření s městským majetkem a se zákonem o obcích. Soud prohlásil nájemní smlouvu za neplatnou a nařídil nájemci vyklizení Autocampingu Amerika. Rozhodnutí není dosud pravomocné.

V případě konečného úspěchu Města Františkovy Lázně v této věci není vyloučeno uplatnění nároku na náhradu škody, která mohla být v této věci městu způsobena.