ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

SOOS bude mít nové návštěvnické centrum

Přírodní rezervaci SOOS nedaleko Františkových Lázní čekají velké změny. Do nového turistického zázemí v rezervaci se město Františkovy Lázně chystá investovat cca 17 miliónů korun. Vzniknout by měla nová centrální budova s pokladnou, expozicí, výstavními prostory a zázemím pro personál. Realizován bude také odpočinkový a přednáškový altán, moderní sociální zařízení a nová čistička odpadních vod. Počítáno je též s dalšími parkovacími místy.

S realizací projektu by mělo být započato již v průběhu roku 2018. Františkovy Lázně získaly na tento projekt dotaci z programu spolupráce ČR a Bavorska „INTEREG“. Náklady na nové turistické centrum SOOSu budou z této dotace hrazeny ve výši 90%. Zbývající část nákladů budou Františkovy Lázně financovat z vlastních zdrojů.

Celý přeshraniční projekt nese název „Cesta do nitra země“ a zahrnuje několik samostatných projektů na obou stranách. Podpořen je celkovou dotací přes 2 miliony euro, a je tak zcela ojedinělým geologickým projektem v regionu. Františkovy Lázně v rámci tohoto projektu získaly např. také další 2 milióny korun na výzkum a zpřístupnění nitra Komorní Hůrky.

Z nové budovy turistického centra SOOSu se bude od pokladny vycházet přímo na naučnou stezku. Dvoupodlažní budova bude vedle nezbytného provozního zázemí návštěvníkům poskytovat informace o přírodní rezervaci. Útočiště v novém centru by měli nalézt také vědečtí pracovníci, kteří se výzkumu rezervace a její publicitě dlouhodobě věnují. V tomto roce je dále počítáno s výstavbou přednáškového altánu, nového sociálního zařízení a ekologické čističky odpadních vod. V následujícím roce by mělo dojít k rozšíření stávající kapacity parkoviště pro přibližně šedesát osobních aut a autobusů. Provoz rezervace, včetně stávajících muzejních a naučných expozic, bude během realizace nového turistického centra zachován.

Rezervace SOOS se rozkládá na 221 hektarech. Návštěvníkům je přístupná prostřednictvím 1,2 km dlouhé naučné stezky. Rezervaci tvoří rozsáhlá rašeliniště a slatiniště, kde v podobě tzv. mofet vyvěrá oxid uhličitý a minerální prameny. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, po němž zůstal tzv. křemelinový štít tvořený zbytky schránek původní jezerní fauny a flóry. Na nich vysrážené vrstvy minerálních solí vytvářejí pro SOOS typický dojem měsíční krajiny.