ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Rozšíření městské památkové rezervace

Zastupitelstvo Františkových Lázní na svém zasedání dne 29. 3. 2017 schválilo změnu hranice městské památkové rezervace. Důvodem je mimo jiné snaha města o zápis na seznam UNESCO.

Františkovy Lázně jsou velmi cenným a hodnotným příkladem klasicistního lázeňského města dotvořeného v období tzv. historizujících slohů. Jedinečné jsou především zachovaným původním urbanismem a kvalitou jednotně koncipované klasicistní, empírové a historizující zástavby.

Území města Františkovy Lázně požívá vícenásobnou ochranu definovanou předpisy o státní památkové péči, o ochraně přírody a krajiny a dalšími nařízeními. Městská památková rezervace byla ve Františkových Lázních vyhlášena nařízením vlády v roce 1992 a zahrnovala doposud území historického jádra města.

Město Františkovy Lázně společně s dalšími nejen českými, ale i evropskými lázeňskými městy dlouhodobě usiluje o zápis na seznam světového dědictví UNESCO v rámci nadnárodní sériové nominace „Slavné lázně Evropy“. Na památky UNESCO je obecně kladen požadavek památkové ochrany. Proto byl vypracován návrh na rozšíření stávající františkolázeňské památkové rezervace.

Na základě podrobného vyhodnocení území z hlediska naplňování stanovených kriterií byl stanoven nový rozsah hranic jádrového území městské památkové rezervace zahrnující dotčené zastavěné území a tzv. terapeutickou krajinu města. Nad rámec stávajícího stavu se památková rezervace rozšíří o území v severní části města, kde se nachází zástavba s kvalitními vilami z přelomu 19.a 20 století a dále zejména o tzv. terapeutickou krajinu v severozápadní a východní části města.

Hranice městské památkové rezervace Františkovy Lázně (červená linie)