ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Rozpuštění mimořádného zastupitelstva: Odvolání starosty se odkládá

Na návrh Mlátilíkova „Sdružení místních“ bylo na den 6. 10. 2021 svoláno mimořádné jednání františkolázeňského zastupitelstva. Jediným věcným bodem na programu byl návrh na odvolání starosty města Kuchaře (PRO) a eventuální volba starosty nového. Zastupitelstvo však bylo vzápětí po jeho zahájení rozpuštěno a k projednání tohoto bodu vůbec nedošlo. Důvodem bylo neschválení programu zastupitelstva. Zastupitelé za „Sdružení místních“ po té, co se dožadovali zrušení zastupitelstva, které sami svolali (to však není možné), nepodpořili následně ani jimi samotnými navržený program. Důvodem byla absence jednoho ze zastupitelů „Sdružení místních“ (zdravotní důvody), a tedy domnělý předpoklad neprůchodnosti navrhovaného programu, včetně návrhu na odvolání starosty. Ten tak bude pravděpodobně předložen na některém z příštích zastupitelstev.

Starosta Kuchař čelil návrhu na jeho odvolání již na zářijovém zastupitelstvu. Odvolání neprošlo pouze těsnou většinou hlasů zastupitelů. Činnost františkolázeňského zastupitelstva je po loňském vypovězení koalice s ALTERNATIVOU v některých záležitostech důležitých pro chod města již dlouhodoběji paralyzována. Menšinová „vláda“ hnutí PRO v čele se starostou Kuchařem, založená na (zřejmě dočasné) skryté toleranci Mlátilíkova „Sdružení místních“, nemá opakovaně dostatečnou podporu zastupitelů. Již několik měsíců není funkční kontrolní výbor. Při absenci městské rady (její pravomoci vykonává starosta) to zakládá relativně neomezený způsob „jednobarevného“ vládnutí. To pak opakovaně vede k některým svévolným a kontroverzním rozhodnutím.

Zastupitelé za ALTERNATIVU již na dřívějších jednáních zastupitelstva vyzvali k případným personálním změnám na radnici a hledání konstruktivního řešení patové politické situace.