ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Rozpuštění františkolázeňského zastupitelstva. Hrozba odvolání místostarosty Šnajdaufa odložena?!?

Poslední františkolázeňské zastupitelstvo (30.09.2020) bylo bez jednání rozpuštěno. Důvodem bylo neschválení programu jednání. Jeho součástí byl přitom také návrh na odvolání místostarosty Františka Šnajdaufa (Alternativa). Předkladatelem tohoto návrhu byl opoziční zastupitel Ivo Mlátilík (Sdružení místních). Ten však spolu se svými spolustraníky pro schválení programu zastupitelstva (včetně jím navržených bodů) překvapivě nehlasoval. Nad míru neobvyklá a překvapivá byla i absence některých koaličních zastupitelů za stranu PRO. Hlasy pro přijetí programu tedy nebyly dostatečné a zastupitelstvo se (i přes zájem zastupitelů Alternativy na projednání všech bodů programu) nekonalo. Neschválené body programu by tak měly být přesunuty na příště.

Popsaný průběh zastupitelstva vyvolal nejen u veřejnosti řadu otázek: Proč zastupitel Mlátilík nehlasoval pro jím samotným navržené body programu? Proč se zastupitelé za stranu PRO nedostavili v dostatečném počtu? Proč místostarosta Šnajdauf nedostal příležitost hájit se proti účelovým a dehonestujícím návrhům zastupitele Mlátilíka? Mohlo zmaření zastupitelstva časově souviset s krajskými volbami, v nichž františkolázeňský starosta Kuchař (PRO) kandidoval za „Starosty a nezávislé“, ačkoliv sám již v nedávné minulosti opakovaně deklaroval svou vůli na funkci starosty rezignovat?

Pravidelné schůzky starosty Kuchaře s Ivo Mlátilíkem nejsou v posledních měsících ve Františkových Lázních tajemstvím. Ivo Mlátilík je přitom stále vyšetřován pro způsobení miliónových škod městu v době jeho starostování.

Za popsaných okolností je tak legitimní se ptát, zda je návrh zastupitele Mlátilíka na odvolání místostarosty Šnajdaufa pouze jeho „sólovou akcí“, anebo se jedná o součást širšího zákulisního záměru na dosažení požadované politické zpěny na na františkolázeňské radnici?

Další vývoj komunální situace nám může mnohé osvětlit. Příští jednání zastupitelstva je plánováno na 21.10.2020.

Práce prováděné v parku jsou součástí dotovaného projektu „Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních“, jehož cílem je regenerace a ozdravění parku. Po prvotní fázi kácení zejména starších porostů probíhá aktuálně prořez stromů a keřů. Důvodem zásahů v parku, které by měly finišovat v průběhu měsíce května, je nejen hledisko zdravotní a bezpečnostní, ale také architektonické. V další fázi projektu by mělo dojít nejen k výsadbě nových stromů a keřů, realizaci nových záhonů, ale také k úpravě parkových cest a instalaci nového parkového mobiliáře.