ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Rozpad františkolázeňské koalice: Místostarosta Šnajdauf odvolán hlasy koaličních i opozičních zastupitelů

Na jednání františkolázeňského zastupitelstva dne 21.10.2020 došlo k odvolání dosavadního místostarosty města Ing. Františka Šnajdaufa (Alternativa). Stalo se tak na návrh starosty města Jana Kuchaře (PRO). Návrh byl na program jednání zařazen mimořádně až těsně před schválením programu zastupitelstva a byl jím nahrazen původně na program řádně zařazený návrh na odvolání místostarosty Šnajdaufa podaný již dříve opozičním zastupitelem Mlátilíkem (Sdružení místních).

Pro odvolání místostarosty pak hlasovali všichni zastupitelé za stranu PRO (Kuchař, Skala, Chromá, Gavlas, Slavíková) a tři zastupitelé ze čtyř za Sdružení místních (Mlátilík, Průšová, Smrčková). Obdobně bylo hlasováno při následné volbě zastupitele Skaly (PRO) do funkce místostarosty.

Odvolání místostarosty Šnajdaufa předcházelo vypovězení koaliční smlouvy stranou PRO. Výpověď byla zastupitelům Alternativy (Šnajdauf, Fiala) doručena minutu před zahájením jednání zastupitelstva. Výpověď koaliční smlouvy ani samotný návrh na odvolání místostarosty neobsahoval žádné konkrétní a objektivní důvody pro takový krok. Ty se přítomná veřejnost nedozvěděla ani z úst předkladatele návrhu starosty Kuchaře. O skutečných důvodech a motivaci zúčastněných zastupitelů pro odvolání místostarosty tak můžeme pouze spekulovat.

Pravidelné schůzky starosty Kuchaře (PRO) s Ivo Mlátilíkem (Sdružení místních) nejsou v posledních měsících ve Františkových Lázních tajemstvím. Ivo Mlátilík je přitom stále trestně vyšetřován pro způsobení miliónových škod městu v době jeho starostování; současně mu ze strany města hrozí další (zatím) statisícové občanskoprávní žaloby. Starosta Kuchař se přitom netají zájmem na „narovnání“ souvisejících soudních sporů. Město pak také v nejbližší době čekají investice a zakázky za desítky miliónů (městská výtopna, revitalizace parků, cyklostezky a další). Alternativa si vždy zakládala na hospodárném a transparentním chodu města. Důvodem záměrně vyvolaného rozpadu dosavadní koalice tak může být mimo jiné i vytvoření pomyslného „klidu na práci“ obměněného vedení města.

Nově zvolený místostarosta Skala (PRO) vykonával již v letech 2014 – 2016 funkci starosty města. Z této funkce však pod tlakem svých spolustraníků předčasně odstoupil. Důvodem „odchodu“ z funkce byl jeho svévolný postup ve věci obnovy františkolázeňské výtopny. Ve funkci jej pak nahradil současný starosta Kuchař (PRO). Místostarosta Skala by měl funkci vykonávat jako placenou, avšak tzv. „neuvolněnou“, tedy při současném výkonu jeho civilního zaměstnání (ředitel hotelu MONTI).

Dosavadní koaliční zastupitelé Alternativy (Šnajdauf, Fiala) tedy odcházejí do opozice.

S ohledem na počet zastupitelů a rozložení politických sil v zastupitelstvu, kdy strana PRO sama nedisponuje potřebnou většinou zastupitelů, se tak další „menšinové“ vládnutí starosty Kuchaře jistě neobejde bez potřebné podpory dosavadních opozičních zastupitelů za Sdružení místních v čele s Ivo Mlátilíkem; ostatně se tak stalo již několikrát v minulosti při hlasování o některých dílčích, avšak koaličně sporných, záležitostech. Naposledy také při popisovaném odvolání místostarosty Šnajdaufa a volbě místostarosty nového.

Vyjadřujeme tímto hluboké politování nad výše popsanou situací, která zásadním způsobem popírá a zcela převrací františkolázeňský komunální vývoj a politické principy a hodnoty nastavené od roku 2014 v nelehké době „pomlátilíkovské“.

O to více děkujeme našim příznivcům za dosavadní podporu. Františkovým Lázním pak přejme jen vše dobré.