ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Říjnové zastupitelstvo: Starosta Kuchař opět čelil odvolání; Mlátilík potvrdil dohodu s hnutím PRO

Na návrh Mlátilíkova Sdružení místních bylo opakovaně jednáno o odvolání starosty Kuchaře (PRO). Ten čelil obdobnému návrhu již na zářijovém zastupitelstvu, kde odvolání neprošlo jen těsnou většinou hlasů. K odvolání starosty nedošlo ani tentokrát, kdy pro něj hlasovali pouze čtyři zastupitelé za Sdružení místních.

Ještě před projednáním odvolání starosty neprošel na program zastupitelstva paralelní návrh zastupitelů ALTERNATIVY na odvolání místostarosty Skaly (PRO). Důvodem návrhu byla zejména jeho trestní obžaloba v kauze dotačních podvodů ROP Severozápad a trvalý střet zájmů (pracovní vazba na společnost ALGON, která je pravidelným účastníkem veřejných zakázek). Při následném rozhodování o odvolání starosty se tak zástupci ALTERNATIVY (L. Fiala a F. Šnajdauf) zdrželi hlasování.

Při projednávání odvolání starosty zastupitel Mlátilík potvrdil nejen pravidelné schůzky zastupitelů Sdružení místních se starostou Kuchařem a místostarostou Skalou (mimo jiné také v hotelu MONTI a SAVOY) a svou aktivní účast na loňském rozpadu radniční koalice (PRO a ALTERNATIVA) včetně odvolání tehdejšího místostarosty Šnajdaufa (prvotní podnět údajně vzešel od starosty Kuchaře), ale i následnou skrytou podporu Kuchařovy menšinové městské „vlády“. Tato podpora trvala údajně až do rozepře v souvislosti s neúspěšnou nominací nových zástupců města do dozorčí rady CHEVAKu, kdy měl být zastupitel Fiala „vyměněn“ za Mlátilíkovi kandidáty R. Iterského a L. Průšovou (nominace byly formálně vadné a setkaly se s nevolí některých akcionářů CHEVAKu).

Popsaným jednáním starosty Kuchaře a místostarosty Skaly tak byli zřejmě oklamáni nejen všichni voliči a sympatizanti hnutí PRO, které se v minulosti (podobně jako ALTERNATIVA) vyhraňovalo právě vůči Mlátilíkově „politice“, ale možná i někteří řadoví zastupitelé tohoto hnutí.

Činnost františkolázeňského zastupitelstva je v některých záležitostech důležitých pro chod města již dlouhodoběji paralyzována. Menšinová „vláda“ hnutí PRO, založená na nejisté toleranci Mlátilíkova „Sdružení místních“, nemá v zastupitelstvu opakovaně dostatečnou podporu. Již několik měsíců není funkční kontrolní výbor. Při současné neexistenci městské rady, jejíž pravomoci tak vykonává starosta, to zakládá relativně neomezený způsob „jednobarevného“ vládnutí a rozhodování. Nejistotu radniční situace posiluje též nabytí poslaneckého mandátu starostou Kuchařem (kandidoval za STAN), který deklaroval zájem o souběžný výkon funkcí.

Na základě dřívější veřejné výzvy zastupitelů ALTERNATIVY došlo z podnětu hnutí PRO k jednání o řešení politické situace, v jejichž rámci ALTERNATIVA vznesla návrhy na personální změny ve vedení města a poskytnutí záruk transparentnosti a kontroly při rozhodování. Do konání říjnového zastupitelstva však nedošlo k žádné dohodě. ALTERNATIVA pak jasně deklarovala, že pokud nebudou na straně hnutí PRO vyvozeny alespoň dílčí politické (personální) důsledky stávající krizové situace (za jejíž vyvolání nese výlučnou odpovědnost stávající vedení města), není ochotna se na zachování současné radniční situace podílet a tuto jakkoliv legitimizovat.

Bude i nadále Sdružení místních usilovat o odvolání starosty Kuchaře (jak opakovaně deklaroval zastupitel Mlátilík)? Bude i nadále paralyzován chod zastupitelstva? Anebo bude pokračováno v účelové „ad hoc“ koalici současného vedení města s Mlátilíkovým „Sdružením místních“? Některá rozporuplná rozhodnutí říjnového zastupitelstva (opakovaný prodej pozemků v rozporu s územním plánem a negativním stanoviskem odboru správy majetku) by tomu mohla nasvědčovat.

Záznam z jednání zde na youtube.com