ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

RADNIČNÍ LISTY: Mlčení o rozpadu koalice – Mlátilík podpořil radnici

Obnovené vydání prosincových františkolázeňských RADNIČNÍCH LISTŮ (RL) obecně vítáme. Pravidelná městská tiskovina s průhledným financováním, redakčně vyváženým a občansky přínosným obsahem, s účastí místních spolků a městských organizací, byla vždy prioritním zájmem ALTERNATIVY. Realizace tohoto konceptu RL však dlouhodobě narážela na rozpornou vůli a „koaliční“ neochotu starosty města. Při absenci městské rady je to výlučně starosta, kdo o vydání RL, způsobu jejich financování a určení odpovědných redaktorů rozhoduje. Ne jinak tomu bylo i při dřívějším nahodilém vydávání RL, které byly vždy spíše předvolební sebe-propagací starosty Kuchaře než plnohodnotnými obecními novinami.

Transparentnost a věrohodnost RL pokulhává i tentokrát. Ze strany obměněného vedení města a stejně tak ani z úst zastupitelů „vládnoucího“ hnutí „PRO“ jsme se nedočkali jakékoliv zmínky či vysvětlení pro město tak zásadní události, jakou byl říjnový rozpad dosavadní františkolázeňské koalice (PRO + ALTERNATIVA) spojený s odvoláním místostarosty Šnajdaufa (ALTERNATIVA) a volbou nového místostarosty Skaly (PRO).

K odvolání místostarosty Šnajdaufa se tak ve „stranickém“ sloupku Radničních listů přihlásil (a „černou práci“ za vedení města odvedl) pouze Ivo Mlátilík za „Sdružení místních“. Tento ještě donedávna zavilý odpůrce a kritik františkolázeňské radnice (včetně pánů Skaly a Kuchaře) zároveň vyjádřil obměněnému vedení radnice (překvapivou?) budoucí podporu. Ta bude pro novou „menšinovou vládu“ hnutí „PRO“ v čele se starostou Kuchařem jistě nevyhnutelná, když hnutí samotné v zastupitelstvu nedisponuje potřebnou většinou zastupitelů.

Prosincové Radniční listy zde: RADNIČNÍ LISTY (12/2020)