ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Prosincové zastupitelstvo: Video přenosy; Prodej obecní cesty; Odvolání zástupců z Chevaku

Dne 16.12.2020 proběhlo XVII. jednání františkolázeňského zastupitelstva. Šlo o druhé jednání po říjnovém rozpadu františkolázeňské koalice a odvolání místostarosty Šnajdaufa (Alternativa) společnými hlasy zastupitelů hnutí „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružení místních“. Nepřiznaná „koalice“ těchto subjektů byla patrná i tentokrát.

Těsnou většinou hlasů některých zastupitelů „PRO“ (Kuchař, Skala, Gavlas) a „Sdružení místních“ (Průšová, Iterský, Smrčková) byl schválen nový jednací řád zastupitelstva. Ten sice nově zavádí „on-line“ přenosy z jednání zastupitelstva, současně však značně zužuje obsah zápisu z jednání. Ten by již napříště neměl obsahovat informace o průběhu diskuse, vznesených dotazech a (proti)návrzích k jednotlivým zastupitelstvem projednávaným záležitostem včetně jmen řečníků.

„On-line“ přenos z jednání zastupitelstva bude možné sledovat pouze v reálném čase jeho konání s tím, že audiovizuální záznamy tohoto přenosu nebudou městem již zpětně zveřejňovány. Veřejnosti tak budou zpětně dostupná pouze samotná přijatá rozhodnutí zastupitelstva, aniž by měla veřejnost možnost zjistit, jak který zastupitel v té které záležitosti osobně hlasoval. Ještě před přijetím nového jednacího řádu byl zastupiteli hnutí „PRO“ a „Sdružení místních“ jednomyslně odmítnut pozměňovací návrh zastupitele L. Fialy (Alternativa) na zavedení jmenovitého hlasování zastupitelů a stanovení povinnosti města zveřejňovat zápisy a záznamy z jednání zastupitelstva na webu města.

Společnými hlasy zastupitelů hnutí „PRO“ a „Sdružení místních“ (Kuchař, Skala, Slavíková, Gavlas, Mlátilík, Průšová a Smrčková) byl schválen také kontroverzní prodej veřejné cesty nad rybníkem Amerika (lokalita „Florida“). Stalo se tak v rozporu s územním plánem a negativním stanoviskem odboru správy majetku. Jediným důvodem prodeje přitom byl ryze soukromý zájem žadatelky (Olga Kupec) na propojení jejích vlastních okolních pozemků obory; ty žadatelka již dříve nabyla od rodiny zastupitele Mlátilíka. Při určení kupní ceny pozemku se pak zastupitelé o cca 160 tis. Kč odchýlili od původního znaleckého posudku zadaného městem. Ještě před samotným schválením prodeje zastupitelé většinově odmítli návrh zastupitele L. Fialy, aby v této věci bylo hlasováno jmenovitě.

Zastupitelé „PRO“ a „Sdružení místních“ (Kuchař, Skala, Gavlas, Mlátilík, Průšová, Iterský a Smrčková) také rozhodli o odvolání zástupců města, tj. zastupitele L. Fialy a P. Gavlase (syn zastupitele MUDr. Gavlase) z dozorčí rady společnosti CHEVAK, ve které mají Františkovy Lázně podíl. Tento bod byl přitom na program jednání starostou Kuchařem zařazen neočekávaně až těsně před začátkem zastupitelstva s tím, že k volbě nových zástupců města v dozorčí radě by mělo dojít až na lednovém zastupitelstvu.

Společnými hlasy zastupitelů „PRO“ a „Sdružení místních“ bylo rozhodnuto také o odměně nového místostarosty Skaly v maximální zákonné výši 40 tis. Kč. Ten by měl přitom svou funkci vykonávat tzv. neuvolněně při současném výkonu civilního zaměstnání.