ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Prosincové zastupitelstvo: Průšová ze Sdružení místních místostarostkou! Potvrzení koalice Kuchař – Mlátilík!

L. Průšovou do funkce druhé místostarostky podpořili čtyři zastupitelé hnutí PRO (Kuchař, Skala, Slavíková, Gavlas) a všichni zbývající členové Sdružení místních (Mlátilík, Iterský, Maška) /cca od 25. min záznamu /. K volbě druhého místostarosty došlo překvapivě po té, co bylo na předchozích zastupitelstvech na návrh zastupitele Mlátilíka opakovaně jednáno o odvolání starosty Kuchaře. Starosta Kuchař, ač jeho způsob vedení radnice je dlouhodobě rozporuplný a chod zastupitelstva byl několik měsíců paralyzován, nakonec ve funkci setrval a zároveň se stal poslancem. Přiznány přitom byly dřívější pravidelné schůzky současného starosty a místostarosty (O. Skala) se zastupiteli Sdružení místních a jejich společná dohoda na rozpadu bývalé radniční koalice (PRO + ALTERNATIVA) a následné skryté podpoře „menšinové vlády“ hnutí PRO.

Místostarostka Průšová by měla funkci vykonávat „neuvolněně“, tj. při výkonu svého zaměstnání. Tímto způsobem svou funkci vykonává již také dosavadní první místostarosta Skala (ředitel hotelu MONTI). Pominout nelze ani jeho trestní obžalobu v kauze dotačních podvodů a trvalý střet zájmů (úzká vazba na ALGON). Při současné kumulaci funkcí starosty a poslance J. Kuchařem to fakticky zakládá stav, kdy ani jeden ze tří funkcionářů ve vedení města nebude svou funkci vykonávat na „plný úvazek“. Zastupitelé ALTERNATIVY považují takový model vedení města za nehospodárný a neúčelný, kdy již dříve sami vyzvali hnutí PRO k personálním změnám na radnici a poskytnutí záruk transparentního chodu města s tím, že na zachování dosavadní radniční situace nemají zájem se personálně jakkoliv podílet.

L. Průšová byla místostarostkou a následně koaliční zastupitelkou již v letech 2006 – 2014. Spolu s tehdejším starostou Mlátilíkem tak nese mimo jiné odpovědnost za rozsáhlé spekulativní prodeje městských nemovitostí (kino, technické služby, dům dětí, hotel Slovan, bytové domy v centru města, rozsáhlé městské pozemky), včetně kontroverzního pronájmu městské výtopny, demolice přírodního divadla nebo devastace tenisových kurtů. Nejen že některé z uvedených prodejů byly učiněny ve prospěch firmy ovládané I. Mlátilíkem, ale byly současně předmětem trestního vyšetřování. Orgány činné v trestním řízení u L. Průšové a ostatních tehdejších členů městské rady, včetně starosty Mlátilíka, opakovaně konstatovaly spáchání trestného činu „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ se způsobenou škodou městu min. 20 mil. Kč. V důsledku promlčení uvedených skutků se však odpovědné osoby trestnímu stíhání nakonec vyhnuly. Jiné trestní a občanskoprávní kauzy, mající původ v době starostování I. Mlátilíka, však i nadále probíhají. Ustanovení L. Průšové do funkce místostarostky tak vyvolává důvodné obavy z případného ovlivňování těchto kauz.

Na prosincovém zastupitelstvu byl dále schválen rozpočet města na rok 2022 se schodkem cca 83 mil. Kč (předpokládaný konečný schodek za rok 2021 je cca 25 mil.). Po několika měsíční nefunkčnosti kontrolního výboru byl jeho předsedou zvolen MUDr. Gavlas (PRO). Schváleny byly též nové odpadové vyhlášky, včetně navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu. V rozporu s územním plánem a stanovisky odboru správy majetku došlo také k prodeji některých městských pozemků.

Záznam z jednání zde na youtube.com