ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

PROSINCOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

„ZRUŠENÍ“ MĚSTSKÉHO MUZEA; PRODEJ ČÁSTI BŘEHU RYBNÍKU „AMERIKA“; NOVÝ SYSTÉM PŘEPRAVY DĚTÍ A SENIORŮ DO CHEBU; PRODEJ „LESNÍ ŠKOLKY“ NA ZÁTIŠÍ; NEJISTÝ PRONÁJEM SPOLEČENSKÉHO DOMU?

Dne 20.12. proběhlo jednání františkolázeňského zastupitelstva. Koaliční zastupitelé (Sdružení místních + ANO + O.Skala) rozhodli o zrušení Městského muzea, jako příspěvkové organizace, a jeho sloučení s Městským kulturním střediskem („divadlo“). Údajným důvodem byla dlouhodoběji nestabilní personální a ekonomická situace v muzeu. Muzejní agenda však vedle samotných muzejních expozic zahrnuje i správu hradu Seeberg a přírodní rezervace SOOS. Sloučení muzea s divadlem tak může klást nemalé manažerské a odborné nároky na vedení rozsáhlé a různorodé agendy. Pominout nelze ani ztrátu tradičního významu muzea, jako samostatné instituce, na úrovni Františkových Lázní, v nichž se snoubí bohatá historie s přírodním bohatstvím a lázeňstvím. Ředitel divadla Arnošt Němec byl dočasným vedením muzea pověřen již dříve před samotným sloučením organizací. Zda se v případě tohoto konkrétního opatření jedná o vskutku dobré manažerské a hospodárné rozhodnutí, anebo spíše jen o zájem současného vedení města na kumulovaném vedení sloučených městských organizací prostřednictvím jediného, politicky nikoliv nezávislého (A.Němec je pravidelným kandidátem hnutí ANO v komunálních volbách.), a tedy očekávaně loajálního, pracovníka, můžeme jen spekulovat. 

Koaliční zastupitelé rozhodli také o prodeji části břehu rybníku „Amerika“, konkrétně pozemků souvisejících se stavbou a provozem restaurace „Chaloupka u vody“. Pozemky přitom bezprostředně navazují na rybník „Amerika“ a část z nich zasahuje přímo do vodní plochy. Prodejem tak může být dotčen veřejný zájem na zajištění přístupu k vodní ploše. Z hlediska významu a ochrany pozemků nelze pominout ani blízkost „ptačí rezervace“. Původní nájemní smlouva k dotčeným pozemkům přitom předpokládala stavbu restaurace pouze jako dočasnou a jejímu provozovateli garantovala užívání souvisejících pozemků min. až do roku 2035 za nájemné „pouhých“ 10 tis. Kč měsíčně. Zbývající část pozemků (2.350 m2), tvořící pláž a půjčovnu lodiček, byla pak nově pronajata P. Weinfurterovi za 35 tis. Kč ročně. 

V důsledku změny regionálního dopravce zastupitelé rozhodli o změně podmínek dotované přepravy dětí a seniorů do Chebu. S účinností od ledna 2024 budou moci cestující vybraných kategorií ( děti 6-18 let a senioři nad 65 let) využít na cestě do Chebu a zpět měsíční zlevněnou jízdenku v ceně 340,- Kč, která bude platit nejen v autobusech, ale i ve vlacích a MHD Cheb. Město Františkovy Lázně bude tuto jízdenku dotovat částkou 200,- Kč a cestující ponese zbývající náklad 140,- Kč. Na náklady města bude také cestujícím v městském informačním centru vydána elektronická karta, která je předpokladem využívání zlevněné měsíční jízdenky.

Zastupitelé většinově rozhodli mimo jiné také o prodeji rozsáhlého pozemku „lesní školky“ (21.609 m2) v lokalitě „Zátiší“, a to ve prospěch státního podniku Lesy ČR. Ten měl doposud „lesní školku“ od města propachtovanou. Uvažováno přitom jistě mohlo být i o směně „lesní školky“ za jiný, pro město využitelný, pozemek.    

Zastupitelé od vedení města obdrželi neurčitou informaci o blíže nespecifikovaných komplikacích ve věci pronájmu Společenského domu (dříve „INGO Casino“) obchodní společnosti čínského vlastníka. Ten měl ve „Spoláku“ za nájemné „pouhých“ 25 tis. Kč ročně provozovat casino, restauraci a kavárnu. Dle všeho však nový nájemce záhy po uzavření nájemní smlouvy tuto smlouvu porušil, když neuhradil sjednanou kauci. Pronájem „Spoláku“ je tak v tuto chvíli nejistý.

ALT (1-2024)