ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Projekt bezplatné autobusové přepravy seniorů mezi Františkovými Lázněmi a Chebem pokračuje

V únoru 2015 byla po dohodě mezi Františkovými Lázněmi a Chebem na autobusové lince mezi oběma městy zavedena bezplatná přeprava seniorů nad 65 let s možností využití tarifu chebské MHD. Tímto systémem byl nahrazen původní projekt tzv. „Seniorbusu“ na této trase.

Původní projekt „Seniorbusu“ byl v omezeném rozsahu realizován na podzim roku 2014. „Seniorbus“ jezdil pouze dvakrát denně z Františkových Lázní do Chebu a zpět a nebyl příliš kapacitně využíván. Průměrné náklady města Františkovy Lázně za jednu cestu „Seniorbusem“ tak několikanásobně převyšovaly běžnou tarifní cenu přepravy na této trase.

Nový systém bezplatné přepravy seniorů od roku 2015 přinesl výhody nejen pro seniory, kdy se zvýhodněná přeprava vztahuje na všechny běžné linky mezi Františkovými Lázněmi a Chebem s možností využití několika desítek spojů denně. Ekonomicky výhodnější je systém i pro město Františkovy Lázně, které se na nákladech projektu podílí společně s Chebem. Předpokladem vstupu seniora do systému zvýhodněné přepravy je pořízení běžné čipové karty MHD v Chebu. Ostatní náklady přepravy, které v rámci nového projektu odpovídají běžné tarifní cenně přepravy na této lince, nese město.

Nový systém přepravy byl původně zaveden na zkušební dobu jednoho roku. Po roce trvání projektu jej vedení Františkových Lázní spolu s Chebem vyhodnotilo. Využití zvýhodněné přepravy mezi oběma městy mnohonásobně vzrostlo. Na základě zjištěných výsledků se rozhodla obě města v projektu pokračovat. Vzhledem ke skutečnosti, že systém zvýhodněné přepravy byl zhruba o čtvrtinu více využíván občany Františkových Lázní, upravila města pro další období trvání projektu pouze vzájemný podíl na jeho nákladech. Další, prozatím roční, provoz bezplatné přepravy seniorů mezi Františkovými Lázněmi a Chebem byl schválen na XIV. jednání zastupitelstva Františkových Lázní v únoru tohoto roku.