ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Prohlášení ve věci záměru prodeje části pozemku v „Sadech mládeže“

Dne 26. 10. 2016 projednávalo Zastupitelstvo města Františkovy Lázně (dále také jen „ZM“) mimo jiné zveřejnění záměru prodeje části pozemku v „Sadech mládeže“ u vlakového nádraží. Konkrétně se jedná o část pozemku p.p.č. 555/1 o výměře 3.600 m² z celkové výměry 11.822 m² v k.ú. Františkovy Lázně (dále jen „pozemek“).

Jak před samotným jednáním ZM, tak následně po něm byla v této věci ze strany opozičních zastupitelů za „Sdružení místních“ v čele s bývalým starostou Františkových Lázní, Ivo Mlátilíkem, rozpoutána zcela účelová, manipulativní a dehonestující kampaň proti současnému vedení města a ostatním koaličním zastupitelům s cílem vyvolat nedůvodné obavy na straně veřejnosti.

S ohledem na uvedené skutečnosti je žádoucí a vhodné, podat k této záležitosti v několika základních bodech potřebné vysvětlení a uvést na pravou míru záměrně šířené dezinformace.

Celé Prohlášení včetně fotodokumentace ke stažení zde: Záměr prodeje pozemku – Sady mládeže (11-2016)