ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Povolební vyjednávání – část III. – Ustavení nové františkolázeňské „vlády“ stále v nejistotě ?!?

ALTERNATIVA v minulých dnech absolvovala na úrovni Františkových Lázní další kolo povolebních jednání s hnutím PRO a hnutím Fajn Frantovky. ALTERNATIVA opakovaně předložila svou představu o personálním modelu vedení města a deklarovala obecné podmínky pro obsazování jednotlivých radničních funkcí s cílem zajistit městu efektivní a hospodárné řízení. To by mělo být založené na vzájemné osobní důvěře zástupců jednotlivých politických uskupení s důrazem na omezení střetu zájmů, neúměrné kumulace funkcí a trestně stíhaných osob ve vedení města. Shoda na personálních otázkách by měla předcházet programové shodě. Ač v rámci jednání došlo k dílčímu posunu a zodpovězení některých personálních otázek, představy zúčastněných hnutí o modelu vedení města a personálním obsazení radničních funkcí, které by vyhovovaly shora uvedeným podmínkám, se i nadále liší. K dohodě na novém vedení města (za účasti ALTERNATIVY) tedy zatím nedošlo. ALTERNATIVA by přitom preferovala hospodárný a efektivní model vedení města pouze s jedním místostarostou, kdy je, za splnění dalších podmínek, ochotna se případně vzdát i svého vlastního nároku na post místostarosty. Další povolební jednání nejsou vyloučena s tím, že ALTERNATIVA je i nadále, ať už v pozici koaličního nebo opozičního subjektu, připravena odpovídajícím způsobem hájit a prosazovat dlouhodobě deklarované priority založené na ochraně veřejného zájmu a hospodárném a transparentním chodu města.