ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Povolební vyjednávání – část II. – Nejistý průběh ustavujícího františkolázeňského zastupitelstva?

ALTERNATIVA již krátce po komunálních volbách vstoupila na úrovni Františkových Lázní do prvních povolebních jednání s hnutím PRO a hnutím Fajn Frantovky. Předem zcela vyloučila jednání s Mlátilíkovým Sdružením místních. V rámci jednání jako prvořadou deklarovala svou představu o personálním modelu vedení města a předložila obecné podmínky pro obsazování jednotlivých radničních funkcí s cílem zajistit městu efektivní a hospodárné řízení. To by mělo být založené na vzájemné osobní důvěře zástupců jednotlivých politických uskupení s důrazem na omezení nežádoucího střetu zájmů, neúměrné kumulace funkcí a trestně stíhaných osob ve vedení města. Některé pro ALTERNATIVU významné programové záležitosti, jimž by měla předcházet právě shoda na personálních otázkách, byly projednávány zatím pouze okrajově. Ani v další fázi povolebních jednání neobdržela ALTERNATIVA v personálních záležitostech od zúčastněných politických uskupení zcela určité a konkrétní návrhy, které by alespoň z části vyhovovaly shora předloženým podmínkám pro výkon radničních funkcí. I přes v zákonné lhůtě svolané ustavující františkolázeňské zastupitelstvo (24. 10. 2022) k dohodě na způsobu vedení města (za účasti ALTERNATIVY) tedy zatím nedošlo. Průběh ustavujícího zastupitelstva, včetně eventuální volby nového vedení města, tak nelze v tuto chvíli zcela předvídat. ALTERNATIVA je však i nadále, ať už v pozici koaličního nebo opozičního subjektu, připravena odpovídajícím způsobem hájit a prosazovat dlouhodobě deklarované priority založené na ochraně veřejného zájmu a hospodárném a transparentním chodu města.