ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Podvod na voličích? Ovládá Ivo Mlátilík místní „ANO“ a „ODS“?

Pro nadcházející komunální volby přibyly ve františkolázeňském politickém rybníčku dvě nové strany. Hnutí „ANO 2011“ a znovu obnovená „ODS“. Obohacení politické kultury od nich však asi nečekejme. Jak se zdá, jsou tyto subjekty spíše „B“ a „C“ týmem Mlátilíkova „Sdružení místních“.

Kandidáti obou nových stran se povětšinou rekrutují z dosavadních příznivců a podporovatelů exstarosty Mlátilíka nebo osob propojených s ním velmi úzkými přátelskými, pracovními nebo obchodními vazbami. V některých případech se jedná dokonce o současné či bývalé zaměstnance města nebo jeho příspěvkových organizací, anebo osoby (podobně jako v případě některých kandidátů „Sdružení místních“) vedoucí s městem soudní spory. Řada těchto osob se pak právě díky svému aktuálnímu postavení a vazbám vůči městu ve spojení s jejich kandidaturou v obecních volbách potenciálně ocitá v bezprecedentním střetu zájmů a jejich eventuelní účast v obecních orgánech může být pro ochranu zájmů města velmi riziková.

Spojování hnutí ANO na místní úrovni s lidmi jinak úzce napojenými na Ivo Mlátilíka a jeho „Sdružení místních“ bylo patrné již v krajské volební kampani 2016. Vypovídající je pak také v periodiku „Zrcadlo“ exstarostou Mlátilíkem opakovaně vyjádřená podpora hnutí ANO při posledních krajských a parlamentních volbách, včetně chvástání se jeho „velmi dobrými vztahy na nejvyšší krajské úrovni i v Parlamentu.“

Zářným příkladem těchto dobrých vztahů je současný vedoucí a zároveň kandidát místní organizace ANO, Vojtěch Matoušek. Ten se za pouhé tři měsíce z prostého „nosiče koblih“ v krajské volební kampani „vypracoval“ (zřejmě díky oněm dobrým vztahům Ivo Mlátilíka?) na váženého „nosiče tašek“ karlovarské hejtmanky Jany Mračkové-Vildumetzové. Vylepšil si tak kádrový profil jeho jinak velmi netransparentní a pochybné (trestní?) minulosti. V prostředí Františkových Lázní je Vojtěch Matoušek dlouhodobě vnímán za neformální „pravou ruku“ Ivo Mlátilíka jak v politických, tak obchodních záležitostech. To on dostal neoprávněně do nájmu autocamp „Amerika“ (2014-2016), ačkoliv ve výběrovém řízení učinil pro město nejméně výhodnou nabídku. V souvislosti se soudně nařízeným vyklizením campu a následným výběrovým řízením na jeho nového nájemce vede v současnosti Vojtěch Matoušek s městem několik soudních sporů, včetně nárokování si náhrady údajného ušlého zisku ve výši několika miliónů. Má tedy karlovarská hejtmanka skutečné povědomí o tom, kdo sedí ve vedlejší kanceláři č. 436?

Předními kandidáty ANO jsou také Arnošt Němec (ředitel divadla) a David Pazourek (ekonom divadla), zaměstnanci MKS, městské příspěvkové organizace. Do uvedených pozic je v roce 2012 po radničním „puči“ dosadil novopečený starosta Mlátilík. Předcházelo tomu však protiprávní „vyhození“ jiných letitých zaměstnanců. Divadlem přece jen protékají nemalé peníze a bylo dobré mít v jeho vedení své „spolehlivé“ lidi. Budou si však tito kandidáti, jako eventuelní zastupitelé, schvalovat své vlastní hospodaření v MKS?

Daniel Dus, další kandidát ANO, dostal v roce 2013 od exstarosty Mlátilíka do nájmu bývalé koupaliště „Jadran“ za účelem chovu kaprů. Ryba na suchu být nemůže, ale kde se máme koupat my? Kandidátkou ANO je také Dagmar Valešková, bývalá úřednice městského úřadu. Ta za svého působení na úřadě, v době Mlátilíkova starostování, získala bezmála sedm hektarů městských pozemků v okrajových, potenciálně zastavitelných, částech města za cenu 10,- Kč/m2. Podobným případem je také bývalá vedoucí odboru správy majetku Ing. Hana Hrdinová, jinak kandidátka „Sdružení místních“, která v době výkonu své funkce za stejnou cenu nabyla od města celkem tři hektary půdy. Není pak asi náhodou, že obě dámy dnes působí na Státním zemědělském intervenčním fondu.

Místní buňka ODS, tvořená v minulosti (až na výjimky) zasloužilými tradičními členy, byla v roce 2013 rozhodnutím „shora“ bez náhrady zrušena. Důvodem měla být kritika okresního vedení ODS v Chebu. Stalo se tak v souvislosti s františkolázeňským radničním „pučem“ v roce 2012, který za přispění právě několika zradivších zastupitelů ODS (Ščislák, Knedlík) vynesl zpět do čela radnice starostu Mlátilíka, ačkoliv mu předchozí komunální volby vystavily „červenou“. Místní organizace ODS se tak pro něj stala zbytečnou opoziční překážkou pro nerušené vládnutí a jeho „tajné“ přání na její zánik bylo nakonec vyslyšeno i v horních patrech samotné ODS. Pro letošní komunální volby vstala místní ODS opět z popela. Dle všeho se tak stalo za opětovného posvěcení exstarosty Mlátilíka. Ptáte se, jak je to možné? Leccos asi může napovědět fakt, že manželem karlovarské hejtmanky, Ivo Mlátilíkem jinak opěvované, je předseda krajské ODS Jan Mraček. Mají tedy všechny skryté vazby exstarosty Mlátilíka a místních buněk ANO a ODS svůj průsečík právě na „kraji“?

O současném stavu místní ODS a její nepopiratelné vazbě na „Sdružení místních“ ponejvíce vypovídá až „hollywoodský“ příběh jejího staronového kandidáta a současného zastupitele Milana Ščisláka. Byl to právě on, do té doby věrný koaliční zastupitel a člen ODS, kdo v roce 2012 svým politickým přeběhnutím uprostřed volebního období pomohl Ivo Mlátilíkovi zpátky na radnici. Za to byl odměněn funkcí místostarosty, která mu vykompenzovala mimo jiné i jeho vyloučení z ODS. Zřejmě z dozvuků vděčnosti vůči svému chlebodárci v následujícím období (2014-2018) kandidoval a dokonce i vykonával funkci zastupitele za Mlátilíkovo „Sdružení místních“, aby svou politickou pouť pro letošní volby završil dojímavým návratem do své „mateřské“ ODS. Ta nám tak na místní úrovni, zejména prostřednictvím kandidátů široké Ščislákovi rodiny, dává záruku opravdu pevných konzervativních hodnot a postojů.

V případě místních ANO a ODS se tak spíše než o svébytné politické subjekty jedná o prázdné skořápky vazalů páně Mlátilíka, které mají oklamat voliče a posílit jeho politický vliv. Na kandidáty těchto stran tak v letošních volbách čeká těžké rozhodnutí: zda své hlasy dají sami svým stranám, jak by se logicky očekávalo, anebo, jak jim velí „zákon“, podpoří svého skrytého guru Mlátilíka? Pro ty z vás, co máte rádi Babišovy „koblihy“, máme jeden vzkaz: „Kobliha je dobrá věc. V některých případech si je však třeba dávat majzla, aby z ní namísto marmelády nevyskočil Mlátilík.“