ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

On-line přenosy zastupitelstva; Zdánlivá otevřenost Františkolázeňské radnice

Františkolázeňští zastupitelé na svém zasedání dne 16.12.2020 rozhodli o zavedení on-line přenosů z jednání zastupitelstva. Přenosy by měly být realizovány od ledna 2021. Šlo o druhé zasedání zastupitelů po říjnovém rozpadu františkolázeňské koalice a odvolání místostarosty Šnajdaufa (Alternativa). Změna jednacího řádu zastupitelstva, která video přenosy z jednání zastupitelů zavádí, tak byla přijata těsnou většinou hlasů některých zastupitelů hnutí „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružení místních“ (Kuchař, Skala, Gavlas, Průšová, Iterský, Smrčková).

Nový jednací řád na jedné straně zavádí „on-line“ přenosy z jednání zastupitelstva, současně však značně zužuje a omezuje obsah zápisu z jednání. Ten by již napříště neměl obsahovat informace o průběhu diskuse zastupitelů, ani o vznesených dotazech a (proti)návrzích k jednotlivým projednávaným záležitostem včetně jmen řečníků. Nový jednací řád (jako doposud) nezavádí ani „jmenovité“ hlasování zastupitelů.

„On-line“ přenosy z jednání zastupitelstva bude možné sledovat pouze vždy v reálném čase jejich konání. Audiovizuální záznamy těchto přenosů nebude město již zpětně zpřístupňovat ani zveřejňovat. Veřejnosti tak budou na webových stránkách města dostupná pouze samotná přijatá usnesení zastupitelstva, aniž by měli občané možnost zpětně zjistit, jak jednotliví zastupitelé v konkrétních záležitostech osobně hlasovali.

Ačkoliv mohou samotné on-line přenosy zvýšit dosavadní velmi nízký zájem veřejnosti o jednání zastupitelstva (zastupitelé za „Alternativu“ to vítají), nový jednací řád „otevřenost“ radnice vůči občanům spíše oslabuje. Ještě před přijetím nového jednacího řádu byl hnutím „PRO“ a „Sdružením místních“ jednomyslně odmítnut pozměňovací návrh zastupitele L. Fialy (Alternativa) na zavedení jmenovitého hlasování zastupitelů a stanovení povinnosti města zveřejňovat zápisy a záznamy z jednání zastupitelstva na webu města. Zákon přitom zveřejňování zápisů a video záznamů ze zastupitelstva, při dodržení stanovených podmínek, umožňuje. Podobně jako např. v sousedním Chebu.