ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Obce několikanásobně zvýšily odměny svým zástupcům v CHEVAKu

V důsledku politických změn na radnicích měst a obcí chebského regionu po loňských komunálních volbách došlo již dříve také k obměně představenstva a členů dozorčí rady společnosti CHEVAK, jejímiž většinovými akcionáři jsou právě regionální města a obce, včetně Františkových Lázní. 

Řádná valná hromada CHEVAKu pak v červnu schválila více jak dvojnásobné navýšení odměn členů dozorčí rady společnosti, do které nominují města a obce své zástupce. Řadový člen dozorčí rady si tak ročně přijde na bezmála 200 tis. Kč, místopředsedové a předseda dozorčí rady na 250 a 300 tis. Kč s tím, že odměny by měly být každoročně navyšovány o inflaci a případně o další mimořádnou odměnu až ve výši řádné roční odměny. Náklady CHEVAKu na odměňování členů dozorčí rady tak vzrostou o 2 až 4 mil. Kč ročně.

Dozorčí rada CHEVAKu přitom jedná zpravidla jen pět až šestkrát do roka. Přihlédneme-li k poklesu hospodářských výsledků CHEVAKu v posledních letech v důsledku covidové a energetické krize (včetně významného a diskutovaného navýšení ceny vody v roce 2023), jeví se několikanásobné zvýšení odměn členům dozorčí rady společnosti jako bezprecedentní, neodůvodnitelné a zcela proti smyslu řádného hospodaření měst a obcí s veřejnými financemi.

Františkovy Lázně v dozorčí radě CHEVAKu v současnosti zastupuje MUDr. Wiesner (městský zastupitel za hnutí ANO) a Vojtěch Matoušek (Kandidát hnutí ANO v komunálních volbách a bývalý neoprávněný nájemce campu Amerika, který s městem v této věci i nadále vede soudní spor.). Na valné hromadě CHEVAKu pak za Františkovy Lázně hlasuje místostarosta Mlátilík; ten přitom odměňování členů dozorčí rady CHEVAKu v minulosti opakovaně napadal.

ALT (6-2023)