ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Novým starostou Františkových Lázní se stal Jan Kuchař

Novým starostou Františkových Lázní byl zvolen Jan Kuchař z politického sdružení „PRO“. Zastupitelé Františkových Lázní se na svém zasedání dne 14. 9. 2016 uchýlili k volbě starosty města po té, co v průběhu měsíce srpna oznámil svou rezignaci na funkci dosavadní starosta města Otakar Skala („PRO“). Ten odstoupil z funkce starosty z pracovních a rodinných důvodů s účinností ke dni 12. 9. 2016.
Návrh na volbu Jana Kuchaře starostou města vzešel předně ze strany politického sdružení „PRO“, jako vítězné politické strany v posledních komunálních volbách. Pro tento návrh se při jednání zastupitelstva vyslovili všichni koaliční zastupitelé, tedy všichni zastupitelé za sdružení „PRO“ včetně zastupitelů strany „Alternativa pro Frantovky“.


Ještě před volbou nového starosty města vznesli opoziční zastupitelé („Sdružení místních“) opakovaně své protinávrhy na obsazení postu starosty tak, že do této funkce postupně navrhli z řad ostatních zastupitelů místostarostu Ing. Františka Šnajdaufa, Mgr. Lukáše Fialu (oba „Alternativa pro Frantovky“) a PharmDr. Eugenii Chromou („PRO“). Tito zastupitelé však opozicí navrženou kandidaturu na post starosty, a to z důvodu, že tato vzešla právě ze strany opozice, shodně odmítli. Při zvolení Jana Kuchaře starostou města se následně opoziční zastupitelé zdrželi hlasování.


Jan Kuchař působí jako zastupitel města od roku 2014 a dosud zastával funkci druhého místostarosty města. Vedení Františkových Lázní tak bude dále pokračovat v modelu starosty města (Jan Kuchař) a jednoho místostarosty (Ing. František Šnajdauf). Dosavadní starosta města Otakar Skala bude i nadále vykonávat mandát řadového městského zastupitele. V personálním složení stávající zastupitelské koalice stran „PRO“ a „Alternativa pro Frantovky“ tedy nedojde k žádným změnám a koalice by měla být zachována.