ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Nezákonným pronájmem autocampu vznikla Františkovým Lázním statisícová škoda

Počátkem tohoto roku Františkovy Lázně s konečnou platností uspěly ve sporu s posledním nájemcem Autocampingu Amerika, panem Matouškem. Ten dle soudního rozhodnutí autocamp vyklidil a předal městu Františkovy Lázně.

Pronájem ve prospěch pana Matouška byl sjednán bývalým starostou města, Ivo Mlátilíkem, již po komunálních volbách v roce 2014 za velmi nevýhodných podmínek pro město. Nové vedení Františkových Lázní se proti nevýhodně sjednanému nájmu bránilo soudní cestou. Nájemní smlouva byla soudem shledána jako neplatná.

Zhruba ročním neoprávněným a pro město zcela nevýhodným užíváním autocampu bývalým nájemcem tak městu Františkovy Lázně vznikla škoda z důvodu bezdůvodného obohacení na straně nájemce ve výši obvyklého nájmu. Ta by mohla podle předběžných odhadů činit přibližně 670.000,- Kč. Město Františkovy Lázně již zahájilo vůči poslednímu nájemci autocampu potřebné kroky k uplatnění náhrady vzniklé škody.