ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Neúspěšná žaloba Města FL na bývalou starostkou Ing. Malkovskou

Město Františkovy Lázně neuspělo v první instanci v soudním sporu o náhradu škody starostce města Ing. Lence Malkovské. Žaloba na náhradu škody v údajné výši 120.000,- Kč byla podána bývalým starostou města Ivo Mlátilíkem po té, kdy v roce 2012 v průběhu funkčního období vystřídal za velmi kontroverzních okolností v čele radnice právě Ing. Malkovskou. Uplatňovaná škoda měla vzniknout údajně neoprávněným vrácením peněžní jistoty složené předtím společností Dropas, s.r.o. na účet města v souvislosti s výběrovým řízením na pronájem městských nebytových prostor.

Okresní soud v Chebu svým rozsudkem z října tohoto roku žalobu jako nedůvodnou zamítnul. Ve svém rozhodnutí mimo jiné dovodil, že postup Ing. Malkovské, kterým měla být údajně městu způsobena škoda, byl vzhledem ke všem okolnostem případu postupem správným a hospodárným, kterým mělo být naopak vzniku případné škody na straně města předejito.

Vzhledem ke všem okolnostem případu lze mít za to, že žaloba byla bývalým starostou Mlátilíkem podána zcela účelově bez relevantního právního základu s cílem poškodit Ing. Malkovskou. Městu Františkovy Lázně tak byla neúčelným podáním žaloby způsobena škoda minimálně ve výši 94.000,- Kč na soudních nákladech, které je město povinno zaplatit. Tato částka pak nezahrnuje již dříve vynaložené náklady města na soudní poplatky a právní zastoupení. Současné vedení Františkových Lázní nebude z důvodu hospodárnosti a neúčelnosti v předmětném řízení dále pokračovat.

Již dříve bylo město Františkovy Lázně podobně neúspěšné ve věci žaloby na náhradu škody vůči bývalému a zároveň současnému místostarostovi města Ing. Šnajdaufovi. I tato žaloba byla podána bývalým starostou Mlátilíkem zcela účelově a šikanozně. V souvislosti s tímto soudním řízením pak byla městu způsobena ztráta na soudních nákladech minimálně ve výši 80.000,- Kč.