ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Nejvyšší soud potvrdil nezákonnost postupu bývalého starosty Mlátilíka při pronájmu autocampu „Amerika“

Nejvyšší soud v březnu tohoto roku ve sporu o neplatnost předchozího pronájmu autocampu „Amerika“ odmítnul dovolání bývalého nájemce autocampu, Vojtěcha Matouška. Soud tak definitivně potvrdil nezákonnost postupu bývalého starosty Františkových Lázní, Ivo Mlátilíka, při pronájmu autocampu v roce 2014.

Ve funkci tehdy končící starosta Mlátilík rozhodl o pronájmu autocampu již v době po komunálních volbách 2014. Pronájem autocampu byl sjednán ve prospěch jeho blízkého známého Vojtěcha Matouška za pro město velmi nevýhodných podmínek na dobu fakticky dvaceti let za nájemné 150.000,- Kč ročně se zpětnou roční splatností a s omezenou možností výpovědi. Smlouva s Vojtěchem Matouškem byla uzavřena i přesto, že ten ve výběrovém řízení učinil vůči městu zcela prokazatelně nejméně výhodnou nabídku na pronájem ze všech zájemců.

Stávající vedení Františkových Lázní považovalo uzavřenou nájemní smlouvu od počátku za neplatnou a uplatnilo své právo na vyklizení autocampu vůči V. Matouškovi soudní cestou. Již v lednu 2016 daly soudy městu Františkovy Lázně pravomocně za pravdu. Nájemní smlouva byla pro její rozpor se zásadami řádného hospodaření s městským majetkem prohlášena za neplatnou a Vojtěch Matoušek byl povinen autocamp vyklidit. Již v průběhu roku 2016 byl po vyklizení a převzetí autocampu městem Františkovy Lázně ve výběrovém řízení vybrán nový nájemce. Bývalý nájemce Matoušek podal proti pravomocnému rozhodnutí o vyklizení autocampu dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten však v březnu 2017 toto dovolání odmítnul.

Bývalý nájemce autocampu, Vojtěch Matoušek, vede v souvislosti s autocampem s městem Františkovy Lázně další související spory. Nelze v této souvislosti pominout, že Vojtěch Matoušek je v současnosti předsedou nově založené místní františkolázeňské organizace politického hnutí ANO. S odkazem na prokazatelnou a v místě známou velmi úzkou osobní vazbu nejen Vojtěcha Matouška, ale i ostatních členů místní organizace ANO, na bývalého starostu Mlatilíka nemohou být dány pochybnosti o faktickém ovládání místního sdružení ANO právě Ivo Mlátilíkem. To vše s cílem dosáhnout v kooperaci s Mlátilíkovým „Sdružením místních“ maximálního politického vlivu na komunální úrovni s výhledem příštích komunálních voleb.