ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Napjatá situace ve františkolázeňské Základní škole

Dne 29.1.2023 v 10,00 hodin proběhla schůzka vyvolaná bývalým starostou města
Fr. Lázně Janem Kuchařem ve věci dlouhodobě napjaté situace v Základní škole.
Schůzky se zúčastnili pouze někteří zastupitelé a vedení školy. Stávkující učitelé,
bohužel, neobdrželi pozvánku.
Schůzka se konala v ředitelně Základní školy ve Františkových Lázních. Důvodem
bylo objasnění nespokojenosti 23 učitelů, kteří dne 19.12.2022 vyhlásili časově
neomezenou stávkovou pohotovost za zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.
Zastupitelé si vyslechli vedení školy a domluvili se, že v co nejkratším čase svolají
schůzku se stávkovým výborem a vyslechnou si stávkující učitele.
Termín této schůzky měl být dohodnut na ZM 30.1.2023.
Vzhledem ke změně ve vedení města, ke které došlo na jednání zastupitelstva,
předpokládáme, že situaci bude dále v rámci svých kompetencí řešit toto nové
vedení.
Po proběhnuvší schůzce a po jednání zastupitelstva už beztak velmi napjatá situace
v ZŠ, v důsledku nepředpokládatelných kroků nového vedení města v této věci, ještě
více vygradovala.
Účastníci schůzky 29.1.2023
Vedení ZŠ Františkovy Lázně: Mgr. Alena Komárková, Mgr. Monika Křesťanová,
Ing. Zuzana Čeháková
Zastupitelé: Jan Kuchař, Dana Moosová, Dan Vysoký, MUDr. Jan Kropáček,
Mgr. Alice Šmídová, Ing. Jan Adámek
Předseda Školské rady: JUDr. Josef Hejduk