ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Listopadové zastupitelstvo; předsedou kontrolního výboru zvolen Iterský

Dne 30.11.2020 proběhlo mimořádné jednání františkolázeňského zastupitelstva. Šlo o první jednání po říjnovém rozpadu františkolázeňské koalice a odvolání místostarosty Šnajdaufa (Alternativa) společnými hlasy zastupitelů „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružení místních“.

Předsedou kontrolního výboru, tedy orgánu dohlížejícího mimo jiné na rozhodování starosty města, byl většinou hlasů zastupitelů „PRO“ (Kuchař, Skala, Gavlas, Slavíková) a „Sdružení místních“ (Mlátilík, Průšová) zvolen Rudolf Iterský (Sdružení místních). Ještě předtím byl obdobným poměrem hlasů odmítnut návrh zastupitelů „ALTERNATIVY“ na obsazení funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelem Lukášem Fialou (ALTERNATIVA).

R. Iterský nahradil v čele kontrolního výboru zastupitele Skalu, který byl v říjnu zvolen novým místostarostou města. Rozhodnutí o výši „platu“ nového místostarosty, které bylo na programu jednání, bylo nakonec odloženo na příští jednání zastupitelstva s tím, že starostou Kuchařem byla navržena odměna místostarosty v maximální možné zákonné výši 40 tisíc Kč měsíčně. Místostarosta Skala by měl přitom svou funkci vykonávat tzv. neuvolněně, tj. při současném výkonu jeho civilního zaměstnání (ředitel hotelu MONTI).

Jednomyslným rozhodnutím zastupitelů „PRO“ a „Sdružení místních“ bylo také rozhodnuto o narovnání dvou a půl miliónového dluhu za pronájem Společenského domu (INGO Casino). V rámci narovnání dluhu za nájemné přijalo město do svého vlastnictví dvacet let starý inventář a mobiliář casina ve stejné hodnotě. Reálná hodnota, potřebnost a využitelnost převzatých věcí je však z hlediska hospodárnosti diskutabilní a sporná. Ještě před samotným narovnáním dluhu přitom zastupitelé odmítli návrh zastupitele Fialy (ALTERNATIVA) na „jmenovité hlasování“ v této důležité věci (pro návrh nehlasovali: Kuchař, Slavíková, Mlátilík, Průšová a Iterský). Zastupitel Fiala tak při následném hlasování o narovnání dluhu opustil jednací sál.