ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Letní kino při Městském muzeu ve Františkových Lázních zahajuje svou další sezónu

Z iniciativy zaměstnanců městského muzea a městské knihovny ve Františkových lázních vznikl již v roce 2015 projekt Letního kina „MU-KNI“. Pod záštitou obou zmíněných městských subjektů, na něž svým názvem letní kino odkazuje, probíhají již od minulého roku v letních měsících na zahradě městského muzea ve Františkových Lázních pravidelné projekce vybraných filmů.

Pro účely promítání filmů byla na zahradě muzea vyrobena speciální konstrukce spolu s filmovým plátnem. Funkci filmové promítačky nahradil v tomto případě muzejní dataprojektor. Samotnému promítání vždy předchází výběr a půjčení konkrétních filmů včetně zaplacení nezbytných licencí. Hlediště tvoří improvizovaně rozestavěné židličky z vybavení muzea. Není však samozřejmě vyloučeno ani sledování filmu z deky rozprostřené přímo na trávníku zahrady.

Pro léto 2016 je přichystáno celkem pět projekcí dle předem určeného programu. První projekce by měla proběhnout již v pátek 3. června od 21:30 hod. Poslední promítání v letní sezóně, o jehož obsahu mohou rozhodnout hlasováním sami diváci, proběhne 2. září. V případě nepříznivého počasí mohou být projekce přesunuty do prostor městské knihovny.

Vstupné do letního kina činí na všechny projekce vždy 50,- Kč a zahrnuje v sobě pro každého návštěvníka jedno točené pivo zdarma.

Projekt letního kina na zahradě městského muzea se tak snaží alespoň částečně a improvizovaně nahradit absenci původního františkolázeňského kina v centru města. To bylo již před několika lety z rozhodnutí bývalého starosty Františkových Lázní, Ivo Mlátilíka, zrušeno. Budova kina byla následně prodána soukromé společnosti, která je ovládána právě bývalým starostou Mlátilíkem, a je v ní provozována restaurace. Minulostí je bohužel také původní františkolázeňské přírodní divadlo, které mohlo ideálně sloužit nejen k provozu letního kina, ale do svého zániku plnilo funkci veřejného prostoru pro pořádání řady společenských a kulturních akcí. Přírodní divadlo bylo v roce 2013 z rozhodnutí tehdejšího vedení města taktéž zcela bezdůvodně zrušeno, nákladně demolováno a nahrazeno parkem.