ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Lednové zastupitelstvo: Odpuštění plateb za předzahrádky; Iterský a Průšová do DR Chevaku?; Odměny pro jednatele a DR výtopny

Z lednového františkolázeňského zastupitelstva byl poprvé pořizován on-line přenos. Informace o přenosu spolu s odkazem však byla na webu města zveřejněna sotva dvě hodiny před jednáním zastupitelstva a jeho sledovanost tak byla slabá. On-line přenos zastupitelstva je přitom možné sledovat pouze v reálném čase jeho konání, záznamy tohoto přenosu nebudou městem již zpětně zveřejňovány.

Nepřiznaná koalice hnutí „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružení místních“ byla v průběhu zastupitelstva opět patrná. Společnými hlasy jejich zastupitelů bylo schváleno plošné odpuštění poplatků za „předzahrádky“, penále za dlužné nájemné a navýšení nájmů o inflaci pro všechny podnikatele paušálně předem na celý rok 2021. Městu v důsledku této ne zcela koncepční úlevy vznikne ztráta cca 800 tis. Kč. Někteří zastupitelé s přímou vazbou na provoz restaurací včetně předzahrádek (Mlátilík, Iterský, Průšová) jsou přitom v této věci v nebývalém střetu zájmů.

Společnými hlasy zastupitelů „PRO“ a „Sdružení místních“ bylo také rozhodnuto o nominaci nových zástupci města do dozorčí rady společnosti CHEVAK, ve které mají Františkovy Lázně podíl. Za „Sdružení místních“ byli nominováni zastupitelé R. Iterský a L. Průšová a za hnutí „PRO“ P. Gavlas (syn zastupitele MUDr. Gavlase) a Z. Soukup (správce SOOSu). Odmítnuty přitom byly návrhy hnutí „Alternativa“ na nominaci zastupitele L. Fialy (dosavadní zástupce v dozorčí radě CHEVAKu) a Ing. Nezdary. Schválené nominace by měla ještě posvětit valná hromada společnosti CHEVAK s tím, že město bude v dozorčí radě usilovat o dvě až tři místa. Pikantní je přitom opětovná nominace P. Gavlase (dosavadní zástupce v dozorčí radě CHEVAKu), který byl společně se zastupitelem L. Fialou z dozorčí rady CHEVAKu bez udání důvodu již na předchozím prosincovém zastupitelstvu odvolán hlasy těch samých zastupitelů, kteří jej opětovně do dozorčí rady nanominovali.

Obměna zástupců města v dozorčí radě CHEVAKu je tak další významnou personální změnou (po odvolání místostarosty Šnajdaufa a volbě R. Iterského předsedou kontrolního výboru) provedenou v součinnosti hnutí „PRO“ a „Sdružení místních“ po podzimních změnách na radnici.

Po deseti letech historicky sporného a nevýhodného pronájmu františkolázeňské výtopny soukromým společnostem (MH Energo / KG Energo), realizovaného tehdejším starostou Mlátilíkem, převzaly Františkovy Lázně (prostřednictvím své vlastní obchodní společnosti) od roku 2021 provoz výtopny a distribuci tepla opět do svých rukou. Přirozeně spolu s tím tak narostly jak časové tak odborné nároky na práci a odpovědnost jednatele výtopny (od června 2020 je jím JUDr. Josef Heyduk) i dozorčí rady výtopny (J. Kuchař, Z. Dančo, E. Chromá, Z. Jánský, E. Kastl).

Zastupitelstvem schválené navýšení měsíční odměny (50 tis.) a poskytnutí mimořádné odměny (60 tis.) jednateli výtopny a stanovení měsíčních odměn členů dozorčí rady výtopny (3 až 5 tis.) je tak za předpokladu odpovědného a kvalifikovaného výkonu uvedených funkcí jistě oprávněné. Pominout však nelze neobvyklé postavení stávajícího jednatele výtopny, který vedle této městsky významné funkce, při současném výkonu jeho civilní profese (advokacie), městu za pravidelnou odměnu poskytuje také právní služby a vede přestupková řízení. Nebyl by tak pro plný městský provoz výtopny do budoucna přece jen vhodnější jednatel na „plný úvazek“ se spíše technickou nebo ekonomickou kvalifikací?