ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

LEDNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

VODOVOD DO KRAPIC ZA 14 MILIÓNŮ; KONTROVERZNÍ PRODEJE MĚSTSKÝCH POZEMKŮ; DOTACE PRO FOTBALOVÝ KLUB; NEÚSPĚŠNÝ NÁJEM SPOLEČENSKÉHO DOMU 

Dne 31.1. proběhlo první jednání františkolázeňského zastupitelstva v roce 2024. Zastupitelé většinově schválili změnu smlouvy s CHEVAKem o realizaci vodovodu a kanalizace do městské části Krapice. Celkové náklady projektu by měly nově činit bez mála 14 mil. Kč. Město Františkovy Lázně by se na této investici mělo podílet částkou cca 13 mil. Kč a CHEVAK částkou cca 1 mil. Kč. Část uvedeného podílu města ve výši cca 11 mil. Kč by měla být kryta z dotací SFŽP a Karlovarského kraje. Původní předpokládané náklady projektu, aniž by se v mezidobí zásadně změnil rozsah uvažovaných vodohospodářských sítí, měly přitom činit „pouze“ cca 6 mil. Kč.

Za kontroverzních okolností schválili koaliční zastupitelé (Sdružení místních + ANO + O.Skala) prodej pozemku ve vnitrobloku budov mezi ulicemi B.Němcové a Jiráskova (st.p.č. 58/7), a to panu Herzovi za částku 450 tis. Kč. Ten přitom svou žádost o koupi pozemku podal až den před jednáním zastupitelstva (zastupitelé k této věci neobdrželi žádný písemný podklad), tj. po stanovených lhůtách pro podávání žádostí a při znalosti nabídek ostatních zájemců o koupi pozemku. Prodej pozemku, který má charakter společného dvora několika různých nemovitostí různých (spolu)vlastníků je přitom v rozporu s veřejným zájmem na zajištění přístupu k těmto nemovitostem (včetně např. bytového domu Jiráskova č.p. 24).

Koaliční zastupitelé dále schválili, z hlediska veřejného zájmu spornou, směnu pozemků v ulici Husitská a také prodej části ulice Bezručova, a to za účelem převodu v dané lokalitě umístěných parkovacích stání do výlučného vlastnictví soukromých osob. Diskutabilní okolnosti provázely také prodej více jak dvouhektarového pozemku „lesní školky“ v lokalitě „Zátiší“. Původní kupující, státní podnik Lesy ČR, který měl „lesní školku“ od města dříve propachtovanou, od koupě pozemku z důvodu městem požadované kupní ceny (cca 1,5 mil. Kč) dodatečně odstoupil. „Lesní školka“ tak byla prodána jinému, soukromému, zájemci. Jedná se přitom o pozemek s velmi specifickým, z přírodního hlediska unikátním, významem a využitím (semenný sad lokálního typu borovice).    

Jednomyslně zastupitelé schválili poskytnutí dotace na celoroční sportovní činnost místního fotbalového klubu ve výši 400 tis. Kč. Zastupitelé dále od vedení města obdrželi informaci o „krachu“ jednání s čínským investorem o pronájmu Společenského domu (dříve „INGO Casino“). Ten měl ve „Spoláku“ provozovat casino, restauraci a kavárnu. Nový nájemce však krátce po uzavření nájemní smlouvy tuto smlouvu porušil, když neuhradil sjednanou kauci. Vedení města o nájmu „Spoláku“ údajně jedná již s jiným zájemcem, který by měl do „Spoláku“ investovat až 1 mil. Eur.

Již druhým rokem nebude z rozhodnutí zastupitelů město zapojeno do projektu „Vlajka pro Tibet“. Byť mohou na vyvěšování tibetské vlajky panovat napříč zastupitelstvem různé názory, výmluvný je v tomto ohledu názorový veletoč některých zastupitelů Sdružení místních, včetně místostarosty Mlátilíka, kteří vyvěšení vlajky až do minulého roku pravidelně podporovali.