ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Květnové zastupitelstvo: Návrat „maringotky“ nakolonádu?; Zrušení nominace zástupců do CHEVAKu; Kontrolní výbor bezpředsedy

Františkolázeňští zastupitelé na svém květnovém zasedání projednali petici za zachování stánku s občerstvením na „kolonádě“. Ta byla reakcí na březnové rozhodnutí zastupitelstva, kterým byl zrušen dřívější, z hlediska zákonnosti a hospodárnosti diskutabilní, záměr starosty Kuchaře o nájmu pozemku pro provoz stánku v roce 2021.

Petice však nezměnila nic na rozdílnosti názorů zastupitelů i širší veřejnosti na vhodnost a nezbytnost dlouhodobého umístění mobilního stánku v historickém jádru města. Provoz občerstvení na kolonádě může být (při respektování všech pravidel na straně města i provozovatele) přitom jistě možný a přínosný vždy jen dočasně při konání vybraných kulturních akcí. I přes rozdílné postoje zastupitelů a trvající vášně veřejnosti se již pár dní po jednání zastupitelstva stánek na „kolonádu“ vrátil. Nastavení podmínek jeho dalšího provozu je předně v kompetenci starosty města. Bude nalezen přijatelný kompromis respektující jednak potřeby lázeňského města a současně poptávku veřejnosti po „zábavě“ a občerstvení?

Zastupitelé dále rozhodli o zrušení nominace nových zástupců města do dozorčí rady společnosti CHEVAK, ve které mají Františkovy Lázně podíl. Zrušena tak byla dřívější usnesení zastupitelstva o odvoláni dosavadních zástupců a volbě nových zástupců města v dozorčí radě CHEVAKu (R. Iterský a L. Průšová za „Sdružení místních“ a P. Gavlas a Z. Soukup za hnutí „PRO“). Důvodem zrušení byl formálně – právní vady a nezpůsobilost usnesení pro potřeby rozhodování valné hromady CHEVAKu. Na možnou zmatečnost a hrozící vady dotčených usnesení přitom již dříve upozorňovali zastupitelé „Alternativy“. Zastupovat město v dozorčí radě CHEVAKu by tak měli i nadále dosavadní zástupci P. Gavlas („PRO“) a L. Fiala („Alternativa“).

Kontrolní výbor je zatím bez svého předsedy. R. Iterský („Sdružení místních“), který tuto funkci vykonával od prosince 2020, z funkce odstoupil. O předsednictví orgánu dohlížejícího zejména na činnost starosty se však žádný z řadových zastupitelů při jednání zastupitelstva nepřihlásil. Kontrolní výbor tak nemůže zatím plnit svou funkci.

Zastupitelé dále rozhodli o přistoupení k celoevropskému paktu měst v oblasti klimatu a energetiky. Město se tak zavázalo ke zpracování místního akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Ten by měl vést k dalšímu postupnému snižování emisí skleníkových plynů na území obce.