ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

KVĚTNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

ZPRÁVA O FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ VÝTOPNĚ; VÝMĚNA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU; SCHVÁLENÍ
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA ZA ROK 2022

Dne 17.5. proběhlo další jednání františkolázeňského zastupitelstva. V úvodu jednání byla projednána zpráva nové jednatelky františkolázeňské výtopny JUDr. Pupalové. Ta ve funkci jednatele výtopny nahradila v březnu z této funkce odstoupivšího JUDr. Heyduka (v současnosti městský zastupitel za hnutí PRO). Zejména pak právě mezi současnou jednatelkou a bývalým jednatelem výtopny byla vedena sporná diskuse o stavu výtopny, zejména pak o hospodaření a průběhu její ekologizace. JUDr. Pupalová je přitom neteří současného místostarosty města Mlátilíka. Za jeho Sdružení místních kandidovala dokonce v posledních komunálních volbách s tím, že získaný mandát městské zastupitelky záhy po volbách „přepustila“ právě místostarostovi Mlátilíkovi, který do zastupitelstva původně zvolen nebyl.

Jako mimořádný bod až těsně před jednáním zastupitelstva byl na jeho program vedením města zařazen návrh na odvolání zastupitelky Mgr. Šmídové (ALTERNATIVA) z funkce předsedkyně Kontrolního výboru. Důvodem pro odvolání měla být údajná nečinnost Kontrolního výboru a absence Mgr. Šmídové na jednání zastupitelstva. Ta byla přitom z důvodu svého pobytu v zahraničí z jednání zastupitelstva řádně omluvena. Do funkce předsedy kontrolního výboru byl nově zvolen zastupitel Ščislák (Sdružení místních). Kontrolní výbor, který by měl předně kontrolovat činnost městské rady (rozhodování vedení města) je tak dominantně obsazen zástupci koaličního Sdružení místních a hnutí ANO. Skutečným důvodem pro změnu na pozici předsedy Kontrolního výboru a odvolání zástupce ALTERNATIVY z výboru tak mohla být ve skutečnosti spíše obava vedení města z transparentní a důsledné kontroly jeho činnosti ze strany zástupců opozice.

Zastupitelstvo schválilo také závěrečný účet a účetní závěrku města za rok 2022. V rámci projednání zápisů z jednání Finančního výboru bylo pak mimo jiné diskutováno také pořízení nových služebních vozidel vedení města a nového automobilu pro Městskou policii. Vedení města však přímou informaci o počtu, typu a ceně (finančních podmínkách leasingu) vozidel zastupitelům ani veřejnosti neposkytlo.
Alt. (5-2023)