ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

KRIZE VE FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE: DRAMATICKÉ OKOLNOSTI ODVOLÁNÍ ŘEDITELKY

Záhy po lednové změně na františkolázeňské radnici došlo též ke změně ve vedení františkolázeňské základní školy. Dne 23.2. byla odvolána dosavadní ředitelka školy Mgr. Alena Komárková. Vedením školy byla namísto ní dočasně pověřena Mgr. Petra Pašková.

K vyrozumění ředitelky Komárkové o jejím odvolání došlo přitom zcela neočekávaně přímo v průběhu její
vyučovací hodiny v 9. třídě za přímé účasti nedávno nově zvolené starostky města Průšové a místostarosty Mlátilíka. Od nového provizorního vedení školy obdržela bývalá ředitelka současně výpověď z pracovního poměru. To vše proběhlo přímo před zraky žáků za údajně velmi nevybíravých a pro bývalou ředitelku dehonestujících okolností.

Jmenování a odvolání vedoucích pracovníků příspěvkových organizací města, jakou je i ZŠ, je výhradní pravomocí vedení města. Případné personální změny v příspěvkových organizacích by pak měly být vždy důvodné a souladné se zákonem. V ZŠ v posledních měsících panovala mezi učiteli velmi napjatá situace. Školou dlouhodobě zmítaly spory o způsob jejího vedení a kvalitu vzdělávání. To se pak negativně promítalo do atmosféry nejen mezi kantory, ale i žáky a jejich rodiči. Spory vyvrcholily koncem minulého roku vyhlášením stávkové pohotovosti významné části kantorů.

Pomineme-li však v tomto případě zcela otázku důvodnosti a oprávněnosti odvolání ředitelky ZŠ, výše popsaný způsob jednání vedení města při provádění změn v příspěvkových organizacích, tím spíše jedná-li se o vzdělávací instituci, nelze jistě akceptovat ani jakkoliv podporovat. Zvolená forma personálních změn jistě nijak nepřispěje k narovnání už bez tak dlouhodobě neutěšené a vyhrocené personální situace v ZŠ. Pominout pak nelze ani přímou osobní dotčenost žáků, potažmo jejich rodičů, kteří museli být podobnému excesu přítomni. I tato dílčí záležitost může být jistě výrazem nastalé změny místní politické kultury.
ALT (2-2023)