ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

KOMUNÁLNÍ VOLBY: Konec františkolázeňské politické krize?

Město má za sebou politicky pestré a rozporuplné období poznamenané záměrným rozpadem koalice hnutí PRO a ALTERNATIVY. Účelové, avšak nestabilní, spojenectví PRO s „Mlátilíkovci“, založené na ryze osobních zájmech jejich aktérů, a provázené opakovanými změnami na radnici a nefunkčností zastupitelstva, příliš klidu městu nepřineslo.

Věříme, že ALTERNATIVA si v nelehké pozici menšinové strany a tzv. jazýčku na vahách, pod trvalým tlakem ostatních stran při prosazování jejich zájmů, zachovala svou konzistentnost jako strany hájící především hospodárný a transparentní chod města. Jejím příznivcům pak patří poděkování za trvající důvěru.

Na svou autenticitu a nezávislost by oživená ALTERNATIVA ráda navázala i v příštím volebním období. Ani s navýšením počtu zastupitelů a obnovením městské rady výraznou změnu městské politické kultury však asi nelze očekávat.

Osoby odpovědné za historické drancování města v době „Mlátilíkovské“ i politický marast posledních dvou let, živený politikařením a politickým „byznysem“ hnutí PRO, se budou o Vaši přízeň ucházet i v těchto volbách. Nenechme se však klamat vzdušnými zámky a zdánlivou nezávislostí některých (nových) politických uskupení. Vyvarujme se, aby se na vedení města podílel někdo, kdo jej má pouze jako nástroj naplňování vlastních zájmů.

Nenechte za Vás rozhodovat druhé a běžte k volbám! ALTERNATIVA bude u toho!